Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1665 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 690.344 acte

Norma 2/2004 privind raportarea statistică la Banca Naţională a României a unor operaţiuni valutare

...CONTURI DESCHISE ÎN STRĂINĂTATE pentru luna ........... anul .........
CRS
Referinţă: .................
(Atribuită de B.N.R.)
I.DATE DE IDENTIFICARE REZIDENTDenumire ................................................................................Cod unic de înregistrare .................................. Cod CAEN ..................................Judeţ .................................Localitate ....................................Str. ............................................... Nr. ..........Bl .......... Se .....Ap .............Sector ........................ Cod poştal ............................... Telefon ..............................Fax ........................................... E-mail ................................
II. OPERAŢIUNI DERULATE
1. Soldul conturilor
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 februarie 2004 in M.Of. 127 din 12-feb-2004

Prescriptii tehnice C10/1-2003/2003 ''Cerinţe tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, repararea şi verificarea conductelor de abur şi de apă fierbinte sub presiune''

...etc.);b)statutul (actul constitutiv) agentului economic actualizat la zi, în care să fie precizat explicit domeniul de activitate (inclusiv codul CAEN aferent) pentru care solicită autorizarea (în copie);c)certificatul de înmatriculare a agentului economic la Registrul Comerţului (în copie);d)certificatul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare (în copie);e)memoriu tehnic, care va cuprinde domeniul pentru care se solicită autorizarea, respectiv proiecte pentru...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 decembrie 2003 in M.Of. 921 bis din 22-dec-2003

Prescriptii tehnice C4/1/2003 ediţia 1, ''Cerinţe tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, repararea şi verificarea recipientelor metalice stabile sub presiune''

...fax);b)statutul (actul constitutiv) agentului economic actualizat la zi, în care să fie precizat explicit domeniul de activitate (inclusiv codul CAEN aferent) pentru care solicită autorizarea (în copie);c)certificatul de înmatriculare a agentului economic la Registrul Comerţului (în copie);d)certificatul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare (în copie);e)memoriu tehnic care să cuprindă domeniul pentru care se solicită autorizarea (respectiv elaborarea proiectelor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 decembrie 2003 in M.Of. 929 bis din 23-dec-2003

Criterii din 2012 referitoare la autorizarea şi/sau înregistrarea entităţilor care desfăşoară activităţi de schimb valutar pe teritoriul României

...comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având ca principal obiect de activitate activităţile de schimb valutar pentru persoane fizice cod CAEN 6612 - Activităţi de intermediere a tranzacţiilor financiare - activităţi ale birourilor de schimb valutar. Activităţile secundare nu pot fi altele decât cele incluse în cod CAEN 6619 - Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activităţi de asigurări şi coduri de pensii - remiterea de bani.b)persoane juridice...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 mai 2012 in M.Of. 341 din 19-mai-2012

Ordinul 36/2005 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

...Venituri comerciale |_| Venituri din profesii libere |_| Venituri din drepturi de proprietate intelectuală |_|2.Obiectul principal de activitate .................................... Cod CAEN |_|_|_|_|3.Forma de organizare: Individual |_| Asocieri între persoane fizice |_| Asocieri între persoane fizice şi......_| Venituri din profesii libere |_| Altele |_|2.Locul principal de desfăşurare a activităţii .........................................................3.Obiectul principal de activitate ......................................... Cod CAEN |_|_|_|_|4.Autorizaţie/Document de autorizare Nr. ......... Data ...../..../.......... Organ emitent ......................5.Contract de asociere Nr. ........... Data...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 ianuarie 2005 in M.Of. 91 din 27-ian-2005

Statut din 2005 al Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A.

...CAPITOLUL II:Obiectul de activitate al BănciiArt. 6(1)Activitatea principală a Băncii este "Alte activităţi de intermedieri monetare" - cod CAEN 6512 şi domeniul principal este "Intermediere monetară" - cod CAEN 651.(2)Banca poate desfăşura, în limita autorizaţiei acordate de către Banca Naţională a României, precum şi sub rezerva...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 iulie 2005 in M.Of. 635 din 19-iul-2005

Norme Tehnice din 2007 privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de control şi inspecţie în domeniul protecţiei mediului

...Data inspecţiei:
........................
2. Durata inspecţiei: (inclusiv etapa de pregătire) ...................
3. Tipul inspecţiei: ........
zi luna an
4. Tipul obiectivului inspectat: .......................
5. Cod CAEN: ................................
6. Înregistrare în Registrul naţional al obiectivelor controlate (cod unic de înregistrare):
- SECŢIUNEA B: DATE DESPRE UNITATEA INSPECTATĂ
Numele şi adresa unităţii:
Profilul unităţii:
Numele reprezentantului oficial al unităţii
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 noiembrie 2007 in M.Of. 743 din 01-noi-2007

Regulament din 2004 privind procedurile de raportare şi monitorizare a ajutoarelor de stat

...producerea de automobile, autocamioane, tractoare sau componente ale acestora (de exemplu motoare pentru DACIA, pompe de injecţie pentru tractoare, etc.), codurile pentru aceste activităţi fiind 2931 şi 341-343 conform codului CAEN.Pentru domeniul "Învăţământ" vor fi înscrise ajutoarele de stat acordate unităţilor de învăţământ cu finanţare privată, conform clasificării CAEN.Categoria...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 mai 2004 in M.Of. 443 din 18-mai-2004

Procedura de implementare din 2013 a Programului naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri - PS-10.04

...utilaje şi instalaţii de lucru), site, echipamente IT, soft şi licenţe, mobilier, aparatură birotică, autoutilitare în directă legătură cu activităţile codului CAEN autorizat pentru care solicită finanţare, cu excepţia vehiculelor de transport rutier de mărfuri, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier......de protecţie a valorilor umane şi materiale, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare în directă legătură cu activităţile codului CAEN autorizat pentru care solicită finanţare, sumele vor fi alocate numai după efectuarea serviciilor şi emiterea facturii;b)alocaţii financiare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 2 iulie 2013 in M.Of. 398 bis din 02-iul-2013

Prescriptii tehnice C12-2003/2003 privind cerinţe tehnice pentru recipiente-cisterne, recipiente-containere şi recipiente-butoaie metalice pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, ediţia 1

...fax);b)statutul (actul constitutiv) agentului economic actualizat la zi, în care să fie precizat explicit domeniul de activitate (inclusiv codul CAEN aferent) pentru care solicită autorizarea (în copie);c)certificatul de înmatriculare a agentului economic la Registrul Comerţului (în copie);d)certificatul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare (în copie);e)memoriu tehnic care să cuprindă domeniul pentru care se solicită autorizarea (respectiv elaborarea proiectelor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 2 februarie 2004 in M.Of. 97 bis din 02-feb-2004