Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 6531 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 747.701 acte

Decizia 58/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 266, art. 267 şi art. 268 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

...2007 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 266, art. 267 şi art. 268 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Ioan Vida
- preşedinte
Nicolae Cochinescu
- judecător
Aspazia Cojocaru
- judecător
Acsinte Gaspar
- judecător
Petre Ninosu
- judecător
Ion Predescu
- judecător
Şerban Viorel
......Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 266, 267 şi 268 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Timpuri Noi" - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 45.240/3/2005 (8...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 16 februarie 2007 in M.Of. 117 din 16-feb-2007

Decizia 654/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 62 alin. (2) şi ale art. 268 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, precum şi ale art. 10 alin. (2) din Legea nr. 264/2004 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Medicale

...excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 62 alin. (2) şi ale art. 268 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, precum şi ale art. 10 alin. (2) din Legea nr. 264/2004 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Medicale
......rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 62 alin. (2) şi ale art. 268 alin. (2) din Codul muncii, precum şi ale art. 10 alin. (2) din Legea nr. 264/2004, excepţie ridicată de Spitalul Clinic Judeţean de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 24 august 2007 in M.Of. 582 din 24-aug-2007

Contract Colectiv de Munca 862/05/2004 unic la nivelul ramurii industriei alimentare, a băuturilor şl tutunului pe anul 2004 încheiat în anul 2004, conform art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 130/1996, republicată, semnat de către părţi şi înregistrat la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei cu nr. 862/05/30.03.2004

...PAN PROD SRL
Bucureşti
159.
SIL PROD AGRO COM
Dolj
160.
TUBEROZA SRL
Vaslui
Anexa Nr. 9:CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ încheiat şi înregistrat sub nr. ........ în registrul general de evidenţă a salariaţilor(A)Părţile contractuluiAngajator - persoană juridică/fizică ..............................................., cu sediul în ............................................, înregistrată la registrul comerţului/autorităţile administraţiei publice din .................................. sub nr. ............................................, cod fiscal ..........................., telefon ..................................., reprezentată legal prin ............................................................................, în calitate de .......................................................,ŞiSalariatul/ salariata - domnul/doamna ................................., domiciliat/domiciliată în localitatea ...................................., Str. ......................................, nr. ......., judeţul......sărbători legale se compensează cu ore libere plătite sau se plătesc cu un spor la salariu, conform Contractului colectiv de muncă aplicabil sau Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.4.Data/ datele la care se plăteşte salariul este/sunt .............(K)Drepturi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 11 aprilie 2005 in M.Of. 4 cc din 11-apr-2005

Contract Colectiv de Munca 2953/2005 UNIC LA NIVEL DE RAMURĂ - CONSTRUCŢII DE MAŞINI - pe anii 2006-2007

...valoarea totală a drepturilor salariale cuvenite pentru perioada respectivă.Indemnizaţia de concediu de odihnă se va calcula conform prevederilor din Codul muncii.(2)Prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate, în raport cu posibilităţile economico-financiare ale acesteia, pe lângă indemnizaţia de concediu se va plăti...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 22 decembrie 2005 in M.Of. 12 cc din 22-dec-2005

Contract Colectiv de Munca 66/04/2008 UNIC LA NIVELUL RAMURII INDUSTRIEI MINIERE ŞI GEOLOGIEI pe anii 2008-2012

...Bucureşti, Secţia a III-a Civilă.SECŢIUNEA 2:Câmp de aplicare, durată, revizuireArt. 3(1)Prezentul contract colectiv de muncă se aplică în toate grupurile de unităţi sau unităţile având codurile CAEN: 051; 052; 071; 072; 081; 089; 099, nominalizate în anexa nr. 1 din acest contract, şi reprezintă baza minimală......către angajator prin delegarea sau detaşarea salariatului într-un alt loc de muncă decât cel prevăzut în contractul individual de muncă.(5)Delegarea reprezintă exercitarea temporară, din dispoziţia angajatorului, de către salariat, a unor lucrări sau sarcini corespunzătoare atribuţiilor de serviciu...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 28 februarie 2008 in M.Of. 4 cc din 28-feb-2008

Decizia 637/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 41 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

...din 26 iunie 2007 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 41 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Ioan Vida
- preşedinte
Nicolae Cochinescu
- judecător
Aspazia Cojocaru
- judecător
Acsinte Gaspar
- judecător
Kozsokar Gabor
- judecător
Ion Predescu
- judecător
Şerban Viorel
......asistent
Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 41 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, excepţie ridicată de Autoritatea Feroviară Română în Dosarul nr. 13.469/3/2006 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a VIII-...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 22 august 2007 in M.Of. 577 din 22-aug-2007

Decizia 1230/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 77 şi art. 78 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

...2007 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 77 şi art. 78 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Ioan Vida
- preşedinte
Nicolae Cochinescu
- judecător
Aspazia Cojocaru
- judecător
Acsinte Gaspar
- judecător
Petre Ninosu
- judecător
Ion Predescu
- judecător
Puskas Valentin
......se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 77 şi art. 78 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Rio Bucovina" - S.R.L. din Bucureşti în Dosarul nr. 38.040/3/2006...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 14 februarie 2008 in M.Of. 119 din 14-feb-2008

Decizia 222/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 283 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

...februarie 2008 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 283 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Ioan Vida
- preşedinte
Nicolae Cochinescu
- judecător
Aspazia Cojocaru
- judecător
Acsinte Gaspar
- judecător
Petre Ninosu
- judecător
Ion Predescu
- judecător
Puskas Valentin
......rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 283 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, excepţie ridicată de Gheorghe Pintea în Dosarul nr. 3.325/111/2007 al Tribunalului Bihor - Secţia civilă.La apelul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 28 martie 2008 in M.Of. 243 din 28-mar-2008

Contract Colectiv de Munca 412/10/2007 LA NIVELUL RAMURII CHIMIE ŞI PETROCHIMIE pe anii 2007-2010

...muncă ce au tangenţă, direct sau indirect, cu prevederile din noua legislaţie.Art. 5(1)Interpretarea clauzelor contractului colectiv de muncă se face prin consens.(2)Dacă nu se realizează consensul, interpretarea va urma regimul juridic prevăzut de art. 977-985 Cod civil, iar dacă nici după aceasta nu s-a ajuns la o soluţie corespunzătoare, interpretarea se va realiza în înţelesul......neimputabile salariaţilor.Art. 12Părţile convin că orice discriminare, directă sau indirectă, de natura celor prevăzute la art. 5 din Codul muncii, este interzisă, în cadrul relaţiilor de muncă funcţionând principiul egalităţii de tratament al salariaţilor.Art. 13Relaţiile de muncă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 24 august 2007 in M.Of. 14 cc din 24-aug-2007

Decizia 46/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 141 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

...din 11 ianuarie 2007 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 141 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Ioan Vida
- preşedinte
Nicolae Cochinescu
- judecător
Aspazia Cojocaru
- judecător
Kozsokar Gabor
- judecător
Acsinte Gaspar
- judecător
Petre Ninosu
- judecător
Ion Predescu
......asistent
Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 141 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Andco" - S.R.L. din Adunaţi în Dosarul nr. 3.327/F/C/2006...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 16 februarie 2007 in M.Of. 117 din 16-feb-2007