Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 234 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 750.011 acte

Decizia 786/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

...dispoziţiilor art. 41 alin. (1) teza a doua din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, "Titlul actului normativ cuprinde [...] obiectul reglementării exprimat sintetic" şi, contrar susţinerii autorilor, din obiectul, exprimat sintetic, al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 nu face parte...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 2 mai 2019 in M.Of. 332 din 02-mai-2019

Decizia 863/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (3) şi (6) şi art. 11-18 din anexa nr. 1 şi a dispoziţiilor anexei nr. 1b ale Ordinului ministrului afacerilor interne, al ministrului apărării naţionale, al ministrului justiţiei, al directorului Serviciului Român de Informaţii, al directorului Serviciului de Informaţii Externe, al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi al directorului Serviciului de Protecţie şi Pază nr. 31/M.25/999/8.148/237/259/221/2016 pentru aprobarea procedurilor de recalculare şi de actualizare a pensiilor militare de stat, a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, în ansamblul său, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2017 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, în ansamblul său, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/1998 privind unificarea fondurilor componente ale bugetului asigurărilor sociale de stat, precum şi a celor pentru plata pensiilor cuvenite asiguraţilor din unităţile cu atribuţii în domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, precum şi ale art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, ale art. 28-30, art. 59, art. 60 alin. (1), (3) şi (4), art. 98 alin. (1), art. 108-111 şi ale art. 122 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, art. 1 alin. (2) şi art. 12 alin. (3) din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, ale art. 1 alin. (2) şi art. 7 alin. (1) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, ale art. 4 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, ale art. II, art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de u

...dispoziţiilor art. 41 alin. (1) teza a doua din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, "Titlul actului normativ cuprinde [...] obiectul reglementării exprimat sintetic" şi, contrar susţinerii autorilor, din obiectul, exprimat sintetic, al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 nu face parte...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 22 iulie 2020 in M.Of. 644 din 22-iul-2020

Ordinul 1985/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale

...domenii conexe
-
+
f
e460
ale comunităţii/societăţii
-
+
7
-
Servicii disponibile
-
+
8
-
Accesul la servicii
-
+
ANEXA nr. 7:Model fişă medicală sintetică pentru copiii cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale specialeConsultaţie bilanţ anual nr./data ..................Numele şi prenumele copilului ....................Data naşterii ......................Diagnosticul complet (formulat în baza bilanţului anual şi a certificatelor medicale actuale)
Stadiul actual al bolii cronice (se bifează)
1. .............................
|_| debut |_| evolutiv |_| stabilizat |_| terminal
2. .............................
|_| debut |_| evolutiv |_
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 19 decembrie 2016 in M.Of. 1019 din 19-dec-2016

Ordinul 1305/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale

...domenii conexe
-
+
f
e460
ale comunităţii/societăţii
-
+
7
-
Servicii disponibile
-
+
8
-
Accesul la servicii
-
+
ANEXA nr. 7:Model fişă medicală sintetică pentru copiii cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale specialeConsultaţie bilanţ anual nr./data ..................Numele şi prenumele copilului ....................Data naşterii ......................Diagnosticul complet (formulat în baza bilanţului anual şi a certificatelor medicale actuale)
Stadiul actual al bolii cronice (se bifează)
1. .............................
|_| debut |_| evolutiv |_| stabilizat |_| terminal
2. .............................
|_| debut |_| evolutiv |_
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 19 decembrie 2016 in M.Of. 1019 din 19-dec-2016

Ordinul 5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale

...domenii conexe
-
+
f
e460
ale comunităţii/societăţii
-
+
7
-
Servicii disponibile
-
+
8
-
Accesul la servicii
-
+
ANEXA nr. 7:Model fişă medicală sintetică pentru copiii cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale specialeConsultaţie bilanţ anual nr./data ..................Numele şi prenumele copilului ....................Data naşterii ......................Diagnosticul complet (formulat în baza bilanţului anual şi a certificatelor medicale actuale)
Stadiul actual al bolii cronice (se bifează)
1. .............................
|_| debut |_| evolutiv |_| stabilizat |_| terminal
2. .............................
|_| debut |_| evolutiv |_
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 19 decembrie 2016 in M.Of. 1019 din 19-dec-2016

