Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 7578 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 757.467 acte

Decizia 506/2019 [R] asupra obiecţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II pct. 8 [cu referire la art. 32^1 alin. (5), art. 32^2 alin. (1) lit. a) şi b), art. 32^3 alin. (1) lit. a) şi alin. (2), art. 32^4 alin. (1) lit. a) şi b), art. 32^9 alin. (2) şi (4) şi art. 32^12 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române], art. II pct. 12 (cu referire la art. 35^1 din Legea nr. 218/2002), art. II pct. 16 [cu referire la art. 39^2 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) lit. a) din Legea nr. 218/2002] şi art. III pct. 4 [cu referire la art. 27^1 alin. (5), art. 27^2 alin. (1) lit. a) şi b), art. 27^3 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) şi art. 27^4 alin. (1) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române] din Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul ordinii şi siguranţei publice

...din Ghidul menţionat, conchizându-se că critica de neconstituţionalitate este lipsită de temei, iar argumentele invocate sunt combătute chiar de jurisprudenţa CEDO.26. În ceea ce priveşte sintagma faptă ilegală, aceasta se regăseşte în textele originare ale Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române şi desemnează......pretinsa încălcare a art. 20 alin. (2) şi art. 22 din Constituţie nu se justifică. Se invocă şi considerente din jurisprudenţa Curţii Constituţionale considerate ca fiind aplicabile, mutatis mutandis, în cauză, respectiv din Decizia nr. 684 din 6 noiembrie 2018, potrivit...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 23 octombrie 2019 in M.Of. 856 din 23-oct-2019

Decizia 1470/30-mar-2015 privind ajutorul de stat SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN) pus în aplicare de România - Hotărârea arbitrală în cauza Micula/România din 11 decembrie 2013

...dreptului naţional român (ordinar), dreptul Uniunii nu ar putea prevala asupra Constituţiei României în sine.(47)În al treilea rând, România susţine că despăgubirile acordate reclamanţilor de către tribunal nu ar trebui să fie considerate ca un nou ajutor incompatibil, ci ca despăgubiri pentru prejudiciile suferite, în sensul jurisprudenţei Asteris. România se opune, în special, aplicării jurisprudenţei Lucchini în cauza de faţă, susţinând că situaţia de fapt diferenţiază prezenta cauză de...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 4 septembrie 2015 in Jurnalul Oficial 232L

Decizia 137/2019 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2018 privind unele măsuri pentru operaţionalizarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie

...de recomandările Comisiei de la Veneţia şi ale G.R.E.C.O. Ca urmare a nerespectării de către statul român a acestor dispoziţii, autorii cererii susţin că "sesizarea de instanţa naţională a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene devine principalul instrument juridic de constrângere în vederea neîncălcării obligaţiilor privind Uniunea Europeană. Conform jurisprudenţei consacrate a C.J.U.E., un stat membru nu este exonerat de răspundere în cazul în care o încălcare......corupţiei". Instituirea mecanismului a avut la bază art. 37 şi art. 38 din Tratatul privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005.6. Autorii observă că, în jurisprudenţa sa, Curtea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 17 aprilie 2019 in M.Of. 295 din 17-apr-2019

Decizia 91/2018 [A/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, art. 10, art. 11 alin. (1) lit. d) şi art. 13 din Legea nr. 51/1991 privind securitatea naţională a României, precum şi a dispoziţiilor art. 13 din Legea nr. 51/1991 privind securitatea naţională a României, în forma anterioară modificării prin Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale

...Constituţie. În acest sens invocă Hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului din 1 iulie 2003, pronunţată în Cauza Calmanovici împotriva României, şi Decizia Curţii Constituţionale nr. 51 din 16 februarie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 14 martie 2016. Făcând referire la jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, arată că simpla autorizare a acestor măsuri de către un organ judiciar nu implică în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 20 aprilie 2018 in M.Of. 348 din 20-apr-2018

Decizia 335/2024 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind modificarea şi completarea Legii nr. 73/1993 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ

