Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 7256 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 727.038 acte

Decizia 145/2019 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul ordinii şi siguranţei publice

...Române şi faptul că modificările aduse acestui act normativ sunt propuse de iniţiatori pentru îmbunătăţirea mecanismelor de care dispune Poliţia Română în asigurarea ordinii publice, domeniul actului normativ se încadrează în domeniul pentru care competenţa de avizare aparţine Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, având în vedere şi considerentele dezvoltate în jurisprudenţa Curţii Constituţionale. În acest sens, Curtea a constatat că realizarea securităţii naţionale nu reprezintă o proiecţie viitoare, ci este un......legi sau propunerile legislative au fost adoptate.23. De asemenea, nu se poate reţine consecinţa încălcării principiului bicameralismului. Pe cale jurisprudenţială (a se vedea Decizia Curţii Constituţionale nr. 710 din 6 mai 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 24 aprilie 2019 in M.Of. 319 din 24-apr-2019

Decizia 54/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 330^7 alin. 4 din Codul de procedură civilă din 1865

...din 21 octombrie 2010 să se extindă şi asupra cauzelor începute mai înainte de publicarea lor în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu sfidarea directă a jurisprudenţei instanţei de contencios constituţional în materie.Autorii excepţiei de neconstituţionalitate mai arată că prin pronunţarea unei decizii în recursul în......ceea ce priveşte primul aspect, cel al competenţei conferite de legiuitor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, de a unifica jurisprudenţa neunitară, Curtea reţine că s-a mai pronunţat asupra dispoziţiilor legale atacate, prin raportare la critici similare. Astfel, prin Decizia...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 24 aprilie 2014 in M.Of. 301 din 24-apr-2014

Decizia 414/2010 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 1, art. I pct. 6, art. I pct. 27 şi ale art. I pct. 28 din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

...subsecvente emise în temeiul acestora (contractele de management, actele administrative date în aplicarea celor două ordonanţe de urgenţă etc.);- potrivit jurisprudenţei sale, respectiv Decizia nr. 62 din 18 ianuarie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 12 februarie 2007, în cazul constatării neconstituţionalităţii unor acte abrogatoare (precum cele două ordonanţe de......funcţia publică şi a celui al stabilităţii raporturilor de muncă.Pentru a analiza această situaţie, Curtea va ţine seama de jurisprudenţa sa în ceea ce priveşte principiul egalităţii consacrat prin art. 16 din Constituţie. Astfel, în Decizia nr. 1 din 8...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 4 mai 2010 in M.Of. 291 din 04-mai-2010

Decizia 17/2015 [A] asupra obiecţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind securitatea cibernetică a României

...civile, care să funcţioneze integral pe baza controlului democratic, şi nu ar trebui să desfăşoare activităţi în domeniul informaţiilor", Parlamentul României acordă acces nelimitat şi nesupravegheat la toate datele informatice deţinute de persoane de drept public şi privat unor instituţii care nu îndeplinesc niciuna din condiţiile de mai sus. Faptul că în jurisprudenţa recentă a Curţii Constituţionale aceasta a declarat neconstituţionalitatea a două legi care, în esenţă, încălcau aceleaşi drepturi ca şi legea......priveşte dispoziţiile art. 1 alin. (3), teza întâi din Constituţie, care consacră principiul statului de drept, Curtea a reţinut în jurisprudenţa sa (a se vedea Decizia nr. 70 din 18 aprilie 2000, publicată în Monitorul Oficial at României, Partea I, nr...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 30 ianuarie 2015 in M.Of. 79 din 30-ian-2015

Decizia 975/2010 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din Legea privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar

...în cauza de faţă, obiecţia de neconstituţionalitate tinde la verificarea conformităţii legii cu Constituţia, ceea ce este inadmisibil. Se invocă jurisprudenţa Curţii Constituţionale, şi anume Decizia nr. 419 din 18 iulie 2005, potrivit căreia numai Preşedintele României ar putea sesiza Curtea Constituţională pentru ca aceasta să verifice modul în care Parlamentul a pus de acord legea sau......de la depunere.(5) După împlinirea termenelor prevăzute la alin. (3) legea se trimite, sub semnătura preşedintelui Camerei Deputaţilor, Preşedintelui României în vederea promulgării".Cu privire la modul de calcul al termenelor pe zile prevăzute de textele legale citate, Curtea Constituţională...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 11 august 2010 in M.Of. 568 din 11-aug-2010

Decizia 130/2012 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

...SARL împotriva Comisiei Comunităţilor Europene, C-368/89 Crispoltoni contra Fattoria autonoma tabacchi di Citta di Castello), precum şi cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (spre exemplu, hotărârile pronunţate în cauzele Rotaru împotriva României, 2000, Burghelea împotriva României, 2009, Kaya împotriva României, 2006, Beian împotriva României, 2007), calitatea normelor juridice presupune ca acestea să genereze o oarecare stabilitate...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 3 mai 2012 in M.Of. 290 din 03-mai-2012

Decizia 642/2012 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

...SARL împotriva Comisiei Comunităţilor Europene, C-368/89 Crispoltoni împotriva Fattoria autonoma tabacchi di Citta di Castello), precum şi cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (spre exemplu, hotărârile pronunţate în cauzele Rotaru împotriva României, 2000, Burghelea împotriva României, 2009, Kaya împotriva României, 2006, Beian împotriva României, 2007), calitatea normelor juridice presupune ca acestea să genereze o oarecare stabilitate...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 18 iulie 2012 in M.Of. 494 din 18-iul-2012

Decizia 158/2012 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

...SARL împotriva Comisiei Comunităţilor Europene, C-368/89 Crispoltoni contra Fattoria autonoma tabacchi di Citta' di Castello), precum şi cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (spre exemplu, hotărârile pronunţate în cauzele Rotaru împotriva României, 2000, Burghelea împotriva României, 2009, Kaya împotriva României, 2006, Beian împotriva României, 2007), calitatea normelor juridice presupune ca acestea să genereze o oarecare stabilitate...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 3 mai 2012 in M.Of. 290 din 03-mai-2012

Decizia 220/2012 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

...SARL împotriva Comisiei Comunităţilor Europene, C-368/89 Crispoltoni contra Fattoria autonoma tabacchi di Citta di Castello), precum şi cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (spre exemplu, hotărârile pronunţate în cauzele Rotaru împotriva României, 2000, Burghelea împotriva României, 2009, Kaya împotriva României, 2006, Beian împotriva României, 2007), calitatea normelor juridice presupune ca acestea să genereze o oarecare stabilitate...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 28 mai 2012 in M.Of. 360 din 28-mai-2012

Decizia 967/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (2), art. 16 alin. (1) şi (7), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) şi (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1) şi ale art. 34 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

...trebuie să îşi probeze în faţa instanţei nevinovăţia, deşi constituţional este ca agentul constatator să dovedească vinovăţia lui. Se invocă jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului - Cauza Anghel împotriva României şi se arată că, raportat la această jurisprudenţa, contravenţia din dreptul român are o natură "penală" şi, în consecinţă, şi în materie contravenţională ar trebui respectat principiul prezumţiei...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 5 noiembrie 2008 in M.Of. 747 din 05-noi-2008