Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 6786 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 750.011 acte

Ordinul 1020/2013 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.479/3.525/2011 pentru aprobarea Convenţiei de implementare prevăzute la art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, a Convenţiei de lucru prevăzute la art. 11 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 682/2011, a contractului de garantare, a contractului de fidejusiune, a contractului de garanţie reală mobiliară, precum şi a înscrisului prevăzut la art. 12 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011

...acesta în baza contractului de garantare, în limita liniei de credit contractate, constituită conform prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice.(2) Ipoteca mobiliară se va constitui şi......liniei de credit.Art. 24(1)Beneficiarul Programului se obligă să constituie, conform prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, o ipotecă mobiliară asupra soldurilor creditoare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 2 august 2013 in M.Of. 486 din 02-aug-2013

Ordinul 1704/2013 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.479/3.525/2011 pentru aprobarea Convenţiei de implementare prevăzute la art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, a Convenţiei de lucru prevăzute la art. 11 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 682/2011, a contractului de garantare, a contractului de fidejusiune, a contractului de garanţie reală mobiliară, precum şi a înscrisului prevăzut la art. 12 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011

...acesta în baza contractului de garantare, în limita liniei de credit contractate, constituită conform prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice.(2) Ipoteca mobiliară se va constitui şi......liniei de credit.Art. 24(1)Beneficiarul Programului se obligă să constituie, conform prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, o ipotecă mobiliară asupra soldurilor creditoare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 2 august 2013 in M.Of. 486 din 02-aug-2013

Regulament din 2013 de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995

...în mod individual a profesiei (RNPMP), în care se înscriu, în condiţiile art. 33 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare (Codul civil), actele de constituire a maselor patrimoniale.(2)Metodologia privind organizarea şi funcţionarea registrelor prevăzute la alin. (1) lit. a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 1 august 2013 in M.Of. 479 din 01-aug-2013

Reglementari din 2006 Aeronautică Civilă Română privind supervizarea şi desemnarea furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană, RACR-SSNA, ediţia 01/2006

...RACR-SSNA, ediţia 01/2006PREAMBUL(1)Activitatea aeronautică civilă pe teritoriul şi în spaţiul aerian naţional este reglementată prin Codul aerian civil1, prin actele normative naţionale din domeniu, precum şi în conformitate cu prevederile Convenţiei privind aviaţia civilă internaţională, semnată la......7 decembrie 1944, ale altor convenţii şi acorduri internaţionale la care România este parte.(2)Prezenta reglementare vine în aplicarea Codului aerian civil, fiind complementară Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1185/03.07.2006 privind desemnarea Regiei Autonome Autoritatea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 23 octombrie 2006 in M.Of. 864 din 23-oct-2006

Decizia 17/2010 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, precum şi a prevederilor art. 1436 din Codul civil

...1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, precum şi a prevederilor art. 1436 din Codul civil
Acsinte Gaspar
- preşedinte
Nicolae Cochinescu
- judecător
Aspazia Cojocaru
- judecător
Petre Lăzăroiu
- judecător
Ion Predescu
- judecător
Tudorel Toader
- judecător
Puskas Valentin
......1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, precum şi a prevederilor art. 1436 din Codul civil, excepţie ridicată de Ştefan Motoc şi Ana Motoc în Dosarul nr. 11.213/300/2008 al Judecătoriei Sectorului 2...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 5 februarie 2010 in M.Of. 79 din 05-feb-2010

Decizia 460/2010 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (2) din titlul X al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente şi ale art. 1073, art. 1075 şi art. 1077 din Codul civil

...în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente şi ale art. 1073, art. 1075 şi art. 1077 din Codul civil
Ioan Vida
- preşedinte
Nicolae Cochinescu
- judecător
Aspazia Cojocaru
- judecător
Acsinte Gaspar
- judecător
Petre Lăzăroiu
- judecător
Ion Predescu
- judecător
Puskas Valentin
......în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente şi ale art. 1073, art. 1075 şi art. 1077 din Codul civil, excepţie ridicată de Rozalia Szabo în Dosarul nr. 3.270/320/2006 (nr. în format vechi 9/2009) al...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 19 mai 2010 in M.Of. 332 din 19-mai-2010

Decizia 45/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, precum şi, în special, ale art. 9 lit. a) din ordonanţa de urgenţă

...poate fi amânată şi urgenţa acesteia sunt justificate de Guvern prin următoarele argumente: modificarea cadrului legal de desfăşurare a procesului civil prin adoptarea Codului de procedură civilă, precum şi punerea în aplicare a noilor instituţii adoptate prin Codul civil, faptul că evoluţia în plan legislativ menţionată nu s-a reflectat într-un mod adecvat şi la nivelul cadrului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 15 aprilie 2014 in M.Of. 274 din 15-apr-2014

Decizia 1646/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 480 şi 481 din Codul civil

...DECIZIE nr. 1646 din 15 decembrie 2009 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 480 şi 481 din Codul civil
Ioan Vida
- preşedinte
Nicolae Cochinescu
- judecător
Aspazia Cojocaru
- judecător
Acsinte Gaspar
- judecător
Petre Lăzăroiu
- judecător
Ion Predescu
- judecător
Tudorel Toader
......procuror
Mihaela Ionescu
- magistrat-asistent
Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 480 şi 481 din Codul civil, excepţie ridicată de Ion Florescu şi Magdalena Florescu în Dosarul nr. 25.283/299/2006 (nr. 126/2009) al...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 21 ianuarie 2010 in M.Of. 49 din 21-ian-2010

Decizia 1189/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 480 din Codul civil

...DECIZIE nr. 1189 din 17 septembrie 2009 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 480 din Codul civil
Ioan Vida
- preşedinte
Nicolae Cochinescu
- judecător
Aspazia Cojocaru
- judecător
Acsinte Gaspar
- judecător
Petre Lăzăroiu
- judecător
Tudorel Toader
- judecător
Puskas Valentin
......Ricu
- procuror
Ingrid Alina Tudora
- magistrat-asistent
Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 480 din Codul civil, excepţie ridicată de Gabriela Voica în Dosarul nr. 22.551/299/2007 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a III - a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 13 octombrie 2009 in M.Of. 686 din 13-oct-2009

Decizia 1111/2010 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 969 şi art. 970 din Codul civil

...DECIZIE nr. 1111 din 23 septembrie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 969 şi art. 970 din Codul civil
Augustin Zegrean
- preşedinte
Aspazia Cojocaru
- judecător
Acsinte Gaspar
- judecător
Petre Lăzăroiu
- judecător
Mircea Ştefan Minea
- judecător
Iulia Antoanella Motoc
- judecător
......procuror Carmen-Cătălina Gliga.Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 969 şi art. 970 din Codul civil, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Tenco Import Export" - S.R.L. în Dosarul nr. 11.970/299/2007 al...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 30 noiembrie 2010 in M.Of. 801 din 30-noi-2010