Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 740 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 600.764 acte

Hotarirea 1218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici

...cu informaţii scrise, în funcţie de natura şi gradul de risc indicate de evaluarea cerută de dispoziţiile alin. (1);b)actualizată astfel încât să ţină cont de modificarea condiţiilor.Art. 31În cazul în care containerele şi conductele pentru agenţi chimici periculoşi folosiţi la locul de muncă nu sunt marcate în conformitate cu legislaţia naţională privind etichetarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi semnalizarea de securitate la locul de muncă lipseşte sau este necorespunzătoare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 octombrie 2006 in M.Of. 845 din 13-oct-2006

Ordonanta urgenta 54/2001 pentru ratificarea Acordului de garantie dintre Romania si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul pentru Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice 'Transelectrica' - S.A., semnat la Bucuresti la 8 decembrie 2000

...române la finanţarea Proiectului, incluzând printre altele şi sumele necesare în vederea achitării impozitelor şi taxelor plătibile pe teritoriul României, actualizate în funcţie de modificările care vor surveni în legislaţia aplicabilă în domeniu, se va asigura din bugetul Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic şi din surse proprii ale Companiei...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 aprilie 2001 in M.Of. 190 din 13-apr-2001

Norma sanitara veterinara din 2010 privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală

...unităţii şi să comunice Direcţiei igienă veterinară şi epidemiologie din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor lista actualizată cu unităţile autorizate sanitar-veterinar.Art. 22Unităţile care deţin atestate emise în conformitate cu legislaţia în vigoare de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru realizarea produselor de origine animală care prezintă caracteristici tradiţionale trebuie...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 6 iulie 2010 in M.Of. 462 din 06-iul-2010

Regulament din 2004 pentru autorizarea şi verificarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale

...EDS
47.000
art. 15
Autorizaţie tip PDI
8.000
art. 16
Autorizaţie tip EDI
12.000
_______*) Tarifele se actualizează prin ordin al preşedintelui ANRGN, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, partea I.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1017 din data de 4 noiembrie 2004
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 4 noiembrie 2004 in M.Of. 1017 din 04-noi-2004

Regulament din 2005 pentru identificarea şi înregistrarea animalelor

...animalele şi toate documentele menţionate la lit. a);d)să asigure bunăstarea animalului pe parcursul întregii călătorii, în conformitate cu legislaţia în vigoare;e)să transporte animalele în vehicule autorizate sanitar-veterinar în acest scop.Art. 8:Obligaţii privind activitatea din abatoare(1)Fiecare abator va deţine şi va actualiza un registru al abatorului care va fi inscripţionat cu codul abatorului atribuit de SNIIA.(2)Administratorul abatorului (unităţii de tăiere...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 martie 2005 in M.Of. 237 din 22-mar-2005

Ordonanta urgenta 71/2008 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare

...Urmaşii personalului armatei decedat, participant la acţiuni militare, beneficiază de următoarele drepturi:a)ajutoarele şi despăgubirile în cuantumurile prevăzute de legislaţia în vigoare;b)o indemnizaţie lunară egală cu solda lunară brută/salariul de bază brut pe care cel decedat l-a avut la data decesului, care se actualizează potrivit legii, pentru urmaşii, indiferent de numărul acestora, ai soldaţilor şi gradaţilor voluntari, precum şi ai personalului civil, care nu...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 iunie 2008 in M.Of. 433 din 10-iun-2008

Legea 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor - Republicare

...din surse regenerabile, se stabilesc prin reglementări tehnice, diferenţiat pe zone cu potenţial de energie din surse regenerabile şi se actualizează periodic, în funcţie de progresul tehnic.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 451 din data de 23 iulie 2013
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 iulie 2013 in M.Of. 451 din 23-iul-2013

Legea 162/2013 privind formalităţile de raportare aplicabile navelor la sosirea în şi/sau la plecarea din porturile româneşti

...internaţional, adoptată la Londra la 9 aprilie 1965 de Conferinţa internaţională privind facilitarea voiajului şi transportului maritim, în versiunea sa actualizată;d)formalităţi de raportare - informaţiile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege, informaţii care, în conformitate cu legislaţia naţională aplicabilă, trebuie furnizate în scopuri administrative şi procedurale atunci când o navă soseşte într-un port românesc sau pleacă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 mai 2013 in M.Of. 280 din 17-mai-2013

Hotarirea 511/2014 privind stabilirea preţului de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru piaţa reglementată de gaze naturale

...termice, destinată consumului populaţiei
1 iulie 2014
89,40
53,30
1 octombrie 2014
89,40*
54,60
_______* Se actualizează conform prevederilor art. 2 şi 3 din hotărâre.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 475 din data de 27 iunie 2014
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 iunie 2014 in M.Of. 475 din 27-iun-2014

Hotarirea 1084/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ''Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare'', judeţul Satu Mare

...nerambursabile postaderare", alineatul "Fondul European de Dezvoltare Regională", în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie.___*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 759 din data de 12 noiembrie 2012
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 noiembrie 2012 in M.Of. 759 din 12-noi-2012