...fost adoptată cu încălcarea art. 77 alin. (2), coroborat cu art. 1 alin. (5) din Constituţie, iar, în raport cu jurisprudenţa Curţii Constituţionale referitoare la fixarea limitelor sesizării Parlamentului pentru reexaminarea legii prin cererea formulată de Preşedintele României, legea criticată a fost adoptată şi cu încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituţie.5. Astfel, legea criticată a fost......constituţională nu dispune însă cu privire la prevederile ce trebuie să fie reexaminate, ca urmare a cererii formulate de Preşedintele României. În acest context, printr-o bogată jurisprudenţă, Curtea Constituţională a statuat că reexaminarea legii de către Parlament trebuie să se...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 12 iulie 2024 in M.Of. 674 din 12-iul-2024

Decizia 101/2021 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind modificarea şi completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

...la protecţia juridică asigurată prin reglementarea acelei infracţiuni (Decizia nr. 418 din 19 iunie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 19 iulie 2018, paragraful 30).78. În jurisprudenţa sa, Curtea a mai constatat că răspunderea penală este o formă a răspunderii juridice angajată ca urmare a încălcării unei......din Constituţie, potrivit paragrafului 15 al Deciziei Curţii Constituţionale nr. 270 din 7 mai 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 din 28 iulie 2014. În aceeaşi decizie, paragraful 16, Curtea a evocat şi jurisprudenţa Curţii Europene...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 24 martie 2021 in M.Of. 295 din 24-mar-2021

Hotarire din 2009 în Cauza Faimblat împotriva României

...practica interne pertinente15. Prevederile legale, inclusiv cele ale Legii nr. 10/2001 şi ale modificărilor sale ulterioare, precum şi jurisprudenţa internă relevante sunt descrise în hotărârile Brumărescu împotriva României ([MC], nr. 28.342/95, §§ 31-33, CEDO 1999-VII), Străin şi alţii împotriva României (nr. 57.001/00, §§ 19-26, CEDO 2005-VII), Păduraru împotriva României [nr. 63.252/00, §§ 38-53, CEDO 2005-...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 6 martie 2009 in M.Of. 141 din 06-mar-2009

Decizia 244/2017 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 145 din Codul de procedură penală

...determină respingerea, ca inadmisibilă, a contestaţiei formulate. Astfel, în ceea ce priveşte admisibilitatea excepţiei de neconstituţionalitate, Curtea observă că, în jurisprudenţa sa, de exemplu prin Decizia nr. 203 din 6 martie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 324 din 14 mai 2012, sau Decizia nr. 715 din 6 decembrie 2016, publicată în Monitorul Oficial......a cărei săvârşire se pregăteşte, chiar dacă autorul este indicat sau cunoscut.30. În legătură cu începerea urmăririi penale, în jurisprudenţa sa, de exemplu Decizia nr. 260 din 5 mai 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 599...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 6 iulie 2017 in M.Of. 529 din 06-iul-2017

Sentinta civila 1/2022 îndreptată prin Încheierea din 20 mai 2024

...scopul urmărit, nu sunt diferite" (Decizia Plenului Curţii Constituţionale nr. 1 din 8 februarie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994). De asemenea, potrivit jurisprudenţei constante a Curţii Constituţionale, situaţiile în care se află anumite categorii de persoane trebuie să difere în esenţă pentru a......Partea I, nr. 365 din 23 mai 2011, Decizia nr. 366 din 25 iunie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 644 din 2 septembrie 2014). Aşadar, având în vedere neconstituţionalitatea privilegiului sau a discriminării care a determinat...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 9 iulie 2024 in M.Of. 651 din 09-iul-2024

Decizia 38/2022 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile privind interpretarea art. 2502 din Codul de procedură penală

...este inadmisibilă, nefiind îndeplinită condiţia ca de lămurirea problemei de drept să depindă soluţionarea pe fond a cauzei, raportat la jurisprudenţa Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept.În Decizia nr. 65/2021 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 27 ianuarie 2022), Completul pentru soluţionarea unor chestiuni de drept a arătat că noţiunea de......lămurirea problemei de drept să depindă soluţionarea pe fond a cauzei" (Decizia nr. 7/2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 568 din 30 iunie 2020).Din perspectiva condiţiei ca de lămurirea problemei de drept să depindă soluţionarea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 5 iulie 2022 in M.Of. 671 din 05-iul-2022