Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 7256 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 727.038 acte

Decizia 691/2012 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

...cauzele C-152/88R, Sofrimport împotriva Comisiei, C368/89 Crispoltoni împotriva Fattoria Tabacchi di Citta di Castello), cât şi cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (spre exemplu, hotărârile pronunţate în cauzele Burghelea împotriva României, Kaya împotriva României, Beian împotriva României), calitatea normelor juridice presupune ca acestea să genereze stabilitate, autorităţile statului neputând fi inconsecvente faţă de o...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 16 august 2012 in M.Of. 586 din 16-aug-2012

Decizia 593/2012 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

...SARL împotriva Comisiei Comunităţilor Europene, C-368/89 Crispoltoni împotriva Fattoria autonoma tabacchi di Citta di Castello), precum şi cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (spre exemplu, hotărârile pronunţate în cauzele Rotaru împotriva României, 2000, Burghelea împotriva României, 2009, Kaya împotriva României, 2006, Beian împotriva României, 2007), calitatea normelor juridice presupune ca acestea să genereze o oarecare stabilitate...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 23 iulie 2012 in M.Of. 504 din 23-iul-2012

Decizia 23/2011 [A] privind examinarea recursului în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 1/2000 şi art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 raportat la dispoziţiile art. 55 alin. (5) din Legea nr. 45/2009 referitor la trecerea terenurilor aflate în administrarea instituţiilor prevăzute de art. 9 alin. (1) şi art. 9 alin. (11) din Legea nr. 1/2000 din domeniul public al statului în domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale, prin hotărâri ale comisiilor judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate pe vechile amplasamente în favoarea foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora

...prin hotărâre a comisiei locale, a comisiei judeţene, respectiv a Comisiei de Fond Funciar a Municipiului Bucureşti.În acord cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului în Cauza Viaşu împotriva României (Cererea nr. 75.951/01, Hotărârea din 9 decembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 29 mai 2009), pentru a se elimina echivocul situaţiilor juridice incerte, trebuie să se aprecieze...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 8 noiembrie 2011 in M.Of. 791 din 08-noi-2011

Decizia 21/2011 [R] privind examinarea recursului în interesul legii formulat de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin Sesizarea nr. 140/C3/1426/III-5/2010 ''privind măsura de siguranţă a confiscării speciale, în cazul infracţiunilor prevăzute de Legea nr. 86/2006 - Codul vamal al României, în condiţiile existenţei datoriei vamale''

...2010 "privind măsura de siguranţă a confiscării speciale, în cazul infracţiunilor prevăzute de Legea nr. 86/2006 - Codul vamal al României, în condiţiile existenţei datoriei vamale".Reprezentantul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a susţinut recursul în interesul legii învederând că există jurisprudenţă neunitară în sensul că unele instanţe au dispus atât confiscarea specială a bunurilor sau a mărfurilor introduse ilegal pe teritoriul......vamal al României, în temeiul art. 118 alin. 1 lit. b) şi e) din Codul penal, cât şi obligarea inculpaţilor la plata sumelor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 23 noiembrie 2011 in M.Of. 830 din 23-noi-2011

Decizia 366/2014 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi a dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

...Financiare] şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene [instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Finanţelor Publice].30. Potrivit jurisprudenţei Curţii Constituţionale referitoare la art. 115 alin. (4) din Constituţie (spre exemplu, Decizia nr. 255 din 11 mai 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 16 iunie 2005), Guvernul poate adopta ordonanţe de urgenţă în următoarele condiţii, întrunite în mod......ţării". Dispoziţiile art. 115 din Constituţie atribuie Guvernului, autoritate constitutivă a puterii executive, dreptul de a legifera alături de Parlamentul României. Insă prevederile constituţionale stabilesc cadrul şi limitele exercitării acestui drept, condiţionând legitimitatea şi deci constituţionalitatea ordonanţelor Guvernului de îndeplinirea unor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 2 septembrie 2014 in M.Of. 644 din 02-sep-2014

