Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 21530 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 584.198 acte

Decizia 26/2019 [A] asupra cererii de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională dintre Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parlamentul României, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi celelalte instanţe judecătoreşti

...drepturilor şi libertăţilor, separaţia puterilor şi obligativitatea respectării Constituţiei şi legii (domnia legii). Conform Constituţiei, pentru ca un act normativ să aibă valoare de lege este necesar să îndeplinească două condiţii minimale şi imperative: să fie emis de puterea legiuitoare, ordinară sau delegată, şi să fie publicată. Niciun act normativ secret nu poate crea obligaţii în sarcina cetăţenilor sau nu le poate ştirbi acestora drepturi recunoscute de lege. Niciun...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 martie 2019 in M.Of. 193 din 12-mar-2019

Decizia 24/2018 [R] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: ''Dacă abrogarea unei norme legale ce prevede un drept în favoarea unei categorii de persoane determină încetarea efectelor actului administrativ cu caracter individual, emis anterior abrogării, prin care se constată îndreptăţirea unei anumite persoane la beneficiul dreptului respectiv şi, în caz afirmativ, dacă această încetare a efectelor se produce de drept sau este condiţionată de revocarea sau anularea actului administrativ cu caracter individual''

...Decretului-lege nr. 118/1990, aşa cum rezultă din Hotărârea nr. 539/1993 emisă de Comisia de aplicare a acestui act normativ, prin care s-a stabilit că a suferit ca urmare a regimului totalitar instaurat până în decembrie 1989. Din anul......considerat că refuzul de a emite decizia de punere în plată este nejustificat, susţinând că abrogarea unui articol dintr-un act normativ nu poate conduce la anularea actului administrativ individual emis în temeiul acestuia în favoarea sa, astfel că drepturile obţinute...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 mai 2018 in M.Of. 416 din 16-mai-2018

Decizia 454/2018 [R/A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 37 [cu referire la art. 402 din Codul de procedură civilă] şi pct. 58 [cu referire la art. 497 din Codul de procedură civilă], precum şi art. III pct. 3 [cu referire la art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013] şi pct. 4 [cu referire la art. XVIII^1 din Legea nr. 2/2013] din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

...pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative
Valer Dorneanu
- preşedinte
Marian Enache
- judecător
Petre Lăzăroiu
- judecător
Mircea Ştefan Minea
- judecător
Daniel Marius Morar
- judecător
Mona-Maria Pivniceru
......pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, obiecţie formulată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţiile Unite.2. Obiecţia de neconstituţionalitate a fost înregistrată la...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 octombrie 2018 in M.Of. 836 din 01-oct-2018

Ordonanta urgenta 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative

...30 ianuarie 2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normativeAvând în vedere următoarele:- volumul mare al arieratelor înregistrate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale faţă de furnizorii de bunuri, servicii......urgente şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,având în vedere imposibilitatea realizării până la termenul stabilit prin actul normativ supus modificării a tuturor măsurilor de prezentare, verificare, certificare şi aprobare de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, denumită...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 31 ianuarie 2013 in M.Of. 68 din 31-ian-2013

Hotarirea 161/2008 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.226/2007

...Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.226/2007În temeiul art......Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.226/2007, publicată în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 februarie 2008 in M.Of. 129 din 19-feb-2008

Ordonanta urgenta 68/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

...ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 14 noiembrie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscaleAvând în vedere angajamentele asumate de România prin acordurile de înţelegere cu Fondul Monetar Internaţional şi Uniunea Europeană din anul 2011, acte prin care Guvernul României s-a obligat să rezolve deficienţele constatate la unele societăţi de stat prin măsuri care să...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 noiembrie 2012 in M.Of. 778 din 19-noi-2012

Decizia 82/2009 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 230/2008 pentru modificarea unor acte normative în domeniul pensiilor din sistemul public, pensiilor de stat şi al celor de serviciu

...ianuarie 2009 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 230/2008 pentru modificarea unor acte normative în domeniul pensiilor din sistemul public, pensiilor de stat şi al celor de serviciu
Ioan Vida
- preşedinte
Nicolae Cochinescu
- judecător
......rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 230/2008 pentru modificarea unor acte normative în domeniul pensiilor din sistemul public, pensiilor de stat şi al celor de serviciu, excepţie ridicată direct de Avocatul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 ianuarie 2009 in M.Of. 33 din 16-ian-2009

Decizia 244/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu referire la art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011

...urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu referire la art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr......urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, excepţie ridicată de Gheorghe Cismarus în Dosarul nr. 11.518/109/2012 al...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 iunie 2014 in M.Of. 467 din 25-iun-2014

Decizia 216/2013 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 alin. (2) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, ale Legii nr. 299/2011 pentru abrogarea alin. (2) al art. 21 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi ale art. 64 alin. (3) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative

...554/2004 şi ale art. 64 alin. (3) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
Augustin Zegrean
- preşedinte
Aspazia Cojocaru
- judecător
Acsinte Gaspar
- judecător
Petre Lăzăroiu
- judecător
Mircea Ştefan Minea
- judecător
Iulia Antoanella Motoc
- judecător
......554/2004 şi ale art. 62 alin. (3) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, excepţie ridicată de Dragoş Constantin Târşia în Dosarul nr. 5.771/85/2011 * al Tribunalului Sibiu - Secţia I civilă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 iulie 2013 in M.Of. 450 din 23-iul-2013

Ordonanta urgenta 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

...17 decembrie 2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normativeAvând în vedere Hotărârea Parlamentului nr. 44/2014 privind modificarea structurii şi compoziţiei politice a Guvernului României, publicată în Monitorul......proceselor de privatizare a acestor entităţi;c)orice alte atribuţii exercitate de Ministerul Economiei prin Departamentul pentru Energie stabilite potrivit actelor normative în vigoare, acordurilor internaţionale sau altor acte încheiate potrivit dispoziţiilor legale aplicabile şi corespunzătoare activităţilor preluate.(4)La data...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 decembrie 2014 in M.Of. 920 din 17-dec-2014