Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 53673 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 685.186 acte

Hotarirea 64/2018 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Plan de acţiune: Finanţarea creşterii durabile - COM (2018) 97 final

...SENATULUI,
IULIAN-CLAUDIU MANDA
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 435 din data de 23 mai 2018
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 mai 2018 in M.Of. 435 din 23-mai-2018

Hotarirea 57/2019 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii - Finalizarea pregătirilor pentru retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană la 1 noiembrie 2019 - COM (2019) 394 final

...SENATULUI
TEODOR-VIOREL MELEŞCANU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 865 din data de 28 octombrie 2019
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 octombrie 2019 in M.Of. 865 din 28-oct-2019

Hotarirea 33/2020 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Răspunsul la coronavirus: Utilizarea fiecărui euro disponibil, prin orice modalitate posibilă, pentru a salva vieţile şi mijloacele de trai - COM (2020) 143 final

...SENATULUI,
ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 532 din data de 22 iunie 2020
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 iunie 2020 in M.Of. 532 din 22-iun-2020

Hotarirea 62/2019 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu şi Banca Centrală Europeană - Aprofundarea uniunii economice şi monetare a Europei: o evaluare a situaţiei la patru ani de la Raportul celor cinci preşedinţi - Contribuţia Comisiei Europene la summitul zonei euro din 21 iunie 2019 - COM (2019) 279 final

...SENATULUI
TEODOR-VIOREL MELEŞCANU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 970 din data de 2 decembrie 2019
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 2 decembrie 2019 in M.Of. 970 din 02-dec-2019

Ordinul 1100/2012 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.967/2011 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unui formular

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 august 2012 in M.Of. 569 din 10-aug-2012

Decizia 534/2018 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 277 alin. (2) şi (4) din Codul civil

...protejarea intereselor altor persoane, ceea ce conduce la atribuirea unei largi marje de apreciere statelor, care trebuie să asigure, prin legislaţia adoptată, un just echilibru între interesele concurente. Dincolo de absenţa unui consens european în această materie, se poate constata o evoluţie a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, în direcţia recunoaşterii juridice a......a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 774 din 2 noiembrie 2011, este...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 octombrie 2018 in M.Of. 842 din 03-oct-2018

Decretul 447/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind personalul navigant

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 iunie 2018 in M.Of. 491 din 14-iun-2018

Legea 127/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind personalul navigant

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 iunie 2018 in M.Of. 491 din 14-iun-2018

Hotarirea 99/2018 referitoare la propunerea de Decizie a Consiliului privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene - COM (2018) 325 final

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 iulie 2018 in M.Of. 589 din 11-iul-2018

Hotarirea 97/2018 referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce priveşte perioada de aplicare a mecanismului opţional de taxare inversă în legătură cu livrările de anumite bunuri şi servicii care prezintă risc de fraudă şi a mecanismului de reacţie rapidă împotriva fraudei în domeniul TVA - COM (2018) 298 final

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 iulie 2018 in M.Of. 589 din 11-iul-2018