Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 53719 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 685.721 acte

Hotarirea 56/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Recomandare a Consiliului privind sisteme de înaltă calitate de educaţie şi îngrijire a copiilor preşcolari - COM (2018)271

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 septembrie 2018 in M.Of. 811 din 21-sep-2018

Hotarirea 101/2018 referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 92/83/CEE a Consiliului privind armonizarea structurilor accizelor la alcool şi băuturi alcoolice - COM (2018) 334 final

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 iulie 2018 in M.Of. 589 din 11-iul-2018

Hotarirea 100/2018 referitoare la propunerea de Regulament al Consiliului de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a sistemului de resurse proprii ale Uniunii Europene - COM (2018) 327 final

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 iulie 2018 in M.Of. 589 din 11-iul-2018

Decretul 737/2018 privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de împrumut pentru politici de dezvoltare privind managementul riscurilor de dezastre, cu opţiune de amânare a tragerii până la apariţia unei catastrofe (CAT-DDO), dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2018

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 august 2018 in M.Of. 702 din 13-aug-2018

Decretul 736/2018 pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a aderării României la Protocolul adiţional privind scrisoarea electronică de însoţire, adoptat la Geneva la 20 februarie 2008, la Convenţia referitoare la contractul de transport rutier internaţional de mărfuri pe şosele (CMR), încheiată la Geneva la 19 mai 1956

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 august 2018 in M.Of. 702 din 13-aug-2018

Ordinul 5744/2017 privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 31 august 2017 in M.Of. 704 din 31-aug-2017

Ordinul 1087/2017 privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 iulie 2017 in M.Of. 567 din 17-iul-2017

Ordinul 340/2017 pentru abrogarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 79/2017 privind accesul în mod egal al navelor de pescuit ale Uniunii Europene la toate apele şi resursele acvatice vii din Marea Neagră, conform politicii comune în domeniul pescuitului

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 octombrie 2017 in M.Of. 840 din 24-oct-2017

Hotarirea 104/2017 privind Propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce priveşte schimbul automat obligatoriu de informaţii în domeniul fiscal în legătură cu modalităţile transfrontaliere raportabile - COM (2017) 335 final

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 2 octombrie 2017 in M.Of. 778 din 02-oct-2017

Ordinul 47/2017 pentru aprobarea documentului ''Propunerea tuturor operatorilor de transport şi de sistem (OTS) referitor la Termenul pentru fermitatea din ziua următoare (TFZU) conform articolului 69 din Regulamentul (UE) 2015/1.222 al Comisiei din 24 iulie 2015, care stabileşte liniile directoare privind alocarea capacităţilor şi gestionarea congestiilor''

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 iunie 2017 in M.Of. 457 din 19-iun-2017