Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 4441 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 578.215 acte

Ordinul 1250/2012 privind modificarea anexelor nr. 1, 2, 3a şi 3b la Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.179/1.528/2010 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea măsurilor de sprijin pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, a Contractului de garantare, a Convenţiei de fidejusiune şi a modelului înscrisului prevăzut la art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, precum şi pentru stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garanţiilor acordate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN în numele şi în contul statului român în cadrul măsurilor de sprijin

...completările ulterioare, modificată şi completată prin Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, ca temei al efectuării formalităţilor de publicitate imobiliară în baza art. 888 din Codul civil,convin la perfectarea prezentei convenţii de fideiusiune.II.Obiectul convenţiei de fideiusiuneGarantarea executării obligaţiei principale, respectiv a obligaţiei...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 iulie 2012 in M.Of. 488 din 17-iul-2012

Ordinul 305/2012 privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi a posturilor de preşedinţi-directori generali ai caselor de asigurări de sănătate, în vederea îndeplinirii indicatorilor de performanţă, încheierea contractelor de management şi evaluarea activităţii acestora

...de asigurări sociale de sănătate.(3)Contractul are natură civilă şi se supune regulilor generale referitoare la mandat, prevăzute de Codul civil.(4)Modelul contractelor încheiate între CNAS, reprezentată de preşedintele acesteia, şi directorul general al CNAS, respectiv preşedintele-director general al......de Sănătate (CNAS) încredinţează managerului un mandat, în baza art. 2.009 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, având drept scop conducerea executivă a CNAS, în baza planului de management şi a contractului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 iulie 2012 in M.Of. 512 din 25-iul-2012

Ordinul 1020/2013 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.479/3.525/2011 pentru aprobarea Convenţiei de implementare prevăzute la art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, a Convenţiei de lucru prevăzute la art. 11 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 682/2011, a contractului de garantare, a contractului de fidejusiune, a contractului de garanţie reală mobiliară, precum şi a înscrisului prevăzut la art. 12 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011

...acesta în baza contractului de garantare, în limita liniei de credit contractate, constituită conform prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice.(2) Ipoteca mobiliară se va constitui şi......liniei de credit.Art. 24(1)Beneficiarul Programului se obligă să constituie, conform prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, o ipotecă mobiliară asupra soldurilor creditoare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 2 august 2013 in M.Of. 486 din 02-aug-2013

Ordinul 1704/2013 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.479/3.525/2011 pentru aprobarea Convenţiei de implementare prevăzute la art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, a Convenţiei de lucru prevăzute la art. 11 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 682/2011, a contractului de garantare, a contractului de fidejusiune, a contractului de garanţie reală mobiliară, precum şi a înscrisului prevăzut la art. 12 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011

...acesta în baza contractului de garantare, în limita liniei de credit contractate, constituită conform prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice.(2) Ipoteca mobiliară se va constitui şi......liniei de credit.Art. 24(1)Beneficiarul Programului se obligă să constituie, conform prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, o ipotecă mobiliară asupra soldurilor creditoare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 2 august 2013 in M.Of. 486 din 02-aug-2013

Ordinul 3058/C/2013 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 120/C/2011

...judiciară şi alte materiale din domeniul său de activitate şi asigură pregătirea materialelor pentru editarea şi publicarea ediţiilor oficiale ale Codului penal, Codului de procedură penală, Codului civil, Codului de procedură civilă;"26.La articolul 85, după litera k) se introduce o nouă literă, litera l), cu...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 octombrie 2013 in M.Of. 662 din 29-oct-2013

Ordinul 1977/2013 privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii nr. 1.045/2.084/793/2012 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a ''Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate''

...asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent
Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
29
Contribuţia individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent
Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
30
Contribuţia individuală de
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 ianuarie 2014 in M.Of. 57 din 23-ian-2014

Ordinul 1580/2013 privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii nr. 1.045/2.084/793/2012 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a ''Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate''

...asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent
Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
29
Contribuţia individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent
Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
30
Contribuţia individuală de
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 ianuarie 2014 in M.Of. 57 din 23-ian-2014

Ordinul 1808/C/2014 pentru aprobarea formularelor de avize de înscriere privind înregistrările efectuate în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare şi a instrucţiunilor de completare a acestor formulare

...completări prin Legea nr. 298/2002, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând seama de prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale Legii nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare,În temeiul art. 33 din Regulamentul pentru organizarea şi funcţionarea Arhivei Electronice de Garanţii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 iunie 2014 in M.Of. 428 din 11-iun-2014

Ordinul 791/2014 privind modificarea şi completarea anexei nr. 6 la Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.225/994/2009 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea programului ''Prima casă'' şi a Convenţiei de garantare şi pentru reglementarea unor măsuri necesare pentru aplicarea prevederilor art. 10 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului ''Prima casă''

...g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"f) se obligă să constituie, conform prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare (Codul civil), în favoarea Finanţatorului şi a statului român, reprezentat de MFP, proporţional cu procentul de garantare, o ipotecă mobiliară asupra...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 iunie 2014 in M.Of. 447 din 19-iun-2014

Norma din 2001 privind vanzarea de active prin licitatie cu strigare sau prin licitatie cu plic inchis (procedura de vanzare)

...est:......................(2)Proprietatea se transmite de drept cumpărătorului în momentul semnării contractului, în conformitate cu art. 1295 alin. 1 din Codul civil6) .(3)Predarea-primirea bunului se face prin proces-verbal anexat la prezentul contract.SECŢIUNEA III:Preţul şi modalităţile de......perioada în care această îndeplinire este împiedicată sau întârziată de cazul de forţă majoră, conform art. 1082 şi 1083 din Codul civil, ce va fi dovedit cu acte opozabile, atât în ceea ce priveşte legătura, cât şi influenţa directă şi esenţială...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 ianuarie 2002 in M.Of. 22 din 16-ian-2002