Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 182 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 747.730 acte

Decizia 327/25-feb-2022 de modificare a Deciziei 2014/512/PESC privind măsuri restrictive având în vedere acţiunile Rusiei de destabilizare a situaţiei în Ucraina

...scopurilor medicale sau farmaceutice;c) exportului temporar de articole destinate utilizării de către mass-media de ştiri;d) actualizărilor de software;e) utilizării ca dispozitive de comunicare destinate consumatorilor;f) asigurării securităţii cibernetice şi a securităţii informaţiilor pentru persoanele fizice şi juridice, entităţile şi organismele din Rusia, cu excepţia guvernului acesteia şi a întreprinderilor controlate direct sau indirect de acest guvern; sau...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 25 februarie 2022 in Jurnalul Oficial 48

Recomandarea 534/26-mar-2019 Securitatea cibernetică a reţelelor 5G

...securitate care pot afecta securitatea cibernetică a reţelelor 5G (de exemplu, riscul aferent lanţului de aprovizionare, riscul de vulnerabilitate pentru software, riscul de control al accesului, riscurile care decurg din cadrul juridic şi de politică sub incidenţa căruia pot intra furnizorii de echipamente de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor în ţări terţe), precum...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 29 martie 2019 in Jurnalul Oficial 88L

Regulamentul 1150/20-iun-2019 privind promovarea echităţii şi a transparenţei pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online

...se oferă să furnizeze motoare de căutare online consumatorilor;7."utilizator profesional de site-uri" înseamnă orice persoană fizică sau juridică care utilizează o interfaţă online, şi anume orice software, inclusiv un site de internet sau o parte a unui site şi aplicaţii, printre care aplicaţii pentru dispozitive mobile, pentru...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: joi, 11 iulie 2019 in Jurnalul Oficial 186L

Decizia 391/20-sept-2019 privind măsura SA.34402-2015/C (ex 2015/NN) [pusă în aplicare de către Germania în favoarea Hochschul-Informations-System GmbH]

...realizarea mandatului lor educaţional (a se vedea considerentele 35, 36, 37 şi 39 din prezenta decizie).(120)Furnizarea acestor servicii software universităţilor publice germane nu a fost un simplu serviciu general (cum ar fi, de exemplu, închirierea de proprietăţi imobiliare sau obţinerea de consiliere juridică din partea unor părţi externe), ci un serviciu care a trebuit să fie adaptat şi ajustat nevoilor specializate ale universităţilor...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: miercuri, 11 martie 2020 in Jurnalul Oficial 74L

Decizia 70/2023 [R] referitoare la obiecţiile de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (1) lit. c), art. 21 alin. (1), art. 22, art. 25, art. 41, art. 48 şi art. 50 din Legea privind securitatea şi apărarea cibernetică a României, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

...art. 3 alin. (1) lit. b) din aceeaşi lege reglementează protecţia reţelelor şi a sistemelor informatice aparţinând persoanelor fizice şi juridice de drept privat şi utilizate în vederea furnizării de servicii de comunicaţii electronice către autorităţile şi instituţiile administraţiei publice centrale şi locale (cu titlu exemplificativ, fac parte din această categorie aplicaţiile software ale Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii - S.A., care asigură difuzarea şi transportul programelor publice naţionale de televiziune ale Societăţii Române...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 14 martie 2023 in M.Of. 211 din 14-mar-2023

Legea 58/2023 privind securitatea şi apărarea cibernetică a României, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

...dezvolta capabilităţi avansate de testare şi evaluare a riscurilor de securitate cibernetică în scopul identificării vulnerabilităţilor cibernetice ale echipamentelor, produselor software sau pieselor componente achiziţionate sau dezvoltate la nivel instituţional.CAPITOLUL XI:Confidenţialitatea şi protecţia securităţii datelor şi informaţiilor persoanelor fizice şi juridiceArt. 45(1)Autorităţile prevăzute la art. 10 care solicită şi primesc date şi informaţii de la orice persoană fizică...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 15 martie 2023 in M.Of. 214 din 15-mar-2023

Buget din 18-dec-2007 ADOPTAREA DEFINITIVĂ 2008/165/CE, Euratom a bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2008

...serviciile de birou, abonamentele la organizaţii internaţionale etc., studiile de securitate şi asigurarea calităţii în materie de echipamente informatice şi software.Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) literele (e)-(j) din Regulamentul financiar se estimează la 5 000 EUR.Temei juridicDirectiva 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătăţirii securităţii...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 14 martie 2008 in Jurnalul Oficial 71L

Norma 19/2018 privind distribuţia de asigurări

...care îşi încetează astfel existenţa, între două sau mai multe companii de brokeraj existente sau nou-constituite;15.furnizori de software - persoane fizice sau juridice care au în obiectul de activitate proiectarea, programarea, dezvoltarea, gestionarea, actualizarea sau îmbunătăţirea soluţiilor informatice care permit comercializarea electronică, în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 21 decembrie 2018 in M.Of. 1089 bis din 21-dec-2018

Regulament din 2004 privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie*) - REPUBLICARE

...Curţi de Casaţie şi Justiţie şi asigură completarea acestuia;k)gestionează la nivelul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sistemul software integrat pentru biblioteci.Art. 84Serviciul informatică juridică este încadrat cu un informatician-şef şi specialişti IT şi are următoarele atribuţii:a)asigură conducerii Înaltei Curţi de Casaţie...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 17 februarie 2020 in M.Of. 121 din 17-feb-2020

Actul din 2024 SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS ''Digitalizarea sectorului organizaţiilor neguvernamentale'' din cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă, componenta 7 ''Transformare digitală'', investiţia 9 ''Digitalizarea sectorului organizaţiilor neguvernamentale''

...care colectează şi fac schimb de date şi care pot fi monitorizate sau controlate de la distanţă prin internet, prin software pe orice fel de computere, smartphone-uri sau prin interfeţe precum comenzi montate pe perete;25.y) întreprindere - orice entitate, indiferent de statutul juridic şi de modul de finanţare, inclusiv entităţile nonprofit, care desfăşoară o activitate economică; orice entitate care desfăşoară o activitate economică...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 18 aprilie 2024 in M.Of. 368 din 18-apr-2024