Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 15566 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 690.344 acte

Ordinul 103/2022 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 186/2011 pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea organismelor de evaluare a conformităţii ce se notifică şi notificarea la Comisia Europeană şi celelalte state membre ale Uniunii Europene a organismelor desemnate

...următorul cuprins:"ANEXA nr. 3 la procedură: Standardul relevant pentru acreditare, pentru domeniul de activitate
Nr. crt.
Domeniul de activitate Legislaţia UE/Legislaţia naţională care transpune prevederile legislaţiei UE
Standardul relevant pentru acreditare1
1.
Directiva 2014/29/UE - referitoare la punerea la...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 februarie 2022 in M.Of. 154 din 15-feb-2022

Hotarirea 5H/2014 privind interpretarea dispoziţiilor art. 51, art. 52 alin. (1) lit. b) şi alin. (4) lit. m) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 aprilie 2014 in M.Of. 294 din 22-apr-2014

Legea 86/2012 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Croaţia privind aderarea Republicii Croaţia la Uniunea Europeană, semnat de România la Bruxelles la 9 decembrie 2011

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 iunie 2012 in M.Of. 436 din 30-iun-2012

Hotarirea 646/2011 privind stimularea financiară a personalului care gestionează contribuţia financiară elveţiană în vederea implementării Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale din cadrul Uniunii Europene extinse

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 iulie 2011 in M.Of. 462 din 01-iul-2011

Decretul 244/2011 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 4 martie 2011 in M.Of. 158 din 04-mar-2011

Decretul 552/2011 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2010 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 iunie 2011 in M.Of. 404 din 09-iun-2011

Decretul 538/2011 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 iunie 2011 in M.Of. 413 din 14-iun-2011

Decretul 573/2011 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenţiei europene privind suprimarea cerinţei legalizării pentru documentele întocmite de agenţii diplomatici şi funcţionarii consulari, adoptată la Londra la 7 iunie 1968 şi semnată de România la Strasbourg la 21 mai 2010

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 5 iulie 2011 in M.Of. 470 din 05-iul-2011

Decretul 571/2011 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului de modificare a Protocolului privind dispoziţiile tranzitorii, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, semnat la Bruxelles la 23 iunie 2010

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 8 iulie 2011 in M.Of. 487 din 08-iul-2011

Decretul 624/2011 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ca observator permanent în cadrul Comitetului pentru Agricultură al OCDE - CoAg, pentru perioada 2010-2011, precum şi a cotizaţiei anuale pentru anii următori în care România va mai primi statutul de observator în cadrul Comitetului de Statistică al OCDE - CSTAT

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 iulie 2011 in M.Of. 493 din 11-iul-2011