Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 740 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 600.764 acte

Ordonanta urgenta 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a VIII - a - zone cu resurse turistice

...din zonele cu resurse turistice, autorităţile administraţiei publice locale vor institui măsuri specifice de protecţie a acestora, în conformitate cu legislaţia în vigoare.Art. 7Consiliile locale ale unităţilor administrativ-teritoriale care sunt staţiuni turistice sau pe teritoriul cărora există localităţi declarate staţiuni turistice, de interes naţional sau local, vor elabora / actualiza, după caz, şi aproba conform legii, în termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 noiembrie 2008 in M.Of. 781 din 21-noi-2008

Hotarirea 1096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii

...C. Termoelectrica - S.A. - SE Doiceşti
1 x 210 MW
2014
TOTAL
Lista capacităţilor care se scot din funcţiune se actualizează prin ordin al ministrului delegat pentru energie.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 37 din data de 16 ianuarie 2014
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 ianuarie 2014 in M.Of. 37 din 16-ian-2014

Hotarirea 918/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia

...de către secretariatele convenţiilor şi protocoalelor în domeniul protecţiei mediului la care România este parte, cu excepţia rapoartelor prevăzute de legislaţia din domeniul zgomotului ambiant, şi le supune spre avizare autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului în vederea raportării acestora;e)organizează, actualizează şi gestionează sistemul informaţional şi baza de date referitoare la informaţia de mediu, inclusiv a Biroului de asistenţă tehnică în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 septembrie 2010 in M.Of. 643 din 15-sep-2010

Regulament din 2000 pentru acordarea autorizatiilor si licentelor in sectorul gazelor naturale

...6. Tarifele pentru acordarea autorizaţiilor şi licenţelor nu pot fi mai mici de 10.000.000 lei.- 7. Tarifele se actualizează prin ordin al preşedintelui ANRGN şi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 466 din data de 25 septembrie 2000
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 septembrie 2000 in M.Of. 466 din 25-sep-2000

Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător

...normativului revizuit.SECŢIUNEA 2:Dispoziţii finaleArt. 84Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezenta lege şi se actualizează prin hotărâre a Guvernului în funcţie de adaptările la progresul tehnic în conformitate cu procedura prevăzută de legislaţia europeană în domeniu, fără a conduce însă la modificarea directă sau indirectă a valorilor-limită, respectiv a valorilor-ţintă, şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 iunie 2011 in M.Of. 452 din 28-iun-2011

Anexa 2/02/2000 la Hotararea nr. 39 din 28 decembrie 2000 pentru acordarea increderii Guvernului

...scopul reducerii serviciului aferent acesteia, prin recuperarea imediată a creanţelor statului la niveluri cât mai apropiate de valoarea lor nominală, actualizată la zi. În acest context se va îmbunătăţi legislaţia de profil atât în direcţia accelerării procedurilor juridice în domeniu, cât şi în ceea ce priveşte competenţele şi obligaţiile Agenţiei...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 decembrie 2000 in M.Of. 700 din 28-dec-2000

Ordinul 604/2008 privind sistemul decizional şi de monitorizare a implementării proiectelor din cadrul Programului general ''Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii''

...de monitorizare şi implementare a Programului general trebuie să semneze b declaraţie de imparţialitate şi confidenţialitate, conform modelelor prevăzute de legislaţia în vigoare.(2)Declaraţiile semnate se depun la autoritatea responsabilă, care asigură păstrarea acestora pe termen de 5 ani.(3)Declaraţiile de imparţialitate şi confidenţialitate se actualizează în fiecare an.CAPITOL III:Comisiile de evaluare a proiectelor din cadrul Programului generalArt. 14(1)În vederea derulării...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 septembrie 2008 in M.Of. 649 din 12-sep-2008

Hotarirea 32/2012 privind aprobarea listei cuprinzând 7 obiective de investiţii prioritare din infrastructura de gospodărirea apelor şi de mediu, precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestora

...destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.____*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 76 din data de 31 ianuarie 2012
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 31 ianuarie 2012 in M.Of. 76 din 31-ian-2012

Norma din 2012 privind autorizarea şi funcţionarea asigurătorilor

...nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor studiul de fezabilitate actualizat cu noile riscuri sau cu noua clasă de asigurare şi taxa de autorizare prevăzută la art. 13 alin. (6).(3)La termenul menţionat în legislaţia în vigoare privind depunerea situaţiilor financiare, asigurătorii au obligaţia să transmită Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor situaţia acţionarilor direcţi şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 septembrie 2012 in M.Of. 631 din 03-sep-2012

Hotarirea 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul

...formă electronică.Art. 22Informaţia privind mediul pusă la dispoziţia publicului şi diseminată în mod activ trebuie să fie permanent actualizată şi să includă cel puţin:a)textele tratatelor, convenţiilor şi acordurilor internaţionale la care România este parte, precum şi legislaţia locală, regională, naţională sau comunitară privind mediul ori în legătură cu mediul;b)politicile, planurile şi programele în legătură cu...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 august 2005 in M.Of. 760 din 22-aug-2005