Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 736 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 610.730 acte

Regulament din 1996 de organizare si functionare a Consiliului Legislativ si a nomenclatorului de functii

...al preşedintelui Consiliului Legislativ.Art. 113Aplicarea sancţiunilor, în funcţie de gravitatea abaterilor comise, se face de către preşedintele Consiliului Legislativ, în condiţiile legii şi ale prezentului regulament.CAPITOLUL XI:Colaboratori externiArt. 114Pentru executarea unor lucrări care implică o specialitate deosebită, preşedintele Consiliului Legislativ poate aproba consultarea unor specialişti de prestigiu în calitate de colaboratori externi. Aceştia vor fi folosiţi, de regulă, la elaborarea unor studii sau...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 februarie 1996 in M.Of. 43 din 29-feb-1996

Decizia 64/2015 [A/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 86 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

...protecţie socială a muncii ca fiind părţi componente ale dreptului fundamental pe care acestea îl consacră - dreptul la informare şi consultare nu se plasează în coordonatele unei simple opţiuni legislative, ci, din contră, este inerent conţinutului normativ al dreptului fundamental la măsuri de protecţie socială a muncii.27. Având în vedere cele anterior expuse, Curtea constată că informarea şi consultarea angajaţilor sunt elemente componente ale dreptului la măsuri de protecţie socială a muncii cu valenţe constituţionale (a se vedea cu...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 aprilie 2015 in M.Of. 286 din 28-apr-2015

Protocol de Cooperare din 2013 între Ministerul Justiţiei din România şi Ministerul Justiţiei din Muntenegru

...prevăzute în prezentul protocol în limitele fondurilor alocate anual în acest scop în bugetul lor şi în concordanţă cu cadrul legislativ intern al fiecăreia dintre acestea.Art. 6:ConsultăriPărţile organizează, dacă este necesar, consultări periodice în vederea soluţionării eventualelor probleme şi a găsirii soluţiilor de eficientizare a aplicării prezentului protocol.Art. 7:Intrarea în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 decembrie 2013 in M.Of. 792 din 17-dec-2013

Ordinul 950/2011 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.147/2007/620/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare ''Asistenţă tehnică'' din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

...de instalare, întreţinere şi reparaţii echipamente şi autoturisme; asigurările pentru răspunderea civilă auto obligatorie, cheltuielile cu asigurarea şi actualizarea bazei legislative, abonamente pentru soft de consultare legislativă, cheltuielile de arhivare, cheltuielile aferente achiziţionării materialelor pentru cablarea la reţeaua internă, achiziţionarea şi instalarea de sisteme şi echipamente pentru...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 martie 2011 in M.Of. 173 din 11-mar-2011

Ordinul 1682/2011 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.147/2007/620/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare ''Asistenţă tehnică'' din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

...de instalare, întreţinere şi reparaţii echipamente şi autoturisme; asigurările pentru răspunderea civilă auto obligatorie, cheltuielile cu asigurarea şi actualizarea bazei legislative, abonamente pentru soft de consultare legislativă, cheltuielile de arhivare, cheltuielile aferente achiziţionării materialelor pentru cablarea la reţeaua internă, achiziţionarea şi instalarea de sisteme şi echipamente pentru...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 martie 2011 in M.Of. 173 din 11-mar-2011

Decizia 397/2012 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36, art. 37, art. 64 alin. (5) şi art. 72 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

...trebuie făcute în formă scrisă şi motivate".Pe de altă parte, autoarea excepţiei de neconstituţionalitate are în vedere o omisiune legislativă, respectiv o completare a acestora în sensul stabilirii unei "proceduri neprevăzută de lege - aceea de consultare a celorlalţi creditori în vederea consemnării susţinerii de nelegalitate a adunării". Referitor la omisiunea legislativă, Curtea observă că, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, "Curtea Constituţională se pronunţă numai asupra constituţionalităţii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 iunie 2012 in M.Of. 383 din 07-iun-2012

Ordinul 282/1997 privind Procedura privind participarea utilizatorilor de apa, riveranilor si publicului in activitatea de consultare

...comitete, comisii, consilii consultative, formate din experţi, pe tematici specifice domeniului gospodăririi apelor, ce pot include aspecte ştiinţifice, tehnice sau legislative. Textele agendei de lucru şi ale minutelor întâlnirilor vor fi puse la dispoziţia publicului, spre consultare.Art. 14O altă formă de participare a publicului este consultarea deţinătorilor de terenuri riverane cu privire la:a)delimitarea zonelor de protecţie;b)aplicarea, în funcţie de specificul local, a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 mai 1997 in M.Of. 100 bis din 26-mai-1997

Procedura din 2005 privind consultarea utilizatorilor de apă, riveranilor şi publicului la luarea deciziilor în domeniul gospodăririi apelor

...comitete, comisii, consilii consultative, formate din experţi, pe tematici specifice domeniului gospodăririi apelor, ce pot include aspecte ştiinţifice, tehnice sau legislative. Textele agendei de lucru şi ale minutelor întâlnirilor vor fi puse la dispoziţie publicului, spre consultare.Art. 14Comentariile, observaţiile sau propunerile scrise asupra măsurilor propuse spre consultare se vor transmite celui care a făcut informarea, în termen de cel mult 45 de zile de la data publicării...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 noiembrie 2005 in M.Of. 984 din 07-noi-2005

Regulament din 2006 de organizare şi funcţionare a serviciilor Camerei Deputaţilor - REPUBLICARE

...impact asupra sistemului juridic naţional, ca urmare a aplicării normelor europene a căror transpunere în legislaţia naţională este obligatorie, cu consultarea Departamentului legislativ al Camerei Deputaţilor şi a Consiliului Legislativ;c)urmăreşte principalele hotărâri ale Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene privind interpretarea legislaţiei comunitare şi informează parlamentarii despre acestea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 iunie 2009 in M.Of. 450 din 30-iun-2009

Regulament din 1996 de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ - Republicare

...al preşedintelui Consiliului Legislativ.Art. 112Aplicarea sancţiunilor, în funcţie de gravitatea abaterilor comise, se face de către preşedintele Consiliului Legislativ, în condiţiile legii şi ale prezentului regulament.CAPITOLUL XI:Colaboratori externiArt. 113Pentru executarea unor lucrări care implică o specialitate deosebită, preşedintele Consiliului Legislativ poate aproba consultarea unor specialişti de prestigiu în calitate de colaboratori externi. Aceştia vor fi folosiţi, de regulă, la elaborarea unor studii sau...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 8 martie 2005 in M.Of. 193 din 08-mar-2005