Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 657 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 682.545 acte

Legea 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului

...pregătire a intervenţiei în urgenţe civile, generate de acţiuni teroriste, în vederea limitării şi combaterii efectelor acestora;f)activităţi de informare şi relaţii publice;g)activităţi de cooperare internaţională;h)activităţi de instruire şi perfecţionare profesională;i)activităţi destinate optimizării continue a cadrului legislativ aplicabil categoriilor de misiuni ce revin SNPCT, inclusiv sub aspect penal şi procesual-penal.Art. 11Atribuţiile specifice, potrivit art...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 8 decembrie 2004 in M.Of. 1161 din 08-dec-2004

Hotarirea 4/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri

...din domeniile sale de activitate şi asigură dialogul permanent cu acestea, cu mass-media şi cu societatea civilă, în scopul informării reciproce şi al perfecţionării cadrului legislativ existent;16.primeşte şi rezolvă sau, după caz, transmite spre soluţionare celor în drept, potrivit competenţelor, sesizările persoanelor fizice şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 ianuarie 2009 in M.Of. 33 din 16-ian-2009

Hotarirea 967/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Europene

...interne şi pentru Oficiul TAIEX al Comisiei Europene;n)organizează Centrul Naţional SOLVIT;o)este coordonator naţional al Sistemului de informare al pieţei interne (IMI) şi coordonator al ariei legislative servicii;p)urmăreşte evoluţia politicilor Uniunii Europene şi poate propune măsuri pentru adaptarea politicilor României la acestea;q)coordonează elaborarea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 octombrie 2011 in M.Of. 708 din 07-oct-2011

Hotarirea 264/1991 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului

...ale administratiei centrale si locale, cu institutiile de invatamint, stiinta si cultura, cu mijloacele mass-media;j)organizeaza activitatea de informare si documentare, editarea de publicatii si actiuni de popularizare a legislatiei referitoare la gospodarirea resurselor naturale si protectia mediului;k)elaboreaza propuneri legislative, cu avizul Ministerului Finantelor, privind taxele pentru efectuarea expertizelor, analizelor si controalelor, precum si pentru emiterea acordurilor si autorizatiilor in...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 mai 1991 in M.Of. 99 din 09-mai-1991

Hotarirea 1719/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului

...şi patronale din domeniul turismului şi asigură dialogul permanent cu acestea, cu mass-media şi cu societatea civilă, în scopul informării reciproce şi perfecţionării cadrului legislativ existent;7.primeşte şi rezolvă sau, după caz, transmite spre soluţionare celor în drept, potrivit competenţelor, sesizările persoanelor fizice şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 6 ianuarie 2009 in M.Of. 8 din 06-ian-2009

Acord din 29-aug-2009 INTERIMAR de instituire a unui cadru pentru un acord de parteneriat economic între state din Africa de Est şi de Sud, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de altă parte

...a acordurilor/convenţiilor/tratatelor comerciale în vederea facilitării aplicării obligaţiilor internaţionale şi a recunoaşterii deciziilor de arbitraj;
(iv) sprijin pentru informarea părţilor implicate în privinţa mecanismelor de soluţionare a diferendelor.
(d) Cadre legislative şi de reglementare
Sprijinirea consolidării securităţii juridice şi legalităţii investiţiilor private. Armonizarea legislaţiei comerciale. Crearea şi adoptarea de legi privind
......convenţiilor/tratatelor în vederea consolidării securităţii juridice şi a investiţiilor private;
(ii) sprijin pentru dezvoltarea capacităţilor în vederea dezvoltării cadrelor legislative destinate acordurilor privind comerţul şi investiţiile, precum şi sprijin pentru modernizarea şi dezvoltarea legislaţiei comerciale şi pentru informarea cu privire
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 24 aprilie 2012 in Jurnalul Oficial 111L

Hotarirea 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice

...sale de activitate şi asigură dialogul permanent cu acestea, cu mass-media şi cu societatea civilă în general, în scopul informării reciproce şi perfecţionării cadrului legislativ existent;c)participă la sprijinirea dezvoltării capacităţii administrative a structurilor implicate în programele din domeniile sale de activitate, precum şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 20 februarie 2013 in M.Of. 103 din 20-feb-2013

Hotarirea 616/2004 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind migraţia

...refugiaţilor, inclusiv prin Agenda pentru Protecţie a înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi.România contribuie activ la dezvoltarea cadrului legislativ şi instituţional şi la construirea unor sisteme de azil funcţionale în Estul şi Sud - Estul Europei.O atenţie deosebită este acordată modului de informare şi sensibilizare a publicului larg cu privire la problematica primirii în România a persoanelor ce au nevoie de protecţie internaţională...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 6 mai 2004 in M.Of. 406 din 06-mai-2004

Ordonanta urgenta 116/2007 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale

...urmăreşte şi asigură aplicarea corectă, unitară şi nediscriminatorie a legislaţiei privind prestaţiile sociale;b)elaborează propuneri de îmbunătăţire a cadrului legislativ din domeniul său de competenţă şi le înaintează Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse pentru promovare, precum şi altor autorităţi ale administraţiei publice centrale pentru informare;c)stabileşte procedurile administrative privind acordarea prestaţiilor sociale de către agenţiile teritoriale şi elaborează instrucţiuni de aplicare a prevederilor legislaţiei...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 31 octombrie 2007 in M.Of. 737 din 31-oct-2007

Conventie din 1973 privind comertul international cu specii salbatice de fauna si flora pe cale de disparitie *) Washington

...de catre aceasta parte a conventiei si va transmite Secretariatului :a)un raport anual care sa contina un rezumat al informarilor mentionate la alin. b) din paragraful 6 al prezentului articol ;b)un raport bianual asupra masurilor legislative, regulamentare si administrative luate pentru aplicarea prezentei conventii.8.Informatiile la care se face referire la paragraful 7 al prezentului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 august 1994 in M.Of. 211 din 12-aug-1994