Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 180 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 746.902 acte

Decizia 343/2022 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru reglementări în domeniul tehnologiilor distribuite

...Vrîncianu, şef Centru de cooperare interinstituţională, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti4.Mihai Diaconu, şef Serviciu juridic, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti5.Paul Vasile, şef Serviciu securitate cibernetică, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti6.Andreea Dinu, expert inginerie software, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti7.Paul Niculescu-Mizil-Gheorghe, şef Compartiment transfer tehnologic, Institutul Naţional...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 30 mai 2022 in M.Of. 530 din 30-mai-2022

Bugetul 207/22-nov-2023 ADOPTAREA DEFINITIVĂ (UE, Euratom) 2024/207 a bugetului anual al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2024

...pentru programul de dezafectare, cum ar fi dezvoltarea de sisteme informatice, serviciu de asistenţă tehnică pentru utilizatori, echipamente hardware şi software etc.Temei juridicA se vedea capitolul 12 04.CAPITOLUL 12 02 - FONDUL PENTRU SECURITATE INTERNĂ (FSI)
Titlul
Capitolul
Articolul
Postul
Rubrică
CF
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: joi, 22 februarie 2024 in Jurnalul Oficial seria L din 22-feb-2024

Buget din 24-nov-2021 ADOPTAREA DEFINITIVĂ (UE, Euratom) 2022/182 a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2022

...pentru programul de dezafectare, cum ar fi dezvoltarea de sisteme informatice, serviciu de asistenţă tehnică pentru utilizatori, echipamente hardware şi software etc.
Temei juridicA se vedea capitolul 12 04.CAPITOLUL 12 02 - FONDUL PENTRU SECURITATE INTERNĂ (FSI)
Titlul
Capitolul
Articolul
Postul
Rubrică
CF
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: joi, 24 februarie 2022 in Jurnalul Oficial 45L

Recomandarea 2829/12-dec-2023 referitoare la procese electorale incluzive şi reziliente în Uniune şi la consolidarea caracterului european şi a desfăşurării eficiente a alegerilor pentru Parlamentul European

...TIC (10), publicat de Comisie ca parte a pachetului privind cetăţenia din 2023, oferă informaţii importante cu privire la cadrele juridice aplicabile, la sistemele şi tehnologiile software utilizate, la metodologiile de testare, fluxurile funcţionale şi operaţionale, caracteristicile de accesibilitate, ameninţările şi vulnerabilităţile şi măsurile de atenuare corespunzătoare...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: miercuri, 20 decembrie 2023 in Jurnalul Oficial seria L din 20-dec-2023

Legea 163/2021 privind adoptarea unor măsuri referitoare la infrastructuri informatice şi de comunicaţii de interes naţional şi condiţiile implementării reţelelor 5G

...impact semnificativ la nivel naţional ca urmare a incapacităţii de a menţine respectivele funcţii;e)producător - orice persoană fizică sau juridică ce proiectează, fabrică şi/sau comercializează tehnologii, echipamente şi programe software sub numele sau marca sa;f)reţele 5G - ansamblul elementelor infrastructurilor de reţea pentru tehnologia de comunicaţii mobile şi fără...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 11 iunie 2021 in M.Of. 590 din 11-iun-2021

Actul din 2020 SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT pentru sprijinirea dezvoltării de produse şi servicii TIC inovative create de IMM-uri, în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiţie 2b - Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC, acţiunea 2.2.1 ''Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere'', apelul 3, din Programul operaţional Competitivitate 2014-2020

...cu realizarea activităţilor proiectului);
- nu face obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti cu privire la situaţia juridică;
- nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau a dreptului comun;
c) achiziţionarea aplicaţiilor software/licenţelor necesare implementării proiectului, configurarea şi implementarea bazelor de date, migrarea şi integrarea diverselor structuri de date existente, realizarea unui
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 15 septembrie 2020 in M.Of. 847 din 15-sep-2020

Ghid din 2020 de finanţare nerambursabilă 2020

...cheltuieli de întreţinere, energie electrică, telefon, fax, internet, realizarea paginilor web şi altele asemenea;h)servicii de contabilitate, traduceri, asistenţă juridică, servicii şi asistenţă în domeniul tehnologiei informaţiei;i)achiziţie de software;j)publicitatea în mijloacele de informare în masă a programelor, proiectelor sau acţiunilor prevăzute la pct. I;k)realizarea de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 26 mai 2020 in M.Of. 439 bis din 26-mai-2020

Actul din 2020 SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT pentru sprijinirea dezvoltării de produse şi servicii TIC inovative create de IMM-uri, în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiţie 2b - Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC, acţiunea 2.2.1 ''Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere'', apelul 3, din Programul operaţional Competitivitate 2014-2020

...cu realizarea activităţilor proiectului);
- nu face obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti cu privire la situaţia juridică;
- nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau a dreptului comun;
c) achiziţionarea aplicaţiilor software/licenţelor necesare implementării proiectului, configurarea şi implementarea bazelor de date, migrarea şi integrarea diverselor structuri de date existente, realizarea unui
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 15 septembrie 2020 in M.Of. 847 din 15-sep-2020

Conditie din 2020 minimă tehnică de verificare a mijloacelor de joc

...Biroului Român de Metrologie Legală şi organismelor de evaluare a conformităţii licenţiate de ONJN;c)operatorilor economici;d)oricăror persoane juridice interesate.IV.În sensul prezentului document se aplică următoarele definiţii:a)mijloc de joc - orice ansamblu de elemente, inclusiv sistemul informatic compus din software, hardware şi mijloacele de comunicaţii, care serveşte sau permite organizarea, desfăşurarea ori participarea la jocuri de noroc, dacă generează independent...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 6 ianuarie 2021 in M.Of. 10 din 06-ian-2021

Norme Tehnice din 2020 de aplicare a Legii nr. 451/2004 privind marca temporală

...temporală în conformitate cu prevederile Legii nr. 451/2004 şi ale prezentelor norme tehnice;d)utilizator - orice persoană, fizică sau juridică, care, în baza unui contract încheiat cu un furnizor, beneficiază de servicii de marcare temporală;e)cheie privată - codul digital, cu caracter de unicitate, generat printr-un dispozitiv hardware şi/sau software specializat;f)cheie publică - codul digital, pereche a cheii private, necesar verificării mărcii temporale;g)date de verificare a mărcii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 20 octombrie 2020 in M.Of. 962 din 20-oct-2020