Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 2947 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 727.038 acte

Hotarirea 1675/2006 pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, de către Societatea Comercială 'Comunale' - S.A. Târnăveni

...sociale şi familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 964 din data de 30 noiembrie 2006
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 30 noiembrie 2006 in M.Of. 964 din 30-noi-2006

Hotarirea 1747/2006 pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, de către Societatea Comercială 'Termoprest' - S.A. Petrila

...sociale şi familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 994 din data de 13 decembrie 2006
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 13 decembrie 2006 in M.Of. 994 din 13-dec-2006

Hotarirea 194/2007 pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, de către Regia Autonomă de Transport Braşov

...Gheorghe Barbu
p. Ministrul finanţelor publice,
Doina-Elena Dascălu,
secretar de stat
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 149 din data de 1 martie 2007
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 1 martie 2007 in M.Of. 149 din 01-mar-2007

Hotarirea 299/2007 pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, de către Societatea Comercială ''Drumuri şi Poduri'' - S.A. Tulcea

...sociale şi familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 226 din data de 3 aprilie 2007
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 3 aprilie 2007 in M.Of. 226 din 03-apr-2007

Ordinul 102/2002 privind aprobarea Strategiei pentru implementarea finantarii bazate pe caz in spitalele din Romania

...al consumului de resurse, şi a valorilor relative asociate grupelor de diagnostic.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 164 din data de 7 martie 2002
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 7 martie 2002 in M.Of. 164 din 07-mar-2002

Ordinul 34/2002 privind aprobarea Strategiei pentru implementarea finantarii bazate pe caz in spitalele din Romania

...al consumului de resurse, şi a valorilor relative asociate grupelor de diagnostic.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 164 din data de 7 martie 2002
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 7 martie 2002 in M.Of. 164 din 07-mar-2002

Ordinul 114C/2001 privind monitorizarea pe baza de licenta de import automata a importului de marfuri folosite

...care din întreaga poziţie tarifară sunt supuse licenţierii automate numai mărfurile folosite.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 258 din data de 18 mai 2001
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 18 mai 2001 in M.Of. 258 din 18-mai-2001

Ordonanta urgenta 250/2000 pentru modificarea salariilor de baza pentru unele functii prevazute in anexele nr. I, II, IV si V la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar

...1.551.000
38.
Muncitor necalificat
1.000.000
1.436.000
Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 660 din data de 15 decembrie 2000
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 15 decembrie 2000 in M.Of. 660 din 15-dec-2000

Criterii din 2004 pe baza cărora se efectuează selecţia proiectelor în domeniul protecţiei speciale a persoanelor cu handicap

...de contractor şi aprobate de către Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1008 din data de 2 noiembrie 2004
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 2 noiembrie 2004 in M.Of. 1008 din 02-noi-2004

Metodologie din 2004 pentru calculul punctajului care stă la baza încadrării instituţiilor de credit în cotele de contribuţie anuală majorată la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar

...de realizare al fiecărui indicator;Ki = coeficientul de importanţă al indicatorului.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 844 din data de 15 septembrie 2004
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 15 septembrie 2004 in M.Of. 844 din 15-sep-2004