Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 801 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 747.521 acte

Sentinta 111/2020 a Curţii de apel Braşov - Secţia de contencios administrativ şi fiscal

...05.2020 reprezintă simple recomandări, fără a fi obligatorii pentru statele membre, aceste documente fiind întocmite doar pentru informare şi consultări, nefiind adoptate sau aprobate de Comisia Europeană. Or, legislaţia românească trebuie să fie conformă cu "prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum şi cu celelalte reglementări comunitare cu caracter......nivel european reprezintă simple recomandări, fără a fi obligatorii pentru statele membre, acest document fiind întocmit doar pentru informare şi consultări, nefiind adoptat sau aprobat de Comisia Europeană. Astfel, legislaţia românească trebuie să fie conformă cu "prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 23 octombrie 2023 in M.Of. 955 din 23-oct-2023

Recomandarea 2279/15-dec-2021 privind utilizarea unor metode referitoare la amprenta de mediu pentru măsurarea şi comunicarea performanţei de mediu pe durata ciclului de viaţă a produselor şi organizaţiilor

...A
Emisii/resurse
Flux elementar
UUID
Frecvenţa măsurătorilor
Metoda de măsurare implicită125
Observaţii
125 Cu excepţia cazului în care legislaţia specifică la nivel naţional prevede metode de măsurare specifice.
A se vedea fişierul Excel denumit “[Denumirea normei PEFCR_numărul versiunii]-Inventarul ciclului de viaţă” pentru consultarea listei tuturor datelor specifice societăţii care trebuie colectate.
B.5.2. Lista proceselor prevăzute a fi desfăşurate de societate
[Procesele
......X
Emisii/resurse
Flux elementar
UUID
Frecvenţa măsurătorilor
Metoda de măsurare implicită127
Observaţii
127Cu excepţia cazului în care legislaţia specifică la nivel naţional prevede metode de măsurare specifice.
A se vedea fişierul IACCI denumit “[Denumirea normei PEFCR numărul versiunii
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: joi, 30 decembrie 2021 in Jurnalul Oficial 471L

Contract Colectiv de Munca 1480/2023 la Nivel de Sector de Negociere Colectivă Sănătate pe anii 2023-2025, înregistrat la M.M.S.S.-D.D.S.

...prevăzute în prezentul contract colectiv de muncă pentru care sunt prevăzute reglementări legale suplimentare.Art. 187Pentru respectarea prevederilor din legislaţia U.E. şi naţională privind drepturile salariaţilor la informare şi consultare părţile convin crearea Procedurii de informare şi consultare, elaborate în acord cu prevederile din Legea nr. 367/2022 şi ale Legii nr. 467/2006. Procedura va fi negociată...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 5 octombrie 2023 in M.Of. 4 cc din 05-oct-2023

Regulament din 2019 de organizare şi funcţionare a serviciilor Camerei Deputaţilor

...5)Regia Autonomă "Monitorul Oficial" se organizează ca regie autonomă sub autoritatea Camerei Deputaţilor. Secretarul general exercită atribuţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.SECŢIUNEA 3:Secretarii generali adjuncţiArt. 28(1)Secretarii generali adjuncţi sunt numiţi şi eliberaţi din funcţie de către Camera Deputaţilor, la propunerea Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, cu consultarea Comitetului liderilor grupurilor parlamentare.(2)Secretarii generali adjuncţi sunt înlocuitorii de drept ai secretarului general.Art. 29Secretarii generali adjuncţi......patrimoniu, resurse umane, salarizare, deconturi deputaţi, potrivit cerinţelor formulate de compartimentele beneficiare sau ca urmare a modificărilor care apar în legislaţie;g)asigură asistenţa tehnică pentru activităţile de încărcare, actualizare şi consultare a bazelor de date la nivelul compartimentelor Camerei Deputaţilor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 22 februarie 2019 in M.Of. 144 din 22-feb-2019

Contract Colectiv de Munca 1206/2019 la Nivel de Sector Bugetar Sănătate pe anii 2019-2021

...prevăzute în prezentul contract colectiv de muncă pentru care sunt prevăzute reglementări legale suplimentare.Art. 187Pentru respectarea prevederilor din legislaţia U.E. şi naţională privind drepturile salariaţilor la informare şi consultare părţile convin aplicarea Procedurii de Informare şi consultare. Procedura va fi negociată de partenerii sociali în termen de 6 luni de la înregistrarea prezentului contract colectiv de muncă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 6 decembrie 2019 in M.Of. 5 cc din 06-dec-2019

Strategie din 2021 Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 2021-2027

