Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1762 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 746.902 acte

Decizia 17/2012 [A] referitoare la recursul în interesul legii formulat de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin sesizarea nr. 17.176/3848/III-5/2012, pentru a se stabili dacă judecătorul care a judecat cauza prin aplicarea dispoziţiilor art. 320^1 din Codul de procedură penală cu privire la unii dintre inculpaţi devine sau nu incompatibil, conform art. 47 alin. 2 din Codul de procedură penală, să soluţioneze acţiunea penală şi civilă cu privire la ceilalţi inculpaţi, în ipoteza în care trimiterea în judecată a tuturor inculpaţilor s-a făcut prin acelaşi rechizitoriu, pentru infracţiuni între care există stare de conexitate sau indivizibilitate

...Înaltei Curţi se arată că dreptul la un proces echitabil şi garanţiile prevăzute de art. 6 paragraful 1 din Convenţia europeană a drepturilor omului conţin primordial "dreptul de acces la un tribunal", conceput ca acces la o instanţă de judecată independentă şi imparţială.În jurisprudenţa instanţei de contencios european a drepturilor omului, imparţialitatea este definită ca absenţă a oricărei prejudecăţi sau idei preconcepute cu privire la soluţia ce trebuie...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 6 decembrie 2012 in M.Of. 820 din 06-dec-2012

Decizia 500/2012 [A/R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 118 alin. (3^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, art. 34 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi art. XVII din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor

...în cercetarea fondului.Curtea constată că această conduită poate constitui premisa unor viitoare condamnări ale statului român de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului, având în vedere jurisprudenţa acestei instanţe, respectiv Hotărârea din 4 octombrie 2007, pronunţată în Cauza Anghel împotriva României, paragraful 68, în care s-a......şi poate fi supus unor limitări, atât timp cât nu este atinsă substanţa dreptului, în acest sens statuând şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în jurisprudenţa sa, de exemplu prin Hotărârea din 26 ianuarie 2006, pronunţată în Cauza Lungoci împotriva României...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 18 iulie 2012 in M.Of. 492 din 18-iul-2012

Decizia 276/2005 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 93 alin. (5) şi (6) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

...potrivit art. 20 alin. (1) din Legea fundamentală, în concordanţă cu dispoziţiile "art. 5 paragraful (1) lit. f) din Convenţia europeană a drepturilor omului" şi cu practica jurisprudenţială a Curţii Europene a Drepturilor Omului. Astfel, se susţine că garanţiile instituite la nivelul Constituţiei României şi al Convenţiei europene......lege atacate, se constată că, într-adevăr, una dintre exigenţele noţiunii de "lege" este "previzibilitatea" acesteia. în acest sens, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a subliniat în jurisprudenţa sa că "Nu poate fi considerată «lege» decât o normă enunţată cu suficientă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 28 iunie 2005 in M.Of. 546 din 28-iun-2005

Decizia 575/2011 [R] privind obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

...din Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, se subliniază faptul că, în jurisprudenţa sa, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat în mod constant asupra principiului potrivit căruia Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor......Statul poate dispune introducerea, suspendarea sau încetarea plăţii unor astfel de sume prin modificări legislative corespunzătoare.De altfel, printr-o jurisprudenţa constantă, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că statele se bucură de o largă marjă de apreciere pentru a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 26 mai 2011 in M.Of. 368 din 26-mai-2011

Decizia 1123/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. 2 şi ale art. 26 lit. a) din Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice

...fundamentale, referitoare la libertatea de exprimare şi, respectiv, la libertatea de întrunire şi de asociere. Se invocă, în acest sens, jurisprudenţa în materie a Curţii Europene a Drepturilor Omului, de exemplu Cauza Butka şi alţii împotriva Ungariei, 2007, prilej cu care instanţa europeana a reţinut că o asemenea restrângere este nejustificată sub aspectul protecţiei securităţii naţionale, siguranţei publice, apărării ordinii şi al prevenirii......reglementate de Constituţia României şi Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. S-a invocat, cu acel prilej, jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, de exemplu cauzele Platform "Arzte fur das Leben" contra Austriei, 1985, şi Rassemblement jurassien contra...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 25 noiembrie 2008 in M.Of. 789 din 25-noi-2008

Decizia 196/2006 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) - sintagma ''imobile naţionalizate prin Decretul nr. 92/1950 pentru naţionalizarea unor imobile, cu modificările şi completările ulterioare'' - şi lit. h) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

...modificarea conţinutului normei legale criticate, în sensul adaptării ei la principiile protecţiei drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, evidenţiate în jurisprudenţa instanţei de contencios european a drepturilor omului.Aceste susţineri nu pot fi reţinute, dat fiind faptul că, potrivit competenţei sale înscrise în art. 146......1945 - 22 decembrie 1989 şi ceilalţi proprietari deposedaţi, supuşi dreptului comun în materia revendicării imobiliare.Curtea constată însă că, potrivit jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, nu poate fi acceptată o interpretare extensivă a dispoziţiilor art. 14 din convenţie referitoare la...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 27 martie 2006 in M.Of. 275 din 27-mar-2006

Decizia 308/2006 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

...şi modalităţi de exercitare a drepturilor procesuale, astfel încât liberul acces la justiţie să nu fie încălcat.Mai mult, în jurisprudenţa sa referitoare la dreptul de acces la justiţie Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat, în cauza Z şi alţii contra Regatului Unit al Marii Britanii (2001), că art. 6......care impun depunerea unei cauţiuni".De asemenea, în cauza Stubbings contra Regatului Unit al Marii Britanii (1996), instanţa de contencios european al drepturilor omului a arătat că statele părţi ale Convenţiei se bucură de o marjă de apreciere în ceea ce...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 5 mai 2006 in M.Of. 390 din 05-mai-2006

Decizia 907/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 329 alin. 3 teza finală din Codul de procedură civilă

...o procedură potrivit căreia Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie să poată reveni asupra unei interpretări date, aşa cum Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene pot reveni asupra jurisprudenţei lor.În ce priveşte încălcarea art. 124 alin. (3) din Constituţie, se arată că, în jurisprudenţa sa, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că independenţa judecătorilor se referă la independenţa faţă de Executiv, fără ca...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 28 noiembrie 2007 in M.Of. 811 din 28-noi-2007

Decizia 685/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 237 alin. (3), (4) şi (7) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

...reguli de procedură clare cu privire la condiţiile şi termenele în care justiţiabilii să îşi poată exercita drepturile procesuale. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat în jurisprudenţa sa că o normă este previzibilă atunci când este redactată cu suficientă precizie, astfel încât cetăţeanul să dispună de informaţii......august 2004, textul legislativ trebuie să fie formulat clar, fluent şi inteligibil, pentru a asigura precizia şi claritatea dispoziţiilor.Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat în jurisprudenţa sa că norma legală trebuie să fie suficient de accesibilă şi de previzibilă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 25 iulie 2008 in M.Of. 563 din 25-iul-2008

Decizia 780/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 237 alin. (3), (4) şi (7) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

...reguli de procedură clare cu privire la condiţiile şi termenele în care justiţiabilii să îşi poată exercita drepturile procesuale. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat în jurisprudenţa sa că o normă este previzibilă atunci când este redactată cu suficientă precizie, astfel încât cetăţeanul să dispună de informaţii......august 2004, textul legislativ trebuie să fie formulat clar, fluent şi inteligibil, pentru a asigura precizia şi claritatea dispoziţiilor.Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat în jurisprudenţa sa că norma legală trebuie să fie suficient de accesibilă şi de previzibilă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 5 august 2008 in M.Of. 587 din 05-aug-2008