Regulamentul 2401/12-dec-2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii

...3).ABE raportează Comisiei constatările sale până la 2 ianuarie 2021. Ţinând cont de raportul ABE, Comisia poate adopta un act delegat în conformitate cu articolul 462 pentru a completa prezentul regulament prin precizarea elementelor enumerate la literele (a), (b) şi (c) din prezentul alineat.- Articolul 245: Securitizarea sintetică(1) Instituţia iniţiatoare a unei securitizări sintetice poate calcula cuantumurile ponderate la risc ale expunerilor şi, după caz, cuantumurile pierderilor...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: joi, 28 decembrie 2017 in Jurnalul Oficial 347L

Decizia 1566/04-sept-2019 cu privire la propunerea de iniţiativă cetăţenească intitulată ''Salvaţi albinele şi fermierii! Către o agricultură propice albinelor pentru un mediu sănătos''

...un mediu sănătos" vizează următoarele: "Pentru a proteja albinele şi sănătatea oamenilor, facem apel la Comisie, îndemnând-o să propună acte juridice pentru a elimina treptat pesticidele sintetice până în 2035, pentru a restabili biodiversitatea şi pentru a sprijini fermierii în realizarea tranziţiei".(2)Obiectivele propunerii de iniţiativă...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: joi, 19 septembrie 2019 in Jurnalul Oficial 241L

Regulamentul 1933/06-nov-2019 de stabilire a ''listei Prodcom'' de produse industriale, prevăzută în Regulamentul (CEE) nr. 3924/91 al Consiliului

...Cauciuc sintetic în forme primare
20.17.10.50
Latex de cauciuc sintetic
kg
T
20.17.10.90
Cauciuc sintetic (cu excepţia latexului)
kg
T
NACE: 20.20
Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice
CPA: 20.20.11
Insecticide
20.20.11.00
Insecticide
kg act. Subst.
S
CPA: 20.20.12
Erbicide
20.20.12.20
Erbicide pe bază de fenoxi-fitohormoni, prezentate sub formă
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 29 noiembrie 2019 in Jurnalul Oficial 309L

Decizia 414/2019 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea art. 30 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României

...simplă sau de urgenţă - în raport cu aceste prevederi din Constituţie. Alta este însă situaţia în care norma constituţională, exprimând sintetic rolul pur consultativ pentru Parlament şi Guvern al unei instituţii de rang constituţional, spre exemplu, Consiliului Economic şi Social, nu face niciun fel de referire expresă la obligaţia iniţiatorilor proiectelor de acte normative de a solicita avizul consultativ al Consiliului Economic şi Social şi nici cu privire la mecanismele de consultare a......băncii centrale naţionale - acesta este Statutul Băncii Naţionale a României, iar, potrivit art. 41 din Legea nr. 24/2000, "titlul actului normativ cuprinde denumirea generică a actului, în funcţie de categoria sa juridică şi de autoritatea emitentă, precum şi obiectul reglementării...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 15 noiembrie 2019 in M.Of. 922 din 15-noi-2019

Directiva 851/30-mai-2018 de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deşeurile

...conformitate cu alineatul (7) din prezentul articol.Prima perioadă de raportare începe în primul an calendaristic complet după adoptarea unui act de punere în aplicare care defineşte formatul de raportare, în conformitate cu alineatul (7) din prezentul articol.(4) Statele membre raportează Comisiei datele pentru fiecare an calendaristic privind uleiurile minerale sau lubrifianţii sintetici sau uleiurile industriale introduse pe piaţă şi uleiurile uzate colectate şi tratate separat.Statele membre raportează datele pe cale electronică...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: joi, 14 iunie 2018 in Jurnalul Oficial 150L