Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 175 rezultate pentru cautarea specificata

Recomandarea 2008/653/CE/26-mai-2008 privind folosirea sigură şi eficientă a sistemelor informatice şi de comunicaţie încorporate la bordul vehiculelor: actualizarea Declaraţiei europene de principii privind interfaţa om-maşină

...la 15 septembrie 2003 Comisia a adoptat o comunicare privind tehnologiile de informare şi comunicaţie referitoare la vehiculele sigure şi inteligente, COM(2003) 542 final, incluzând recomandările pentru interfaţa om-maşină drept una dintre acţiunile prioritare.(4)Întrucât forumul comun eSafety al industriei şi sectorului public a instituit un grup de lucru...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: marți, 12 august 2008 in Jurnalul Oficial 216L

Recomandarea 236/29-nov-2023 privind mijloacele de abordare a impactului automatizării şi al digitalizării asupra forţei de muncă din sectorul transporturilor

...În acest scop, Comisia a propus trei iniţiative juridice interconectate, care includ o propunere de cadru de reglementare (Legea privind inteligenţa artificială) (37) pentru a le oferi furnizorilor şi utilizatorilor de IA cerinţe şi obligaţii clare în ceea ce priveşte utilizările specifice ale IA care prezintă riscuri pentru siguranţa şi drepturile fundamentale ale persoanelor, inclusiv drepturile lucrătorilor (38). În acelaşi timp, propunerea de cadru de reglementare urmăreşte să reducă sarcinile administrative...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: marți, 16 ianuarie 2024 in Jurnalul Oficial seria L din 16-ian-2024

Regulamentul 1058/24-iun-2021 privind Fondul european de dezvoltare regională şi Fondul de coeziune

...inteligente, sigure, durabile şi intermodale;(ii)dezvoltarea şi creşterea unei mobilităţi naţionale, regionale şi locale durabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente şi intermodale, inclusiv îmbunătăţirea accesului la TEN-T şi a mobilităţii transfrontaliere;d)o Europă mai socială şi mai incluzivă, prin implementarea Pilonului european al drepturilor sociale (OP 4) prin:(i)creşterea eficienţei şi incluziunii pieţelor forţei de muncă şi facilitarea accesului la locuri de muncă...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: miercuri, 30 iunie 2021 in Jurnalul Oficial 231L

Regulamentul 1056/24-iun-2021 de instituire a Fondului pentru o tranziţie justă

...în concordanţă cu strategiile teritoriale relevante menţionate la articolul 29 din Regulamentul (UE) 2021/1060 şi cu strategiile de specializare inteligentă relevante, cu planurile naţionale integrate privind energia şi clima şi cu Pilonul european al drepturilor sociale.În cazul în care revizuirea unui plan naţional integrat privind energia şi clima în conformitate cu articolul 14 din...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: miercuri, 30 iunie 2021 in Jurnalul Oficial 231L

Regulamentul 1804/13-sept-2023 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi şi de abrogare a Directivei 2014/94/UE

...ar trebui, prin urmare, să permită reîncărcarea inteligentă. În plus, ar trebui adoptate standarde de comunicare care să sprijine reîncărcarea inteligentă şi bidirecţională pentru a asigura interoperabilitatea.(31)Dezvoltarea infrastructurii pentru vehiculele electrice în reţea şi în afara reţelei, interacţiunea dintre această infrastructură şi sistemul de energie electrică, precum şi drepturile şi responsabilităţile atribuite diferiţilor actori de pe piaţa electromobilităţii trebuie să fie în concordanţă cu principiile stabilite prin Directiva (UE...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 22 septembrie 2023 in Jurnalul Oficial 234L

Decizia 1856/10-mai-2023 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) aferent exerciţiului financiar 2021

...şi etnice; reliefează nevoia urgentă de instruire specializată, pentru ca agenţii de poliţie să ştie care sunt pericolele asociate cu inteligenţa artificială şi cum trebuie utilizate corect aceste tehnologii pentru a garanta siguranţa şi securitatea cetăţenilor;
9.
apreciază ideea de a înfiinţa Grupul de experţi pentru drepturile fundamentale, cu scopul de a îmbunătăţi strategia de instruire a agenţiei în acest domeniu, şi Grupul de experţi pentru întărirea
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 29 septembrie 2023 in Jurnalul Oficial 242L

Recomandarea 2829/12-dec-2023 referitoare la procese electorale incluzive şi reziliente în Uniune şi la consolidarea caracterului european şi a desfăşurării eficiente a alegerilor pentru Parlamentul European

...dezinformării, inclusiv prin mijloace automatizate pe platformele de comunicare socială, pot avea consecinţe negative asupra calităţii dezbaterii democratice, asupra exercitării drepturilor de vot, asupra percepţiei şi a atitudinii alegătorilor, conducând la efecte pe termen lung, inclusiv asupra participării la viitoarele alegeri. Inteligenţa artificială poate fi utilizată pentru a genera sau a manipula imagini, conţinuturi audio sau video care seamănă izbitor cu persoane...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: miercuri, 20 decembrie 2023 in Jurnalul Oficial seria L din 20-dec-2023

Regulamentul 1542/12-iul-2023 privind bateriile şi deşeurile de baterii, de modificare a Directivei 2008/98/CE şi a Regulamentului (UE) 2019/1020 şi de abrogare a Directivei 2006/66/CE

...sănătate şi durata de viaţă preconizată ale bateriilor pentru vehicule electrice. Aceste cerinţe ar trebui să se aplice în completarea dreptului Uniunii privind omologarea de tip a vehiculelor, care reprezintă cadrul juridic adecvat pentru a aborda, printre altele, funcţiile de încărcare inteligentă, cum ar fi încărcarea de la vehicul la reţea, de la vehicul la un punct de încărcare, de la un...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 28 iulie 2023 in Jurnalul Oficial 191L

Recomandarea 1/16-aug-2022 privind Programul de asociere UE-Georgia pentru perioada 2021-2027 [2022/1422]

...prin creşterea cheltuielilor brute pentru C şi vor promova tranziţia verde şi cea digitală prin implementarea unor strategii de specializare inteligentă şi a transferului de tehnologie, după caz.2.În domeniul instituţiilor responsabile, al statului de drept şi al securităţii2.1.Statul de drept, reforma justiţiei şi combaterea corupţieiPărţile vor colabora pentru susţinerea principiilor statului de drept, acordând o atenţie deosebită sectorului justiţiei...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: marți, 23 august 2022 in Jurnalul Oficial 218L

Directiva 1791/13-sept-2023 privind eficienţa energetică şi de modificare a Regulamentului (UE) 2023/955 (reformare)

...în momentul stabilirii funcţionalităţilor minime ale contoarelor şi a obligaţiilor impuse participanţilor de pe piaţă;b)acestea asigură securitatea contoarelor inteligente şi comunicarea datelor, precum şi dreptul la viaţă privată al clienţilor finali, în conformitate cu dreptul relevant al Uniunii privind protecţia datelor şi a vieţii private;c)acestea stabilesc obligaţia de informare şi asistenţă corespunzătoare a...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: miercuri, 20 septembrie 2023 in Jurnalul Oficial 231L