Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1767 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 747.521 acte

Decizia 890/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 237 alin. (3), (4) şi (7) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

...de procedură clare cu privire la condiţiile şi termenele în care justiţiabilii să îşi poată exercita drepturile lor procesuale. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat în jurisprudenţa sa că o normă este previzibilă atunci când este redactată cu suficientă precizie, astfel încât cetăţeanul să dispună de informaţii......august 2004, textul legislativ trebuie să fie formulat clar, fluent şi inteligibil, pentru a asigura precizia şi claritatea dispoziţiilor.Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat în jurisprudenţa sa că norma legală trebuie să fie suficient de accesibilă şi de previzibilă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 12 august 2008 in M.Of. 600 din 12-aug-2008

Ordonanta urgenta 86/2011 pentru modificarea şi completarea Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010

...178/2010Ca urmare a Infogramei nr. 724 din 26 ianuarie 2011 prin care Reprezentanţa Permanentă a României la Uniunea Europeană a comunicat autorităţilor române faptul că Comisia Europeană a recomandat modificarea legislaţiei în domeniul parteneriatului public-privat pentru a fi compatibilă cu acquis-ul şi jurisprudenţa europeană în domeniul achiziţiilor publice şi concesiunilor, precizând că deja cazul a fost trimis pentru a fi introdus în sistemul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 17 octombrie 2011 in M.Of. 729 din 17-oct-2011

Decizia 130/2012 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

...convenţionale privind proprietatea privată, formulată din perspectiva unei restrângeri a dreptului la salariu, considerat un "bun", Curtea, în acord cu jurisprudenţa instanţei de contencios european al drepturilor omului, a subliniat distincţia dintre dreptul persoanei de a continua să primească, în viitor, un salariu într-un......vedea, de exemplu, Hotărârea din 8 noiembrie 2005, pronunţată în Cauza Kechko împotriva Ucrainei, paragraful 23).De altfel, printr-o jurisprudenţa constantă, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că statele se bucură de o largă marjă de apreciere pentru a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 3 mai 2012 in M.Of. 290 din 03-mai-2012

Decizia 642/2012 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

...fundamentale privind proprietatea privată, formulată din perspectiva unei restrângeri a dreptului la salariu, considerat un "bun", Curtea, în acord cu jurisprudenţa instanţei de contencios european al drepturilor omului, a subliniat distincţia dintre dreptul persoanei de a continua să primească, în viitor, un salariu într-un......vedea, de exemplu, Hotărârea din 8 noiembrie 2005, pronunţată în Cauza Kechko împotriva Ucrainei, paragraful 23).De altfel, printr-o jurisprudenţă constantă, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că statele se bucură de o largă marjă de apreciere pentru a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 18 iulie 2012 in M.Of. 494 din 18-iul-2012

Decizia 174/2013 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice

...dreptului la apărare, unicităţii, imparţialităţii şi egalităţii justiţiei, golindu-se astfel de conţinut şi principiul exercitării căilor de atac. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat constant în jurisprudenţa sa că limitările aduse accesului liber la justiţie nu trebuie să atingă substanţa dreptului, legiuitorul având obligaţia de a garanta......cercetarea fondului." Curtea a apreciat că această conduită poate constitui premisa unor viitoare condamnări ale statului român de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului, având în vedere jurisprudenţa acestei instanţe.Curtea a reţinut în continuare că, "în exercitarea prerogativelor sale privind...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 31 mai 2013 in M.Of. 315 din 31-mai-2013

Decizia 31/2013 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

...convenţionale privind proprietatea privată, formulată din perspectiva unei restrângeri a dreptului la salariu, considerat un "bun", Curtea, în acord cu jurisprudenţa instanţei de contencios european al drepturilor omului, a subliniat distincţia dintre dreptul persoanei de a continua să primească, în viitor, un salariu într-un......vedea, de exemplu, Hotărârea din 8 noiembrie 2005, pronunţată în Cauza Kechko împotriva Ucrainei, paragraful 23).De altfel, printr-o jurisprudenţă constantă, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că statele se bucură de o largă marjă de apreciere pentru a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 13 mai 2013 in M.Of. 266 din 13-mai-2013

Decizia 1006/2012 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 94 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

...acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei ca neîntemeiată. Apreciază că nu se impune reconsiderarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, invocând în acest sens şi Decizia din 22 noiembrie 2011 pronunţată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în Cauza Ţehanciuc împotriva României.
CURTEA,
având în vedere actele şi lucrările dosarelor, reţine următoarele:Prin încheierile......şi motivele care au stat la baza acestora îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.Distinct de cele reţinute în jurisprudenţa sa, Curtea Constituţională reţine şi în prezenta cauză că textul de lege criticat nu pune în discuţie nerespectarea prezumţiei de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 1 februarie 2013 in M.Of. 71 din 01-feb-2013

Decizia 158/2012 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

...convenţionale privind proprietatea privată, formulată din perspectiva unei restrângeri a dreptului la salariu, considerat un "bun", Curtea, în acord cu jurisprudenţa instanţei de contencios european al drepturilor omului, a subliniat distincţia dintre dreptul persoanei de a continua să primească, în viitor, un salariu într-un......vedea, de exemplu, Hotărârea din 8 noiembrie 2005, pronunţată în Cauza Kechko împotriva Ucrainei, paragraful 23).De altfel, printr-o jurisprudenţă constantă, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că statele se bucură de o largă marjă de apreciere pentru a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 3 mai 2012 in M.Of. 290 din 03-mai-2012

Decizia 818/2012 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

...convenţionale privind proprietatea privată, formulată din perspectiva unei restrângeri a dreptului la salariu, considerat un "bun", Curtea, în acord cu jurisprudenţa instanţei de contencios european al drepturilor omului, a subliniat distincţia dintre dreptul persoanei de a continua să primească, în viitor, un salariu într-un......vedea, de exemplu, Hotărârea din 8 noiembrie 2005, pronunţată în Cauza Kechko împotriva Ucrainei, paragraful 23).De altfel, printr-o jurisprudenţă constantă, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că statele se bucură de o largă marjă de apreciere pentru a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 11 decembrie 2012 in M.Of. 830 din 11-dec-2012

Decizia 902/2012 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

...convenţionale privind proprietatea privată, formulată din perspectiva unei restrângeri a dreptului la salariu, considerat un "bun", Curtea, în acord cu jurisprudenţa instanţei de contencios european al drepturilor omului, a subliniat distincţia dintre dreptul persoanei de a continua să primească, în viitor, un salariu într-un......vedea, de exemplu, Hotărârea din 8 noiembrie 2005, pronunţată în Cauza Kechko împotriva Ucrainei, paragraful 23).De altfel, printr-o jurisprudenţă constantă, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că statele se bucură de o largă marjă de apreciere pentru a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 7 ianuarie 2013 in M.Of. 10 din 07-ian-2013