Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 4681 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 603.460 acte

Ordinul 1448/2014 pentru aprobarea Reglementarii aeronautice civile române privind autorizarea sau acceptarea agenţilor aeronautici civili în domeniul aeroportuar sau conex - RACR-AD-AACDA

...stat în domeniul transporturilor,în temeiul prevederilor art. 4 lit. b) şi f) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile......şi completările ulterioare, se abrogă.-****-
Ministrul transporturilor,
Ioan Rus
ANEXĂ:REGLEMENTAREA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ privind autorizarea sau acceptarea agenţilor aeronautici civili în domeniul aeroportuar sau conex - RACR-AD-AACDACAPITOLUL I:GeneralităţiSUBCAPITOLUL 1:1.1. Scop(1)Scopul prezentei reglementări...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 octombrie 2014 in M.Of. 791 din 30-oct-2014

Ordinul 1562/2014 pentru modificarea şi completarea Reglementării aeronautice civile române RACR-ASMET ''Asistenţa meteorologică a activităţilor aeronautice civile'', ediţia 4/2008, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.553/2008

...2010, cu amendamentele ulterioare,în temeiul prevederilor art. 4 lit. b) şi f) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile......şi va avea următorul cuprins:"PREAMBUL(1) Activitatea aeronautică civilă pe teritoriul şi în spaţiul aerian naţional este reglementată prin Codul aerian civil aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Codul aerian...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 noiembrie 2014 in M.Of. 860 din 26-noi-2014

Norma din 2001 privind vanzarea de active prin licitatie cu strigare sau prin licitatie cu plic inchis (procedura de vanzare)

...est:......................(2)Proprietatea se transmite de drept cumpărătorului în momentul semnării contractului, în conformitate cu art. 1295 alin. 1 din Codul civil6) .(3)Predarea-primirea bunului se face prin proces-verbal anexat la prezentul contract.SECŢIUNEA III:Preţul şi modalităţile de......perioada în care această îndeplinire este împiedicată sau întârziată de cazul de forţă majoră, conform art. 1082 şi 1083 din Codul civil, ce va fi dovedit cu acte opozabile, atât în ceea ce priveşte legătura, cât şi influenţa directă şi esenţială...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 ianuarie 2002 in M.Of. 22 din 16-ian-2002

Decizia 323/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 480 din Codul civil

...DECIZIE nr. 323 din 13 martie 2008 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 480 din Codul civil
Ioan Vida
- preşedinte
Nicolae Cochinescu
- judecător
Aspazia Cojocaru
- judecător
Acsinte Gaspar
- judecător
Ion Predescu
- judecător
Tudorel Toader
- judecător
Puskas Valentin
......Ion Tiucă
- procuror
Mihaela Ionescu
- magistrat-asistent
Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 480 din Codul civil, excepţie ridicată de Elena Stanciu şi Ion Stanciu în Dosarul nr. 3.084/301/2006 al Judecătoriei Sectorului 3...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 aprilie 2008 in M.Of. 257 din 01-apr-2008

Ordinul 2239/2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate

...la acel articol şi la care contabilitatea a fost organizată şi condusă pe bază de contracte/convenţii civile încheiate potrivit Codului civil cu persoane fizice, care au studii economice superioare conform opţiunii de la art. 10 alin. (31) din Legea contabilităţii......prevăzută de ordin şi la care contabilitatea a fost organizată şi condusă pe bază de contracte/convenţii civile încheiate potrivit Codului civil cu persoane fizice care au studii economice superioare conform opţiunii de la art. 10 alin (31) din legea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 iulie 2011 in M.Of. 522 bis din 25-iul-2011

Decizia 24/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1021 din Codul civil

...DECIZIE nr. 24 din 8 ianuarie 2009 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1021 din Codul civil
Ioan Vida
- preşedinte
Nicolae Cochinescu
- judecător
Aspazia Cojocaru
- judecător
Acsinte Gaspar
- judecător
Petre Lăzăroiu
- judecător
Ion Predescu
- judecător
Tudorel Toader
......Antonia Constantin
- procuror
Mihaela Ionescu
- magistrat-asistent
Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1021 din Codul civil, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Turkpetrol" - S.R.L. din Bucureşti în Dosarul nr. 22.863/3/2007 al...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 ianuarie 2009 in M.Of. 48 din 27-ian-2009

Decizia 748/2006 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 lit. c) şi art. 77-85 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, ale art. 43 şi art. 44 din Codul comercial, precum şi a dispoziţiilor art. 1019-1021 din Codul civil

...c) şi art. 77-85 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, ale art. 43 şi art. 44 din Codul comercial, precum şi a dispoziţiilor art. 1019-1021 din Codul civil
Ioan Vida
- preşedinte
Aspazia Cojocaru
- judecător
Kozsokar Gabor
- judecător
Acsinte Gaspar
- judecător
Petre Ninosu
- judecător
Ion Predescu
- judecător
Şerban Viorel
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 decembrie 2006 in M.Of. 990 din 12-dec-2006

Regulament din 2013 de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995

...în mod individual a profesiei (RNPMP), în care se înscriu, în condiţiile art. 33 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare (Codul civil), actele de constituire a maselor patrimoniale.(2)Metodologia privind organizarea şi funcţionarea registrelor prevăzute la alin. (1) lit. a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 august 2013 in M.Of. 479 din 01-aug-2013

Decizia 311/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 969, art. 1073 şi art. 1075 din Codul civil

...311 din 3 martie 2009 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 969, art. 1073 şi art. 1075 din Codul civil
Ioan Vida
- preşedinte
Nicolae Cochinescu
- judecător
Aspazia Cojocaru
- judecător
Acsinte Gaspar
- judecător
Petre Lăzăroiu
- judecător
Ion Predescu
- judecător
Tudorel Toader
......magistrat-asistent
Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 969, art. 1073 şi art. 1075 din Codul civil, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Standard Snacks" - S.R.L., din Bucureşti în Dosarul nr. 3.714/299/2008...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 martie 2009 in M.Of. 190 din 26-mar-2009

Norme Metodologice din 2005 privind recunoaşterea şi desemnarea laboratoarelor de încercări, precum şi a organismelor de certificare si de inspecţie care realizează evaluarea conformităţii explozivilor de uz civil

...documentele de înfiinţare (certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului ori hotărârea Guvernului sau orice act juridic echivalent privind înfiinţarea, codul unic de înregistrare şi statutul persoanei juridice);b)organigrama organismului şi o scurtă prezentare a activităţii organismului, din care să rezulte experienţa şi competenţa acestuia în domeniul evaluării conformităţii explozivilor de uz civil, pentru care se solicită recunoaşterea şi desemnarea;c)copie de pe certificatul de acreditare al organismului în legătură cu obiectul......8) organismului,
.........................................______1) Numărul/data de înregistrare la Comisia de recunoaştere.2) Denumirea completă a organismului.3) Adresa completă, codul poştal.4) Numele şi prenumele.5) Denumirea şi descrierea, numărul NU, clasa şi codul de clasificare al explozivilor de uz...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 august 2005 in M.Of. 736 din 12-aug-2005