Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1665 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 690.344 acte

Norme Metodologice din 2008 de calcul al contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale

...de risc corespunde clasei de risc 20.(4)Tariful de risc este stabilit la nivel de sector de activitate - clasă CAEN şi este prevăzut în anexa nr. 4.Art. 6Angajatorii care îşi modifică activitatea principală, implicit codul CAEN aferent, vor plăti cota de contribuţie aferentă noului tarif de risc începând cu luna următoare schimbării activităţii principale, în baza...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 februarie 2008 in M.Of. 124 din 18-feb-2008

Hotarirea 50/2012 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

...34 alin. (1) din Codul fiscal.972. Încadrarea în activităţile prevăzute la art. 34 alin. (5) lit. b) din Codul fiscal este cea stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, cu modificările ulterioare. Verificarea ponderii veniturilor obţinute de contribuabili din cultura cerealelor şi a plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură se......Municipiului Bucureşti, după caz.Prin ordin al ministrului finanţelor publice se vor stabili activităţile din Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare, care generează venituri comerciale în sensul art. 49 din Codul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 31 ianuarie 2012 in M.Of. 78 din 31-ian-2012

Procedura din 2006 de implementare a Programului privind creşterea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii prin implementarea şi certificarea sistemelor calităţii

...de asigurare şi reasigurare, societăţile de administrare a fondurilor financiare de investiţii, societăţile de valori mobiliare, activităţi de intermedieri financiare (cod CAEN 65-66), activităţi auxiliare intermedierilor financiare (cod CAEN 67), tranzacţii imobiliare (cod CAEN 70), închirierea maşinilor şi echipamentelor, fără operator, şi a bunurilor personale şi gospodăreşti (cod...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 martie 2006 in M.Of. 226 din 13-mar-2006

Procedura din 2007 Programului privind creşterea competitivităţii IMM-urilor prin implementarea şi certificarea sistemelor calităţii

...de asigurare şi reasigurare, societăţile de administrare a fondurilor financiare de investiţii, societăţile de valori mobiliare, activităţi de intermedieri financiare (cod CAEN 65-66), activităţi auxiliare intermedierilor financiare (cod CAEN 67), tranzacţii imobiliare (cod CAEN 70), închirierea maşinilor şi echipamentelor, fără operator, şi a bunurilor personale şi gospodăreşti (cod...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 martie 2007 in M.Of. 209 din 28-mar-2007

Hotarirea 955/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006

...nr. 8;b) opisul documentelor din dosar;c) copie de pe certificatul de înregistrare la registrul comerţului, care să conţină codul CAEN corespunzător activităţii pentru care se abilitează, şi, după caz, copie de pe actul constitutiv;d) lista cu personalul care va......de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă pentru activitatea/activităţile declarate:
Nr. crt.
Denumirea activităţii
Cod CAEN
Adresa la care
se desfăşoară activitatea
Inspector-şef,.....................Data eliberării:ziua ..... luna .................. anul .......- verso -
Nr. crt.
Denumirea activităţii
Cod
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 septembrie 2010 in M.Of. 661 din 27-sep-2010

Hotarirea 700/2009 pentru susţinerea din fonduri bugetare, în anul 2009, a achiziţiei de masculi pentru reproducţie din speciile ovine şi/sau caprine

...BI/CI) seria ............. nr. .............................., emis de ............................................, CNP ..........................................., membru al Asociaţiei de crescători de ovine / caprine.........................................sau2.Persoană juridicăDenumirea ......................................................, cod unic de înregistrare ............................................, cod CAEN principal ........................., cod CAEN secundar ......................, cu sediul în localitatea ....................., str. ....................... nr. .........., judeţul ..............................., cont nr. ................................, deschis la ........................., reprezentată prin:numele şi prenumele...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 iunie 2009 in M.Of. 427 din 23-iun-2009

Hotarirea 599/2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 519/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale ''Administraţia Canalelor Navigabile'' - S.A. Constanţa

...Domeniul de activitate în care Compania îşi va desfăşura activitatea este cel cu privire la "Activităţi anexe pentru transporturi" - 522 cod CAEN.(2)Activitatea principală a Companiei constă în: "Activităţi de servicii anexe transporturilor pe apă" - 5222 cod CAEN.(3)În secundar, Compania va desfăşura următoarele activităţi:- Alte activităţi de tipărire n.c.a. - 1812 cod CAEN;- Servicii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 5 iunie 2009 in M.Of. 382 din 05-iun-2009

Ordinul 755/2006 pentru aprobarea Formularului pentru înregistrarea accidentului de muncă - FIAM şi a instrucţiunilor de completare a acestuia

...6.Forma de proprietate: ................. |_|7.Mărimea întreprinderii şi/sau unităţii: .......... angajaţi |_|8.Activitatea economică: .................... (activitatea principala a unităţii - cod CAEN) |_|_|_|_|DATE DE IDENTIFICARE A ACCIDENTATULUI9.Numele şi prenumele: ...........................10.Activitate desfăşurata în momentul accidentului (cod CAEN): .................. |_|_|_|_|11.Ocupaţie (cod COR): .................. |_|_|_|_|_|_|_|12.Statut profesional: .............................. |_...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 31 octombrie 2006 in M.Of. 887 din 31-oct-2006

Norme Metodologice din 2003 privind desemnarea si notificarea organismelor de certificare si a laboratoarelor care realizeaza evaluarea conformitatii ambarcatiunilor de agrement

..._____1) Numărul/data de înregistrare de către Autoritatea Navală Română.2) Denumirea completă a organismului.3) Adresa completă şi codul poştal.4) Numele şi prenumele.5) Denumirea şi codul produselor sau grupei de produse ce fac obiectul evaluării, asociate activităţilor CAEN.6) Denumirea încercărilor sau procedurii de evaluare a conformităţii produselor ce fac obiectul evaluării.7) Documentele necesare conform prevederilor art...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 martie 2003 in M.Of. 172 din 19-mar-2003

Statut din 2004 al Societăţii Comerciale ''EUROTEST'' - S.A. Bucureşti

...electrotehnice, electronice şi de automatizare care funcţionează în medii cu risc ridicat provocat sau natural (seism, nuclear, energetic, chimic, transport) - cod CAEN 7310;- activităţi conexe:a)testări şi analize tehnice având ca scop evaluarea în vederea certificării, pe bază de liste/încercări, a nivelului duratei de viaţă şi nivelului de risc în funcţionare al materialelor, componentelor şi echipamentelor electrotehnice - cod CAEN 7340;b)inginerie şi servicii de consultanţă tehnică prin elaborarea şj realizarea de proiecte din domeniul electrotehnicii, industriei şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 iunie 2004 in M.Of. 507 din 07-iun-2004