Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 657 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 682.545 acte

Decizia 9/2020 privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară

...asupra petiţiilor primite la Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupţiei şi petiţii în trimestrul I al anului 2020;39.Iniţiative legislative aflate în dezbatere la Senat;40.Iniţiative legislative adoptate de Camera Deputaţilor în calitate de primă Cameră sesizată;41.Iniţiative legislative înregistrate la Biroul permanent al Senatului;42.Informare cu privire la proiectele de legi privind aprobarea unor ordonanţe de urgenţă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 iulie 2020 in M.Of. 625 din 16-iul-2020

Buget din 25-nov-2015 ADOPTAREA DEFINITIVĂ (UE, Euratom) 2016/150 a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2016

...parlamentelor menţionate mai sus şi, în general, a activităţilor de consolidare a capacităţilor lor parlamentare.Aceste operaţiuni includ vizite de informare la Parlamentul European la Bruxelles, Luxemburg şi Strasbourg; creditele acoperă, integral sau parţial, cheltuielile participanţilor, în special cheltuielile de deplasare şi cazare şi diurna;- acţiunile de cooperare, în special cele privind activitatea legislativă, precum şi acţiunile vizând activitatea de documentare, de analiză şi de......informare şi securizarea domeniului www.ipex.eu, inclusiv acţiunile desfăşurate în cadrul CECDP.Acest credit vizează finanţarea cooperării dintre Parlamentul European...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 24 februarie 2016 in Jurnalul Oficial 48L

Decizia 2/2021 [R] asupra obiecţiei de neconstituţionalitate a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 136/2020 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020

...diminuării veniturilor curente la BASS". Potrivit art. 111 alin. (1) din Constituţie teza finală, "în cazul în care o iniţiativă legislativă implică modificarea prevederilor bugetului de stat (...), solicitarea informării este obligatorie", iar potrivit art. 138 alin. (5) din Legea fundamentală "Nicio cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea......comisiile parlamentare, prin intermediul preşedinţilor acestora", iar, potrivit tezei a doua a aceluiaşi articol, "în cazul în care o iniţiativă legislativă implică modificarea prevederilor bugetului de stat sau a bugetului asigurărilor sociale de stat, solicitarea informării este obligatorie". De asemenea, potrivit...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 ianuarie 2021 in M.Of. 84 din 27-ian-2021

Hotarirea 957/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri

...dialogul permanent şi transparent cu patronatele şi asociaţiile sindicale din domeniile coordonate, cu mass-media şi societatea civilă, în scopul informării reciproce corecte, complete şi la timp şi al perfecţionării cadrului legislativ aferent domeniilor coordonate;20.asigură relaţia cu Parlamentul, Consiliul Economic şi Social şi exponenţi ai societăţii civile, în problemele specifice......neenergetice, cu autorităţile publice locale pentru dezvoltarea durabilă a zonelor industriale, cu mass-media şi cu societatea civilă, în scopul informării reciproce şi al perfecţionării cadrului legislativ aferent;16.asigură relaţia cu Parlamentul, Consiliul Economic şi Social şi exponenţi ai societăţii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 decembrie 2015 in M.Of. 917 din 10-dec-2015

Decizia 77/2019 [A/R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului

...în cazul în care o iniţiativă implică modificarea prevederilor bugetului de stat sau a bugetului asigurărilor sociale de stat, solicitarea informării este obligatorie." În acelaşi sens sunt şi prevederile art. 138 alin. (5) din Constituţie, potrivit cărora "nicio cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanţare." Din analiza fişei legislative reiese că iniţiatorii nu au precizat care este impactul bugetar, care sunt cheltuielile bugetare în anul curent şi în următorii......ani, şi nici sursele din care să se asigure acoperirea cheltuielilor generate de propunerea legislativă. Se invocă jurisprudenţa Curţii Constituţionale în care s-a reţinut că nerespectarea obligaţiei de a cere informarea prevăzută de normele...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 martie 2019 in M.Of. 198 din 13-mar-2019

