Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 176 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 642.357 acte

Decizia 619/2018 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României

...la obiectul legii criticate, diferă în mod esenţial.Totodată, potrivit art. 41 alin. (1) din Legea nr. 24/2000: "Titlul actului normativ cuprinde denumirea generică a actului, în funcţie de categoria sa juridică şi de autoritatea emitentă, precum şi obiectul reglementării exprimat sintetic". În jurisprudenţa sa, Curtea Constituţională a reţinut că "în lipsa unor dispoziţii generale ale legii care să orienteze reglementarea, obiectul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 noiembrie 2018 in M.Of. 1006 din 28-noi-2018

Decizia 564/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 196 alin. (1) din Codul penal

...Curtea reţine că, potrivit art. 47 alin. (5) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, "La coduri şi la legi de mare întindere, articolele vor fi prevăzute cu denumiri marginale, exprimând sintetic obiectul lor; acestea nu au semnificaţie proprie în conţinutul reglementării". Cu alte cuvinte, denumirea marginală a unui articol este folosită......de către legiuitor în scopul unei mai bune sistematizări a actului normativ respectiv, aceasta neproducând efecte juridice.18. Astfel, Curtea constată că nu se poate face o eventuală corelaţie între sintagma...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 ianuarie 2019 in M.Of. 66 din 28-ian-2019

Decizia 71/2018 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile privind modul de interpretare a dispoziţiilor art. 12 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 165/2013) prin raportare la dispoziţiile art. 13 şi următoarele din Normele de aplicare a Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 401/2013, cu completările ulterioare (Normele de aplicare a Legii nr. 165/2013), în sensul de a şti dacă acestea permit restituirea pe un alt amplasament a terenurilor agricole şi foştilor proprietari, persoane juridice, sau succesorilor acestora, după validarea dreptului lor de proprietate de către comisiile judeţene, respectiv Comisia de fond funciar a municipiului Bucureşti

...de proprietate în condiţiile prevăzute de prezenta lege. (...)".53. În acelaşi sens, referitor la interpretarea dispoziţiilor legale care fac obiectul actului de sesizare, se impune a sublinia faptul că obiectul de reglementare al Legii nr. 165/2013 este exprimat sintetic în titlul actului normativ, care vizează măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate abuziv în perioada...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 6 noiembrie 2018 in M.Of. 936 din 06-noi-2018

Decizia 21/2017 [A] privind recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi în interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor vizând încadrarea juridică a faptei de evidenţiere, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în ipoteza înregistrării unor facturi fiscale şi chitanţe de plată întocmite în fals în numele unor societăţi comerciale care nu recunosc tranzacţiile sau care au avut în perioada funcţionării comportamentul fiscal asemănător societăţilor comerciale ''fantomă'', în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale; raportul dintre infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 şi infracţiunile de fals în înscrisuri sub semnătură privată/uz de fals prevăzute de art. 322 şi art. 323 din Codul penal

...care nu au fost făcute sau au fost mai mici decât cele consemnate în documentele justificative, iar pe baza acestor acte justificative false se operează şi în celelalte documente contabile cheltuieli nereale, cu consecinţa diminuării venitului net şi, implicit, a obligaţiei fiscale către stat, ceea ce, sintetic, reprezintă întocmirea unor acte false pentru cheltuieli.1Al. Boroi, M. Gorunescu, I. Barbu, B. Vîrjan, Dreptul penal al afacerilor (pag. 169); B. Vîrjan...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 decembrie 2017 in M.Of. 1024 din 27-dec-2017

