Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 175 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 747.701 acte

Buget din 23-nov-2022 ADOPTAREA DEFINITIVĂ (UE, Euratom) 2023/278 a bugetului anual al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2023

...studiu va contribui la formarea celei mai mari părţi a activităţilor necesare pentru înverzirea IA, astfel încât să poată servi drept bază pentru un potenţial program european privind algoritmii verzi sau pentru orice legislaţie privind IA verde care ar putea fi avută în vedere în viitor. Propunerea de act legislativ privind inteligenţa artificială nu prevede stimulente sau obligaţii privind calcularea şi simularea impactului sistemelor de IA asupra mediului, astfel încât acest studiu...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: joi, 23 februarie 2023 in Jurnalul Oficial 58L

Regulamentul 1114/31-mai-2023 privind pieţele criptoactivelor şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 şi (UE) nr. 1095/2010 şi a Directivelor 2013/36/UE şi (UE) 2019/1937

...contextul pieţelor criptoactivelor şi al funcţionării acestora, ţinând seama, de exemplu, de utilizarea platformelor de comunicare socială, de utilizarea contractelor inteligente pentru executarea ordinelor şi de concentrarea cooperativelor de minare de criptoactive.(97)Instrumentele derivate care se califică drept instrumente financiare astfel cum sunt definite în Directiva 2014/65/UE, al căror activ-suport este un criptoactiv, fac obiectul...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 9 iunie 2023 in Jurnalul Oficial 150L

Regulamentul 868/30-mai-2022 privind guvernanţa datelor la nivel european şi de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1724 (Regulamentul privind guvernanţa datelor)

...a datelor în care acestea ar putea fi utilizate indiferent de locul fizic de stocare în Uniune, în conformitate cu dreptul aplicabil, care ar putea fi esenţial, printre altele pentru dezvoltarea rapidă a tehnologiilor de inteligenţă artificială.(3)Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 3 iunie 2022 in Jurnalul Oficial 152L

Recomandarea 1/19-iun-2022 de aprobare a Priorităţilor parteneriatului UE-Egipt în perioada 2021-2027 [2022/1101]

...şi Egiptul vor coopera în continuare în toate sectoarele de cercetare şi inovare şi pentru promovarea tehnologiilor digitale, inclusiv a inteligenţei artificiale şi a securităţii cibernetice, protejând în acelaşi timp dreptul la viaţă privată. În acest context, Egiptul şi UE şi-au subliniat interesul pentru intensificarea cooperării în cadrul unei serii...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 1 iulie 2022 in Jurnalul Oficial 176L

Decizia 1776/04-mai-2022 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Uniunii Europene pentru Căile Ferate (ERA) aferent exerciţiului financiar 2020

...un moment în care transportul feroviar reprezintă o prioritate politică a Uniunii, îndeosebi în cadrul Strategiei pentru mobilitate durabilă şi inteligentă şi astfel cum demonstrează desemnarea anului 2021 drept Anul european al căilor ferate; solicită majorarea bugetului Agenţiei pentru a-i asigura mijloacele necesare care să-i permită să...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: miercuri, 5 octombrie 2022 in Jurnalul Oficial 258L