Regulament din 2005 Regulamentul Senatului - Republicare

...priveşte aplicarea art. 111 din Constituţia României, republicată.Art. 89(1)Proiectul ordinii de zi cuprinde proiecte de lege, propuneri legislative, rapoarte, informări şi alte acte prevăzute de lege pentru a fi dezbătute de Senat, precum şi, după caz, întrebări, interpelări, declaraţii sau......Cameră sesizată.(5)Legile constituţionale pot fi iniţiate în condiţiile art. 150 şi 151 din Constituţia României, republicată.(6)Propunerile legislative formulate de senatori şi deputaţi, care implică modificarea bugetului de stat sau a bugetului asigurărilor sociale de stat, trebuie să...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 octombrie 2020 in M.Of. 990 din 27-oct-2020

Regulament din 2005 Regulamentul Senatului - Republicare

...priveşte aplicarea art. 111 din Constituţia României, republicată.Art. 89(1)Proiectul ordinii de zi cuprinde proiecte de lege, propuneri legislative, rapoarte, informări şi alte acte prevăzute de lege pentru a fi dezbătute de Senat, precum şi, după caz, întrebări, interpelări, declaraţii sau......Cameră sesizată.(5)Legile constituţionale pot fi iniţiate în condiţiile art. 150 şi 151 din Constituţia României, republicată.(6)Propunerile legislative formulate de senatori şi deputaţi, care implică modificarea bugetului de stat sau a bugetului asigurărilor sociale de stat, trebuie să...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 mai 2021 in M.Of. 513 din 18-mai-2021

Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii - Republicare

...vederea furnizării informaţiilor prevăzute la alin. (1), autorităţile române competente vor organiza, la nivelul structurilor teritoriale şi centrale, birouri de informare legislativă.(3)Medicii cetăţeni ai unui stat membru al UE, ai unui stat aparţinând SEE sau ai Confederaţiei Elveţiene, care exercită......vederea furnizării informaţiilor prevăzute la alin. (1), autorităţile competente române vor organiza la nivelul structurilor teritoriale şi centrale birouri de informare legislativă.(3)Medicii dentişti cetăţeni ai unui stat membru al UE, ai unui stat aparţinând SEE sau ai Confederaţiei Elveţiene...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 august 2015 in M.Of. 652 din 28-aug-2015

Regulament din 2005 Regulamentul Senatului - Republicare

...priveşte aplicarea art. 111 din Constituţia României, republicată.Art. 89(1)Proiectul ordinii de zi cuprinde proiecte de lege, propuneri legislative, rapoarte, informări şi alte acte prevăzute de lege pentru a fi dezbătute de Senat, precum şi, după caz, întrebări, interpelări, declaraţii sau......Cameră sesizată.(5)Legile constituţionale pot fi iniţiate în condiţiile art. 150 şi 151 din Constituţia României, republicată.(6)Propunerile legislative formulate de senatori şi deputaţi, care implică modificarea bugetului de stat sau a bugetului asigurărilor sociale de stat, trebuie să...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 aprilie 2021 in M.Of. 417 din 21-apr-2021

Hotarirea 443/2022 pentru aprobarea conţinutului instrumentului de prezentare şi motivare, a structurii raportului privind implementarea actelor normative, a instrucţiunilor metodologice pentru realizarea evaluării impactului, precum şi pentru înfiinţarea Consiliului consultativ pentru evaluarea impactului actelor normative

...de vedere/opinii emise de organisme consultative constituite prin acte normative
6.5. Informaţii privind avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi
6.6. Alte informaţii
- Secţiunea a 7-aActivităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ
7.1. Informarea societăţii civile cu privire la elaborarea proiectului de
......domeniu sau în contextul aplicării politicii pentru o reglementare mai bună.6.5.Informaţii privind avizarea de către:a)Consiliul Legislativb)Consiliul Suprem de Apărare a Ţăriic)Consiliul Economic şi Sociald)Consiliul Concurenţeie)Curtea de Conturi6...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 5 aprilie 2022 in M.Of. 333 din 05-apr-2022