...3: Consolidarea dialogului social în vederea îmbunătăţirii implicării partenerilor sociali în elaborarea şi implementarea politicilor cu impact pe piaţa muncii
Legislaţia naţională instituie obligativitatea consultărilor cu partenerii sociali pe toate iniţiativele de măsuri şi politici publice. În practică însă, procesele de consultare au loc adesea după elaborarea actelor normative, fără ca expertiza partenerilor sociali să fie valorificată în faza de elaborare a
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 31 mai 2021 in M.Of. 559 bis din 31-mai-2021

Metodologie din 2020 privind organizarea concursului pentru ocuparea posturilor de directori generali ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ai caselor de asigurări de sănătate, standardele de performanţă şi indicatorii de referinţă asociaţi pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate, condiţiile şi criteriile de selecţie specifice pentru ocuparea posturilor de directori generali şi încheierea contractelor de management, situaţiile în care se pot ocupa temporar posturile de directori generali, precum şi procedura de evaluare a performanţelor profesionale ale acestora

...3.3.Indicatori de referinţă1.Coordonează constituirea de grupuri de lucru/sesiuni informative/şedinţe de lucru cu privire la legislaţia incidentă şi pentru consultarea, după caz, în luarea deciziilor a personalului din subordine11Notă: numărul, tematica şi frecvenţa vor fi detaliate în......3 puncte- sub 50% - 0 puncte14.Sunt organizate grupuri de lucru/sesiuni informative/şedinţe de lucru cu privire la legislaţia incidentă şi pentru consultarea, după caz, în luarea deciziilor a personalului din subordine2- da - 5 puncte- nu - 0 puncte...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 7 octombrie 2020 in M.Of. 911 bis din 07-oct-2020

Metodologie din 2020 privind organizarea concursului sau numirea prin delegare pentru ocuparea postului de director general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi a posturilor de directori generali ai caselor de asigurări de sănătate, în vederea realizării indicatorilor de referinţă asociaţi standardelor de performanţă pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate, încheierea contractelor de management şi evaluarea activităţii acestora

...3.3. Indicatori de referinţă1.Coordonează constituirea de grupuri de lucru/sesiuni informative/şedinţe de lucru cu privire la legislaţia incidentă şi pentru consultarea, după caz, în luarea deciziilor a personalului din subordine11Notă: numărul, tematica şi frecvenţa vor fi detaliate în......3 puncte- sub 50% - 0 puncte14.Sunt organizate grupuri de lucru/sesiuni informative/şedinţe de lucru cu privire la legislaţia incidentă şi pentru consultarea, după caz, în luarea deciziilor a personalului din subordine2- da - 5 puncte- nu - 0 puncte...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 18 mai 2020 in M.Of. 411 bis din 18-mai-2020

Contract Colectiv de Munca 1.228/2022 (denumit în continuare şi ''CCM'') la nivel de grup de unităţi aflate în administrarea/subordinea Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti pentru anii 2022-2024, înregistrat la M.M.S.S. - D.D.S.

...prezentului contract colectiv de muncă sunt obligate să se consulte şi să se informeze reciproc în cazurile speciale prevăzute de legislaţia aplicabilă în vigoare referitoare la relaţiile de muncă.(4)Consultarea şi informarea se vor desfăşura organizat în cadrul comisiilor paritare constituite la toate nivelurile.Art. 12(1)Declanşarea procedurii prevăzute......în domeniu;b)În situaţia prevăzută mai sus, Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti va sprijini rezolvarea cazurilor ivite prin consultarea reprezentanţilor organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă.(2)Schimbarea persoanei juridice care angajează nu dă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 29 septembrie 2022 in M.Of. 5 cc din 29-sep-2022

Contract Colectiv de Munca 789/2020 la nivel de grup de unităţi aflate în administrarea/subordinea Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti pentru anii 2020-2022

...prezentului contract colectiv de muncă sunt obligate să se consulte şi să se informeze reciproc în cazurile speciale prevăzute de legislaţia aplicabilă în vigoare referitoare la relaţiile de muncă.(4)Consultarea şi informarea se vor desfăşura organizat în cadrul comisiilor paritare constituite la toate nivelurile.Art. 12(1)Declanşarea procedurii prevăzute......în domeniu.b)În situaţia prevăzută mai sus, Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti va sprijini rezolvarea cazurilor ivite prin consultarea reprezentanţilor organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă.(2)Schimbarea persoanei juridice care angajează nu dă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 10 noiembrie 2020 in M.Of. 4 cc din 10-noi-2020