Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 176 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 642.138 acte

Norma 39/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare

...corespunzătoare în contabilitate a operaţiunilor efectuate. Operaţiunile economico - financiare supuse înregistrării în contabilitate trebuie efectuate în concordanţă strictă cu prevederile actelor normative care le reglementează.Art. 97(1)Planul de conturi conţine opt clase de conturi simbolizate cu o cifră, grupe de conturi simbolizate cu două cifre, conturi sintetice de gradul I simbolizate cu trei cifre, conturi sintetice de gradul II simbolizate cu patru cifre, conturi sintetice de gradul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 decembrie 2015 in M.Of. 982 bis din 30-dec-2015

Decizia 648/2020 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind meşteşugarii tradiţionali din România

...fie pe deplin acoperitoare, se vor lua în considerare diferitele ipoteze ce se pot ivi în activitatea de aplicare a actului normativ, folosindu-se fie enumerarea situaţiilor avute în vedere, fie formulări sintetice sau formulări-cadru de principiu, aplicabile oricăror situaţii posibile" (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 456 din 4...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 5 noiembrie 2020 in M.Of. 1032 din 05-noi-2020

Decizia 722/2020 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi

...transformarea raportului de serviciu în raport de muncă).82. În jurisprudenţa sa, Curtea a reţinut că o normă constituţională, exprimând sintetic rolul pur consultativ pentru Parlament şi Guvern al Consiliului Economic şi Social, nu face niciun fel de referire expresă la obligaţia iniţiatorilor proiectelor de acte normative de a solicita avizul consultativ al Consiliului Economic şi Social şi nici cu privire la mecanismele de consultare ale...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 noiembrie 2020 in M.Of. 1074 din 13-noi-2020

Ghid din 2020 general aplicabil etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului

...acestora de către autorităţi în cadrul procesului de reglementare sunt stabilite, după caz, măsuri suplimentare care sunt ulterior incluse în actul de reglementare.11măsuri de atenuare în plus/suplimentare faţă de măsurile de atenuare prevăzute în proiect (integrate în soluţia constructivă a proiectului).Tabel sintetic
Element de calitate/indicator (parametru) de calitate
Măsură suplimentară propusă
În cadrul acestei etape se va stabili nivelul impactului, inclusiv...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 martie 2020 in M.Of. 211 bis din 16-mar-2020

Hotarirea 5/2015 privind aprobarea Standardelor de calitate în serviciile psihologice - Partea generală, Cartea I

...Cartea I, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2)Competenţele profesionale de specialitate, reglementate într-o manieră sintetică, potrivit Standardelor de calitate în serviciile psihologice (SCSP), se înscriu în atestatele de liberă practică eliberate de către Colegiul Psihologilor din România, potrivit cadrului normativ care reglementează regimul juridic al actelor emise de către Colegiul Psihologilor din România.(3)Publicarea şi actualizarea periodică a Standardelor de calitate în serviciile psihologice (SCSP...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 iulie 2015 in M.Of. 514 bis din 10-iul-2015

Decizia 221/2020 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice

...Curtea reţine că, în jurisprudenţa sa, aplicabilă mutatis mutandis şi situaţiei de faţă, a statuat că o "normă constituţională, exprimând sintetic rolul pur consultativ pentru Parlament şi Guvern al Consiliului Economic şi Social, nu face niciun fel de referire expresă la obligaţia iniţiatorilor proiectelor de acte normative de a solicita avizul consultativ al Consiliului Economic şi Social şi nici cu privire la mecanismele de consultare a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 iulie 2020 in M.Of. 594 din 07-iul-2020