Decizia 45/2018 [R/R/A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 2 [cu referire la art. 2 alin. (3) teza a treia]; pct. 7 [cu referire la art. 5 alin. (1) tezele penultimă şi ultimă şi alin. (2) teza a doua]; pct. 9 [cu referire la art. 7 alin. (5) şi (7)]; pct. 12 [cu referire la art. 9 alin. (3)]; pct. 44; pct. 53 [cu referire la art. 39 alin. (3) şi (5)]; pct. 54 [cu referire la art. 40 alin. (4)]; pct. 69 [cu referire la art. 49 alin. (1)]; pct. 77 [cu referire la art. 52 alin. (3)]; pct. 87 [cu referire la art. 53 alin. (1), (2), (7), (8), (9) teza întâi şi (10)]; pct. 88 [cu referire la art. 54 alin. (3)]; pct. 97 [cu referire la art. 58 alin. (1) sintagmele ''ori la alte autorităţi publice, în orice funcţii, inclusiv cele de demnitate publică numite'' şi ''precum şi la instituţii ale Uniunii Europene sau organizaţii internaţionale, la solicitarea Ministerului Justiţiei'']; pct. 108 [cu referire la art. 62 alin. (1^2) şi (1^3)]; pct. 109 [cu referire la art. 62 alin. (3) sintagma ''nu îi sunt aplicabile dispoziţiile referitoare la interdicţiile şi incompatibilităţile prevăzute la art. 5 şi art. 8'' prin raportare la art. 62 alin. (13)]; pct. 112 [cu referire la art. 62^2, 62^3 şi 62^4]; pct. 134 [cu referire la art. 73 alin. (2)]; pct. 143 [cu referire la art. 82 alin. (2) sintagma ''funcţia de ministru al justiţiei'']) pct. 144 [cu referire la art. 82 alin. (21) şi (22)]; pct. 146 [cu referire la art. 82 alin. (5^1) şi (5^2)]; pct. 153 [cu referire la art. 85^1 sintagma ''funcţia de ministru al justiţiei'']; pct. 156 [cu referire la art. 96]; pct. 157 [cu referire la art. 99 lit. r)]; pct. 160 [cu referire la art. 100 alin. (1) lit. d1)]; pct. 161 [cu referire la art. 100 alin. (2)] şi pct. 163 [cu referire la art. 109 alin. (1) teza întâi şi art. 114] din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi legea în ansamblul său

...în sensul celor de mai sus se reţine că, potrivit art. 41 alin. (1) din Legea nr. 24/2000, "Titlul actului normativ cuprinde denumirea generică a actului, în funcţie de categoria sa juridică şi de autoritatea emitentă, precum şi obiectul reglementării exprimat sintetic", iar, potrivit art. 52 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 24/2000, "Dispoziţiile generale cuprind prevederi care orientează întreaga...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 5 martie 2018 in M.Of. 199 din 05-mar-2018

Regulamentul 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă

...nu există conflict de interese prin intermedierea acestei oferte publice, în forma prevăzută la art. 57 alin. (2);l)structura sintetică actuală a acţionariatului emitentului eliberată de entitatea care ţine evidenţa acţionarilor emitentului, pentru o dată anterioară cu cel mult trei zile...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 iunie 2018 in M.Of. 478 din 11-iun-2018

Hotarirea 901/2015 privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice

...Oficial al României, Partea I
Grad sporit de transparenţă
Stabilirea sistemului intern la nivelul ANAP pentru analiza (screeningul) proiectelor de acte normative şi a jurisprudenţei Curţii Europene de Justiţie
Personal alocat pentru această sarcină
Bază de date cu jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie (structurată pe cazuri însoţite de prezentări sintetice)
Octombrie 2015
Raportul anual de activitate al ANAP
Asigurarea conformării legislaţiei sectoriale cu cadrul legal în domeniul achiziţiilor publice
Întărirea
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 noiembrie 2015 in M.Of. 881 din 25-noi-2015

Reglementari Contabile din 2015 conforme cu directivele europene

...corespunzătoare în contabilitate a operaţiunilor efectuate. Operaţiunile economico-financiare supuse înregistrării în contabilitate trebuie efectuate în concordanţă strictă cu prevederile actelor normative care le reglementează.406._(1)Planul de conturi conţine opt clase de conturi simbolizate cu o cifră, grupe de conturi simbolizate cu două cifre, conturi sintetice de gradul I simbolizate cu trei cifre, conturi sintetice de gradul II simbolizate cu patru cifre, conturi sintetice de gradul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 20 iulie 2015 in M.Of. 540 bis din 20-iul-2015

Norma 40/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare

...corespunzătoare în contabilitate a operaţiunilor efectuate. Operaţiunile economico - financiare supuse înregistrării în contabilitate trebuie efectuate în concordanţă strictă cu prevederile actelor normative care le reglementează.(3)Planul de conturi conţine opt clase de conturi simbolizate cu o cifră, grupe de conturi simbolizate cu două cifre, conturi sintetice de gradul I simbolizate cu trei cifre, conturi sintetice de gradul II simbolizate cu patru cifre, conturi sintetice de gradul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 decembrie 2015 in M.Of. 980 bis din 30-dec-2015

Decizia 22/2016 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

...fie pe deplin acoperitoare se vor lua în considerare diferitele ipoteze ce se pot ivi în activitatea de aplicare a actului normativ, folosindu-se fie enumerarea situaţiilor avute în vedere, fie formulări sintetice sau formulări-cadru de principiu, aplicabile oricăror situaţii posibile.45. Având în vedere cele anterior expuse, Curtea urmează să constate...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 2 martie 2016 in M.Of. 160 din 02-mar-2016