Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 4579 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 588.499 acte

Decizia 323/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 480 din Codul civil

...DECIZIE nr. 323 din 13 martie 2008 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 480 din Codul civil
Ioan Vida
- preşedinte
Nicolae Cochinescu
- judecător
Aspazia Cojocaru
- judecător
Acsinte Gaspar
- judecător
Ion Predescu
- judecător
Tudorel Toader
- judecător
Puskas Valentin
......Ion Tiucă
- procuror
Mihaela Ionescu
- magistrat-asistent
Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 480 din Codul civil, excepţie ridicată de Elena Stanciu şi Ion Stanciu în Dosarul nr. 3.084/301/2006 al Judecătoriei Sectorului 3...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 aprilie 2008 in M.Of. 257 din 01-apr-2008

Ordinul 2239/2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate

...la acel articol şi la care contabilitatea a fost organizată şi condusă pe bază de contracte/convenţii civile încheiate potrivit Codului civil cu persoane fizice, care au studii economice superioare conform opţiunii de la art. 10 alin. (31) din Legea contabilităţii......prevăzută de ordin şi la care contabilitatea a fost organizată şi condusă pe bază de contracte/convenţii civile încheiate potrivit Codului civil cu persoane fizice care au studii economice superioare conform opţiunii de la art. 10 alin (31) din legea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 iulie 2011 in M.Of. 522 bis din 25-iul-2011

Decizia 24/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1021 din Codul civil

...DECIZIE nr. 24 din 8 ianuarie 2009 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1021 din Codul civil
Ioan Vida
- preşedinte
Nicolae Cochinescu
- judecător
Aspazia Cojocaru
- judecător
Acsinte Gaspar
- judecător
Petre Lăzăroiu
- judecător
Ion Predescu
- judecător
Tudorel Toader
......Antonia Constantin
- procuror
Mihaela Ionescu
- magistrat-asistent
Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1021 din Codul civil, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Turkpetrol" - S.R.L. din Bucureşti în Dosarul nr. 22.863/3/2007 al...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 ianuarie 2009 in M.Of. 48 din 27-ian-2009

Decizia 748/2006 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 lit. c) şi art. 77-85 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, ale art. 43 şi art. 44 din Codul comercial, precum şi a dispoziţiilor art. 1019-1021 din Codul civil

...c) şi art. 77-85 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, ale art. 43 şi art. 44 din Codul comercial, precum şi a dispoziţiilor art. 1019-1021 din Codul civil
Ioan Vida
- preşedinte
Aspazia Cojocaru
- judecător
Kozsokar Gabor
- judecător
Acsinte Gaspar
- judecător
Petre Ninosu
- judecător
Ion Predescu
- judecător
Şerban Viorel
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 decembrie 2006 in M.Of. 990 din 12-dec-2006

Regulament din 2013 de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995

...în mod individual a profesiei (RNPMP), în care se înscriu, în condiţiile art. 33 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare (Codul civil), actele de constituire a maselor patrimoniale.(2)Metodologia privind organizarea şi funcţionarea registrelor prevăzute la alin. (1) lit. a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 august 2013 in M.Of. 479 din 01-aug-2013

Decizia 311/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 969, art. 1073 şi art. 1075 din Codul civil

...311 din 3 martie 2009 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 969, art. 1073 şi art. 1075 din Codul civil
Ioan Vida
- preşedinte
Nicolae Cochinescu
- judecător
Aspazia Cojocaru
- judecător
Acsinte Gaspar
- judecător
Petre Lăzăroiu
- judecător
Ion Predescu
- judecător
Tudorel Toader
......magistrat-asistent
Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 969, art. 1073 şi art. 1075 din Codul civil, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Standard Snacks" - S.R.L., din Bucureşti în Dosarul nr. 3.714/299/2008...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 martie 2009 in M.Of. 190 din 26-mar-2009

Norme Metodologice din 2005 privind recunoaşterea şi desemnarea laboratoarelor de încercări, precum şi a organismelor de certificare si de inspecţie care realizează evaluarea conformităţii explozivilor de uz civil

...documentele de înfiinţare (certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului ori hotărârea Guvernului sau orice act juridic echivalent privind înfiinţarea, codul unic de înregistrare şi statutul persoanei juridice);b)organigrama organismului şi o scurtă prezentare a activităţii organismului, din care să rezulte experienţa şi competenţa acestuia în domeniul evaluării conformităţii explozivilor de uz civil, pentru care se solicită recunoaşterea şi desemnarea;c)copie de pe certificatul de acreditare al organismului în legătură cu obiectul......8) organismului,
.........................................______1) Numărul/data de înregistrare la Comisia de recunoaştere.2) Denumirea completă a organismului.3) Adresa completă, codul poştal.4) Numele şi prenumele.5) Denumirea şi descrierea, numărul NU, clasa şi codul de clasificare al explozivilor de uz...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 august 2005 in M.Of. 736 din 12-aug-2005

Hotarirea 150/2011 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc

...baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial;d) venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil;e) venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;e1) venitul obţinut de o persoană fizică......precum şi din activităţi desfăşurate în baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial, a contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil şi de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară, au dreptul să opteze pentru impunerea venitului brut cu cota...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 martie 2011 in M.Of. 150 din 01-mar-2011

Decizia 121/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 970 şi art. 1066-1069 din Codul civil

...nr. 121 din 3 februarie 2009 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 970 şi art. 1066-1069 din Codul civil
Ioan Vida
- preşedinte
Nicolae Cochinescu
- judecător
Aspazia Cojocaru
- judecător
Acsinte Gaspar
- judecător
Petre Lăzăroiu
- judecător
Ion Predescu
- judecător
Puskas Valentin
......Costinescu
- magistrat-asistent
Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 970 şi art. 1066-1069 din Codul civil, excepţie ridicată de Alexandru Herăscu în Dosarul nr. 14.504/299/2007 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti.La apelul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 martie 2009 in M.Of. 157 din 13-mar-2009

Decizia 45/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, precum şi, în special, ale art. 9 lit. a) din ordonanţa de urgenţă

...poate fi amânată şi urgenţa acesteia sunt justificate de Guvern prin următoarele argumente: modificarea cadrului legal de desfăşurare a procesului civil prin adoptarea Codului de procedură civilă, precum şi punerea în aplicare a noilor instituţii adoptate prin Codul civil, faptul că evoluţia în plan legislativ menţionată nu s-a reflectat într-un mod adecvat şi la nivelul cadrului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 aprilie 2014 in M.Of. 274 din 15-apr-2014