Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 175 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 747.701 acte

Regulamentul 721/16-iun-2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 219/2007 privind înfiinţarea unei întreprinderi comune pentru realizarea sistemului european de nouă generaţie pentru gestionarea traficului aerian (SESAR), în ceea ce priveşte prelungirea duratei de existenţă a întreprinderii comune până în 2024

...consolidarea capacităţilor de cercetare şi inovare locale, regionale şi naţionale în domeniul întreprinderii comune şi la susţinerea eforturilor de specializare inteligentă.(13)Întreprinderea comună ar trebui să funcţioneze în mod deschis şi transparent, furnizând cu promptitudine toate informaţiile relevante organismelor sale adecvate, acordând atenţia corespunzătoare aspectelor sensibile cum ar fi drepturile de proprietate intelectuală (DPI) şi promovându-şi totodată activităţile, inclusiv prin acţiuni de informare şi de difuzare către publicul larg...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: marți, 1 iulie 2014 in Jurnalul Oficial 192L

Directiva 2014/94/UE/22-oct-2014 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi

...materie de vehicule care funcţionează cu combustibili alternativi şi din domeniul infrastructurii aferente acestora, îndeosebi prin intermediul provocării societale "Transporturi inteligente, ecologice şi integrate". Respectiva sursă de finanţare specifică ar trebui, de asemenea, să contribuie la dezvoltarea infrastructurii pentru combustibili alternativi şi să fie considerată pe deplin drept o posibilitate suplimentară de a asigura o piaţă durabilă a mobilităţii în întreaga Uniune.(2)Regulamentul (UE) nr. 1291/2013...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: marți, 28 octombrie 2014 in Jurnalul Oficial 307L

Regulamentul 388/05-mar-2015 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

...de cealaltă pe folia de plastic.
Folia de plastic nu conţine cipuri electronice.
Antenele sunt prezentate pentru a fi utilizate drept părţi ale cardurilor inteligente.
A se vedea imaginea (*).
8504 50 95
Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale 1 şi 6 de interpretare a
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: marți, 10 martie 2015 in Jurnalul Oficial 65L

Bugetul rectificativ 2/17-dec-2014 ADOPTAREA DEFINITIVĂ (UE, Euratom) 2015/366 a bugetului rectificativ nr. 2 al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2014

...protecţie a consumatorilor şi de a permite afirmarea consumatorilor în centrul pieţei interne în cadrul unei strategii generale pentru creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, prin contribuţia sa la protecţia sănătăţii, siguranţei şi intereselor economice şi juridice ale consumatorilor, precum şi la promovarea dreptului acestora la informare, educare şi organizare în vederea protejării intereselor lor, sprijinind integrarea acestor interese ale consumatorilor în alte domenii...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: marți, 17 martie 2015 in Jurnalul Oficial 73L

Regulamentul 1999/11-dec-2018 privind guvernanţa uniunii energetice şi a acţiunilor climatice, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 663/2009 şi (CE) nr. 715/2009 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a Directivelor 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE şi 2013/30/UE ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a Directivelor 2009/119/CE şi (UE) 2015/652 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului

...unor preţuri la energia electrică stabilite în mod competitiv în conformitate cu legislaţia sectorială relevantă, integrarea şi cuplarea pieţelor, având drept scop sporirea capacităţii comercializabile a interconexiunilor existente, reţelele inteligente, agregarea, participarea activă a cererii stocarea, producerea distribuită, mecanismele pentru dispecerizare, redispecerizare şi limitare, precum şi semnalele de preţ în
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 21 decembrie 2018 in Jurnalul Oficial 328L

Regulamentul 1379/28-aug-2019 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de biciclete originare din Republica Populară Chineză, astfel cum a fost extinsă la importurile de biciclete expediate din Indonezia, Malaysia, Sri Lanka, Tunisia, Cambodgia, Pakistan şi Filipine, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din aceste ţări, în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1036

...a celui de-al 13-lea plan cincinal şi a strategiei "Made in China 2025", identifică, printre altele, industria bicicletelor drept una dintre industriile-cheie. De asemenea, recomandă să se "promoveze industria bicicletelor în direcţia fabricării de biciclete uşoare, diversificate, adaptate tendinţelor şi inteligente. Să se accelereze C & D şi utilizarea materialelor uşoare cu rezistenţă ridicată, a transmisiei, a sistemului de transmisie, a noilor...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: joi, 29 august 2019 in Jurnalul Oficial 225L

Decizia 271/14/COL/09-iul-2014 de modificare, pentru a nouăzeci şi şaptea oară, a normelor procedurale şi de fond din domeniul ajutoarelor de stat prin adoptarea unor noi orientări pentru cercetare, dezvoltare şi inovare [2015/1359]

...flanking-horizontal-policies/research-innovation3.În Strategia Europa 2020 (3), Comisia Europeană ("Comisia") defineşte cercetarea şi dezvoltarea ("C&D") drept un factor-cheie pentru realizarea obiectivelor de creştere economică inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii. În acest scop, Comisia a stabilit obiectivul principal conform căruia 3 % din produsul intern brut al...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: joi, 6 august 2015 in Jurnalul Oficial 209L

Buget din 14-dec-2006 ADOPTAREA DEFINITIVĂ a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2007 (2007/143/CE, Euratom)

...de energie
1.1
-
3 000 000
-
6 500 000
203 107,08
10 450 129,77
06 04 05
Drepturile utilizatorilor de energie
1.1
200 000
450 000
700 000
300 000
06 04 06
Program-cadru pentru inovaţie şi competitivitate – Programul "Energie inteligentă – Europa"
1.1
58 883 000
6 900 000
06 04 07
Proiect-pilot privind securitatea energetică – biocombustibili
1.1
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 16 martie 2007 in Jurnalul Oficial 77L

Bugetul 2007/299/CE/16-mai-2007 Situaţia veniturilor şi a cheltuielilor Agenţiei Executive pentru Energie Inteligentă pentru exerciţiul financiar 2007

...ai Comunitatilor Europene, în special articolul 42.Acest post este destinat sa acopere platile efectuate de Agentia Executiva pentru Energie Inteligenta (AEEI) în numele agentilor temporari în vederea constituirii sau a pastrarii drepturilor de pensie ale acestora în tara de origine.Pentru anul 2007, aceste cheltuieli sunt prevazute la postul 1100.114 Alocatii...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: miercuri, 16 mai 2007 in Jurnalul Oficial 126L

Buget din 18-dec-2007 ADOPTAREA DEFINITIVĂ 2008/165/CE, Euratom a bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2008

...regenerabile de energie
1.1
-
p.m.
-
3 000 000
79 220,28
6 629 600,10
06 04 05
Drepturile utilizatorilor de energie
1.1
250 000
450 000
200 000
450 000
450 000,-
72 134,-
06 04 06
Program-cadru pentru competitivitate şi inovaţie - Programul "Energie inteligentă - Europa"
1.1
66 061 800
19 000 000
58 423 000
182 000
06 04 07
Proiect-pilot - Securitatea
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 14 martie 2008 in Jurnalul Oficial 71L