Decizia 324/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 42 şi 69 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, ale art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, ale lit. B din capitolul I al anexei nr. V, precum şi ale art. 69 şi 70 din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017

...protecţie socială etc.), inclusiv cu privire la menţinerea unei discipline fiscale coerente.34. În acest context, Curtea, având în vedere jurisprudenţa sa anterioară, spre exemplu, Decizia nr. 268 din 7 mai 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 1 iulie 2014, paragraful 44, a reţinut că în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului s-a statuat că un stat contractant, mai ales atunci când elaborează şi pune în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 21 decembrie 2020 in M.Of. 1270 din 21-dec-2020

Decizia 2/2019 [R] referitoare la examinarea sesizărilor conexate în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la recursurile declarate împotriva hotărârilor judecătoreşti pronunţate după publicarea Deciziei Curţii Constituţionale nr. 369 din 30 mai 2017

...asupra unei obiecţii de neconstituţionalitate a unui act normativ neintrat în vigoare, nu pot sprijini şi explicita dispozitivul deciziei.Potrivit jurisprudenţei Curţii Constituţionale (Decizia Plenului Curţii Constituţionale nr. 1 din 17 ianuarie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 26 ianuarie 1995; Decizia nr. 1.415 din 4 noiembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial......date, prin prisma art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă, în schimb, după publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei nr. 454 din 4 iulie 2018, acestea sunt legate de considerentele obligatorii ale Deciziei Curţii Constituţionale...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 27 februarie 2019 in M.Of. 157 din 27-feb-2019

Decizia 907/2020 [A] asupra obiecţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (1) lit. e), introduse prin articolul unic al Legii pentru modificarea art. 7 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

...Susţinerile privind încălcarea prevederilor art. 32 alin. (6) din Constituţie referitoare la autonomia universitară11. Invocându-se principiul autonomiei universitare, jurisprudenţa Curţii Constituţionale, documente internaţionale din domeniu, precum Declaraţia de la Bologna, semnată de către miniştrii educaţiei din 29 de state europene, inclusiv România, care are ca scop principal crearea unui Spaţiu european al învăţământului superior cu luarea în considerare şi respectarea autonomiei universitare......cerinţele corelării cu ansamblul reglementărilor interne şi ale armonizării legislaţiei naţionale cu legislaţia comunitară şi cu tratatele internaţionale la care România este parte, precum şi cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului. Or, în ciuda acestor dispoziţii, legea criticată, prin norma...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 21 ianuarie 2021 in M.Of. 68 din 21-ian-2021

Decizia 29/2023 [R] pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la interpretarea art. 31 alin. (12) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, modificată şi completată prin art. I din Legea nr. 288/2018

...a dispoziţiilor art. 31 alin. (12) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 15 iunie 2022.VI. Jurisprudenţa instanţelor naţionale în materieA. Jurisprudenţa comunicată de curţile de apel45. Într-o orientare jurisprudenţială s-a apreciat că dispoziţiile art. 31 alin. (12...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 13 iunie 2023 in M.Of. 519 din 13-iun-2023

Decizia 537/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul insolvenţei şi a altor acte normative [cu referire la art. 143 alin. (1) teza finală din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă], precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2018, în ansamblul său

...intrarea în vigoare a acesteia şi la domeniile în care se poate legifera pe calea ordonanţei de urgenţă.22. Potrivit jurisprudenţei Curţii Constituţionale referitoare la art. 115 alin. (4) din Constituţie (spre exemplu, Decizia nr. 255 din 11 mai 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 16 iunie 2005), Guvernul poate adopta ordonanţe de urgenţă în următoarele condiţii, întrunite în mod......cazul unei ordonanţe de urgenţă, această interdicţie neregăsindu-se în conţinutul art. 115 din Constituţie, sens în care este şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materia delegării legislative (a se vedea, spre exemplu, şi Decizia nr. 154 din 8 februarie 2011, publicată...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 9 iunie 2023 in M.Of. 508 din 09-iun-2023