Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 761 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 617.827 acte

Anexa 2/02/2000 la Hotararea nr. 39 din 28 decembrie 2000 pentru acordarea increderii Guvernului

...scopul reducerii serviciului aferent acesteia, prin recuperarea imediată a creanţelor statului la niveluri cât mai apropiate de valoarea lor nominală, actualizată la zi. În acest context se va îmbunătăţi legislaţia de profil atât în direcţia accelerării procedurilor juridice în domeniu, cât şi în ceea ce priveşte competenţele şi obligaţiile Agenţiei...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 decembrie 2000 in M.Of. 700 din 28-dec-2000

Hotarirea 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul

...formă electronică.Art. 22Informaţia privind mediul pusă la dispoziţia publicului şi diseminată în mod activ trebuie să fie permanent actualizată şi să includă cel puţin:a)textele tratatelor, convenţiilor şi acordurilor internaţionale la care România este parte, precum şi legislaţia locală, regională, naţională sau comunitară privind mediul ori în legătură cu mediul;b)politicile, planurile şi programele în legătură cu...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 august 2005 in M.Of. 760 din 22-aug-2005

Ordinul 604/2008 privind sistemul decizional şi de monitorizare a implementării proiectelor din cadrul Programului general ''Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii''

...de monitorizare şi implementare a Programului general trebuie să semneze b declaraţie de imparţialitate şi confidenţialitate, conform modelelor prevăzute de legislaţia în vigoare.(2)Declaraţiile semnate se depun la autoritatea responsabilă, care asigură păstrarea acestora pe termen de 5 ani.(3)Declaraţiile de imparţialitate şi confidenţialitate se actualizează în fiecare an.CAPITOL III:Comisiile de evaluare a proiectelor din cadrul Programului generalArt. 14(1)În vederea derulării...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 septembrie 2008 in M.Of. 649 din 12-sep-2008

Hotarirea 32/2012 privind aprobarea listei cuprinzând 7 obiective de investiţii prioritare din infrastructura de gospodărirea apelor şi de mediu, precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestora

...destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.____*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 76 din data de 31 ianuarie 2012
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 31 ianuarie 2012 in M.Of. 76 din 31-ian-2012

Norma sanitara veterinara din 2010 privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală

...unităţii şi să comunice Direcţiei igienă veterinară şi epidemiologie din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor lista actualizată cu unităţile autorizate sanitar-veterinar.Art. 22Unităţile care deţin atestate emise în conformitate cu legislaţia în vigoare de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru realizarea produselor de origine animală care prezintă caracteristici tradiţionale trebuie...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 6 iulie 2010 in M.Of. 462 din 06-iul-2010

Regulament din 2005 pentru identificarea şi înregistrarea animalelor

...animalele şi toate documentele menţionate la lit. a);d)să asigure bunăstarea animalului pe parcursul întregii călătorii, în conformitate cu legislaţia în vigoare;e)să transporte animalele în vehicule autorizate sanitar-veterinar în acest scop.Art. 8:Obligaţii privind activitatea din abatoare(1)Fiecare abator va deţine şi va actualiza un registru al abatorului care va fi inscripţionat cu codul abatorului atribuit de SNIIA.(2)Administratorul abatorului (unităţii de tăiere...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 martie 2005 in M.Of. 237 din 22-mar-2005

Hotarirea 1218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici

...cu informaţii scrise, în funcţie de natura şi gradul de risc indicate de evaluarea cerută de dispoziţiile alin. (1);b)actualizată astfel încât să ţină cont de modificarea condiţiilor.Art. 31În cazul în care containerele şi conductele pentru agenţi chimici periculoşi folosiţi la locul de muncă nu sunt marcate în conformitate cu legislaţia naţională privind etichetarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi semnalizarea de securitate la locul de muncă lipseşte sau este necorespunzătoare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 octombrie 2006 in M.Of. 845 din 13-oct-2006

Ordonanta urgenta 54/2001 pentru ratificarea Acordului de garantie dintre Romania si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul pentru Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice 'Transelectrica' - S.A., semnat la Bucuresti la 8 decembrie 2000

...române la finanţarea Proiectului, incluzând printre altele şi sumele necesare în vederea achitării impozitelor şi taxelor plătibile pe teritoriul României, actualizate în funcţie de modificările care vor surveni în legislaţia aplicabilă în domeniu, se va asigura din bugetul Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic şi din surse proprii ale Companiei...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 aprilie 2001 in M.Of. 190 din 13-apr-2001

Regulament din 2004 pentru autorizarea şi verificarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale

...EDS
47.000
art. 15
Autorizaţie tip PDI
8.000
art. 16
Autorizaţie tip EDI
12.000
_______*) Tarifele se actualizează prin ordin al preşedintelui ANRGN, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, partea I.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1017 din data de 4 noiembrie 2004
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 4 noiembrie 2004 in M.Of. 1017 din 04-noi-2004

Norma din 2012 privind autorizarea şi funcţionarea asigurătorilor

...nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor studiul de fezabilitate actualizat cu noile riscuri sau cu noua clasă de asigurare şi taxa de autorizare prevăzută la art. 13 alin. (6).(3)La termenul menţionat în legislaţia în vigoare privind depunerea situaţiilor financiare, asigurătorii au obligaţia să transmită Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor situaţia acţionarilor direcţi şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 septembrie 2012 in M.Of. 631 din 03-sep-2012