Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 657 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 682.848 acte

Decizia 646/2018 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi

...către Guvern cu întârziere a punctului său de vedere nu poate ţine în loc o Cameră în dezbaterea unei iniţiative legislative, întrucât, în conformitate cu dispoziţiile art. 111 alin. (1) din Constituţie, obligaţia constituţională este în sensul solicitării informării de către Guvern, şi nu al existenţei punctului de vedere al Guvernului.11. Autorul sesizării susţine că din informaţiile publice......înscrise pe fişa ce corespunde parcursului legislativ la Camera Deputaţilor a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 decembrie 2018 in M.Of. 1087 din 21-dec-2018

Decizia 77/2021 [A] asupra obiecţiei de neconstituţionalitate a Legii privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, construcţii edificate pe acestea şi anumitor activităţi economice autorizate

...la momentul adoptării legii conform art. 15 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 sau dacă nu a fost solicitată informarea Guvernului, conform art. 111 alin. (1) teza a doua din Constituţie. Arată, de asemenea, că în situaţia în care legea în cauză a fost adoptată prin acordarea unui vot final asupra iniţiativelor legislative înscrise pe ordinea de zi, aceasta poate aduce atingere dispoziţiilor cuprinse în art. 73 alin. (1) din Constituţie. Cât priveşte......la art. 111 alin. (1) din Constituţie, reţinând că, atâta vreme cât dispoziţiile respective stabilesc "obligaţia Parlamentului de a solicita informarea din partea Guvernului cu privire la toate iniţiativele legislative care au ca efect modificări ale cheltuielilor bugetare, precum şi previzionarea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 8 martie 2021 in M.Of. 232 din 08-mar-2021

Decizia 137/2022 [A/R] asupra sesizării de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 158, ale art. 245^1 şi ale art. 246 alin. (1) lit. g)-j) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, astfel cum a fost modificat şi completat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/2022 privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor, precum şi a Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 8/2022, în ansamblul său

...prin care aceste principii pot fi puse în practică. Această condiţie reprezintă un mijloc de asigurare a prezenţei mijloacelor de informare în masă care acţionează cu profesionalism, fără a periclita solemnitatea şi securitatea lucrărilor autorităţii legislative, şi de limitare a accesului persoanelor care au încălcat aceste standarde, prin retragerea acreditării. Pentru cadrul juridic al acreditării se......specifică de adoptare a legilor sau a hotărârilor puterii executive, reglementată prin Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul hotărârilor Camerelor Parlamentului nu este prevăzută şi deci...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 4 aprilie 2022 in M.Of. 327 din 04-apr-2022

Decizia 6/2020 pentru modificarea anexei la Decizia Senatului nr. 4/2020 privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară

...pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului;14.Iniţiative legislative aflate în dezbatere la Senat;15.Iniţiative legislative adoptate de Camera Deputaţilor în calitate de primă Cameră sesizată;16.Iniţiative legislative înregistrate la Biroul permanent al Senatului;17.Informare cu privire la proiectele de legi privind aprobarea unor ordonanţe de urgenţă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 8 iulie 2020 in M.Of. 598 din 08-iul-2020

Decizia 7/2020 pentru modificarea şi completarea anexei la Decizia Senatului nr. 4/2020 privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară

...pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului;- 15. Iniţiative legislative aflate în dezbatere la Senat;- 16. Iniţiative legislative adoptate de Camera Deputaţilor în calitate de primă Cameră sesizată;- 17. Iniţiative legislative înregistrate la Biroul permanent al Senatului;- 18. Informare cu privire la proiectele de legi privind aprobarea unor ordonanţe de urgenţă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 iulie 2020 in M.Of. 608 din 10-iul-2020

Hotarirea 755/2003 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

...pentru prevenirea şi combaterea practicilor care dăunează vieţii, sănătăţii, securităţii şi intereselor economice ale consumatorilor.(2)Autoritatea asigură armonizarea cadrului legislativ naţional cu reglementările din Uniunea Europeană în domeniul protecţiei consumatorilor.(3)Autoritatea desfăşoară activitatea de informare şi educare a cetăţenilor privind drepturile pe care le au în calitate de consumatori.(4)Autoritatea evaluează efectele pe piaţă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 8 iulie 2003 in M.Of. 490 din 08-iul-2003

Hotarirea 1631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului

...din domeniile sale de activitate şi asigură dialogul permanent cu acestea, cu mass-media şi cu societatea civilă, în scopul informării reciproce şi perfecţionării cadrului legislativ existent;f)primeşte şi rezolvă sau, după caz, transmite spre soluţionare celor în drept, potrivit competenţelor, sesizările persoanelor fizice şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 4 ianuarie 2010 in M.Of. 2 din 04-ian-2010

Hotarirea 4/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale

...integrare europeană, precum şi la alte activităţi legate de acest proces;8.colaborează cu partenerii sociali - patronat, sindicate - pentru o informare permanentă asupra solicitărilor acestora;9.consultă partenerii sociali asupra iniţiativelor legislative din sfera sa de activitate;10.organizează şi coordonează activitatea de sistematizare, simplificare şi îmbunătăţire a legislaţiei muncii;11.efectuează...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 ianuarie 2001 in M.Of. 9 din 09-ian-2001

Hotarirea 1720/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei

...asigură dialogul permanent cu patronatele şi asociaţiile sindicale din domeniul economic, cu mass-media şi cu societatea civilă, în scopul informării reciproce şi al perfecţionării cadrului legislativ aferent;25.asigură relaţia cu Parlamentul, Consiliul Economic şi Social şi cu alţi exponenţi ai societăţii civile în problemele specifice...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 6 ianuarie 2009 in M.Of. 8 din 06-ian-2009

Hotarirea 1635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor

...din domeniile sale de activitate şi asigură dialogul permanent cu acestea, cu mass-media şi cu societatea civilă, în scopul informării reciproce şi perfecţionării cadrului legislativ existent;c)participă la sprijinirea dezvoltării capacităţii administrative a structurilor implicate în programele din domeniile sale de activitate, precum şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 ianuarie 2010 in M.Of. 22 din 12-ian-2010