Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 761 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 617.827 acte

Norma din 2006 ŞI PROTOCOALE analitice, farmacotoxicologice şi clinice referitoare la testarea medicamentelor

...este supus unei evaluări ştiinţifice şi tehnice efectuate de EMEA. O evaluare pozitivă conduce la un certificat de conformitate cu legislaţia Comunităţii Europene a DSP, care este însoţit de raportul de evaluare. Certificatul emis are aplicabilitate în România şi în Comunitatea Europeană;- DSP trebuie actualizat şi recertificat anual;- modificările subsecvente introduse la termenii DSP trebuie să urmeze procedura de evaluare formulată în Regulamentul Comisiei nr...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 august 2006 in M.Of. 706 din 17-aug-2006

Regulament din 2004 de organizare şi funcţionare al Oficiului Român pentru Adopţii

...1)Biroul de evidenţă a adopţiei are următoarele atribuţii principale:a)asigură verificarea respectării termenelor, procedurilor şi documentelor prevăzute de legislaţia în vigoare privind adopţia;b)asigură constituirea evidenţei cererilor persoanelor sau familiilor care doresc să adopte;c)întocmeşte şi actualizează Registrul naţional pentru adopţii;d)asigură şi urmăreşte aplicarea prevederilor din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 septembrie 2004 in M.Of. 869 din 23-sep-2004

Hotarirea 786/2000 privind organizarea editiei a XV-a a Festivalului si Concursului International ''George Enescu'' Romania, 9-28 septembrie 2001

...11.000
238.700
Alte cheltuieli de organizare
15.000
325.500
TOTAL GENERAL CHELTUIELI:
46.000
998.200
Devizul actualizat a fost calculat la un curs de 1 USD = 21.700 lei.Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 468 din data de 26 septembrie 2000
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 septembrie 2000 in M.Of. 468 din 26-sep-2000

Memorandum de Finantare din 2002 între Comisia Europeană şi România

...Ministerul de InterneVa fi furnizat twinning de o instituţie potrivită a unui stat membru, care va revizui şi va actualiza codul deontologic pentru personalul Ministerului de Interne, în conformitate cu standardele şi cele mai bune practici ale UE, cu prevederile legale privind funcţionarii publici şi în lumina procesului de demilitarizare. Legislaţia secundară privind aspectele anticorupţie (norme, metode, proceduri de investigare şi documentare etc.) va fi, de asemenea pregătită, luându-se în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 august 2003 in M.Of. 604 din 26-aug-2003

Norme Metodologice din 2008 de clasare şi inventariere a monumentelor istorice

...alfanumeric, multivaloric, obligatoriu)Este o informaţie primară, obligatorie, pentru obiectivele clasate. Nivelul de clasare nu se schimbă frecvent, dar trebuie actualizat.9.1.GrupeSe specifică grupa în care este încadrat monumentul după grupa valorică în legislaţia în vigoare:- grupa A - monument de valoare naţională, excepţională, reprezentativ pe plan universal;- grupa B - monument de valoare locală.9...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 iulie 2008 in M.Of. 540 din 17-iul-2008

Ordonanta urgenta 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a VIII - a - zone cu resurse turistice

...din zonele cu resurse turistice, autorităţile administraţiei publice locale vor institui măsuri specifice de protecţie a acestora, în conformitate cu legislaţia în vigoare.Art. 7Consiliile locale ale unităţilor administrativ-teritoriale care sunt staţiuni turistice sau pe teritoriul cărora există localităţi declarate staţiuni turistice, de interes naţional sau local, vor elabora / actualiza, după caz, şi aproba conform legii, în termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 noiembrie 2008 in M.Of. 781 din 21-noi-2008

Hotarirea 1096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii

...C. Termoelectrica - S.A. - SE Doiceşti
1 x 210 MW
2014
TOTAL
Lista capacităţilor care se scot din funcţiune se actualizează prin ordin al ministrului delegat pentru energie.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 37 din data de 16 ianuarie 2014
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 ianuarie 2014 in M.Of. 37 din 16-ian-2014

Hotarirea 918/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia

...de către secretariatele convenţiilor şi protocoalelor în domeniul protecţiei mediului la care România este parte, cu excepţia rapoartelor prevăzute de legislaţia din domeniul zgomotului ambiant, şi le supune spre avizare autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului în vederea raportării acestora;e)organizează, actualizează şi gestionează sistemul informaţional şi baza de date referitoare la informaţia de mediu, inclusiv a Biroului de asistenţă tehnică în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 septembrie 2010 in M.Of. 643 din 15-sep-2010

Regulament din 2000 pentru acordarea autorizatiilor si licentelor in sectorul gazelor naturale

...6. Tarifele pentru acordarea autorizaţiilor şi licenţelor nu pot fi mai mici de 10.000.000 lei.- 7. Tarifele se actualizează prin ordin al preşedintelui ANRGN şi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 466 din data de 25 septembrie 2000
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 septembrie 2000 in M.Of. 466 din 25-sep-2000

Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător

...normativului revizuit.SECŢIUNEA 2:Dispoziţii finaleArt. 84Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezenta lege şi se actualizează prin hotărâre a Guvernului în funcţie de adaptările la progresul tehnic în conformitate cu procedura prevăzută de legislaţia europeană în domeniu, fără a conduce însă la modificarea directă sau indirectă a valorilor-limită, respectiv a valorilor-ţintă, şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 iunie 2011 in M.Of. 452 din 28-iun-2011