Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 801 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 747.730 acte

Contract Colectiv de Munca 412/10/2007 LA NIVELUL RAMURII CHIMIE ŞI PETROCHIMIE pe anii 2007-2010

...Sindicatele au obligaţia să asigure confidenţialitatea materialelor primite conform alin. (2) şi să folosească aceste materiale în scopurile prevăzute de legislaţie.Art. 129(1)Angajatorul va transmite sindicatului măsurile adoptate în procesul de privatizare, inclusiv în cazul constituirii de societăţi mixte cu capital străin.(2)În cadrul acţiunilor de privatizare, angajatorul, cu consultarea sindicatelor, va analiza condiţiile cele mai favorabile pentru asigurarea participării salariaţilor la acţiunile de privatizare, constituind, în conformitate cu......legislaţia, asociaţii de privatizare, acolo unde este cazul, sau propunând introducerea de clauze sociale în contractele de vânzare-cumpărare.Art. 130...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 24 august 2007 in M.Of. 14 cc din 24-aug-2007

Hotarirea 596/2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 520/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale ''Administraţia Porturilor Dunării Fluviale'' - S.A. Giurgiu

...în porturi;e) elaborarea programelor anuale de întreţinere şi reparaţie, de semnalizare şi de dragaj pentru asigurarea adâncimilor minime, cu consultarea operatorilor portuari;f) coordonarea activităţilor care se desfăşoară în porturi;g) acordarea de avize sau autorizaţii pentru activităţile de transport naval, în conformitate cu legislaţia în vigoare;h) aprobarea desfăşurării de activităţi în porturi, altele decât cele supuse autorizării;i) asigurarea funcţionalităţii, administrarea, întreţinerea, repararea......în porturi;e)elaborarea programelor anuale de întreţinere şi reparaţie, de semnalizare şi de dragaj pentru asigurarea adâncimilor minime, cu consultarea operatorilor portuari;f)coordonarea activităţilor care se desfăşoară în porturi;g)acordarea de avize sau autorizaţii pentru activităţile de transport...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 4 iunie 2009 in M.Of. 378 din 04-iun-2009

Contract Colectiv de Munca 369/7/2010 la nivelul ramurii Chimie şi Petrochimie pentru anii 2010-2012

...Sindicatele au obligaţia să asigure confidenţialitatea materialelor primite conform alin. (2) şi să folosească aceste materiale în scopurile prevăzute de legislaţie.Art. 129(1)Angajatorul va transmite sindicatului măsurile adoptate în procesul de privatizare, inclusiv în cazul constituirii de societăţi mixte cu capital străin.(2)În cadrul acţiunilor de privatizare, angajatorul, cu consultarea sindicatelor, va analiza condiţiile cele mai favorabile pentru asigurarea participării salariaţilor la acţiunile de privatizare, constituind, în conformitate cu......legislaţia, asociaţii de privatizare, acolo unde este cazul, sau propunând introducerea de clauze sociale în contractele de vânzare-cumpărare.Art. 130...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 24 august 2010 in M.Of. 8 cc din 24-aug-2010

Contract Colectiv de Munca 59395/2012 la nivel de grup de unităţi din Ministerul Administraţiei şi Internelor

...de ore timp liber.(7)În funcţie de specificul muncii, şefii unităţilor adoptă una din variantele de mai sus, după consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor.Art. 9În condiţiile prevăzute de legislaţia specifică, salariaţii au dreptul la reducerea duratei normale a timpului de muncă sub 8 ore pe zi şi nu pot......normativelor în vigoare sau, în cazul în care nu există normative, normele de munca se elaborează de către angajator după consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor.Art. 17(1)Activitatea de normare a muncii se desfăşoară ca...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 16 ianuarie 2013 in M.Of. 3 cc din 16-ian-2013

Ghid din 2009 al FACILITATORULUI PUBLIC pentru activităţile de închidere şi ecologizare a minelor în România

...al Guvernului României, în care facilitarea publică este considerată esenţială. Se mai iau de asemenea în considerare obligaţiile stipulate în legislaţia românească de a organiza consultări publice în cadrul evaluării de mediu.Definim termenii "informare", "consultare" şi "facilitare publică", generic utilizaţi în acest document, după cum urmează:Informarea publică reprezintă activitatea de a furniza oamenilor informaţii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 4 mai 2009 in M.Of. 290 din 04-mai-2009

Reglementari din 2007 AERONAUTICE CIVILE ROMÂNE RACR - PM ''Protecţia mediului'', ediţia 3/2007

...aeronave care efectuează zboruri nonprofit în scopul realizării lucrărilor de modificare, reparaţie sau întreţinere.SECŢIUNEA 10:RACR-PM 2.050 - Consultări şi transparenţăPentru aplicarea prevederilor RACR-PM 2.025 şi RACR-PM 2.030, Ministerul Transporturilor stabileşte procedurile specifice de consultare a părţilor interesate, în conformitate cu legislaţia naţională în domeniu.SECŢIUNEA 11:RACR-PM 2.055 - Notificări(1)Ministerul Transporturilor trebuie să notifice părţile interesate cu privire...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 10 decembrie 2007 in M.Of. 847 din 10-dec-2007

Regulament din 2001 de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar

...Ministerul Educaţiei şi Cercetării.(5)Învăţătorul/dirigintele are obligaţia să cunoască şi să respecte, împreună cu elevii şi părinţii acestora, legislaţia în vigoare, prevederile prezentului regulament şi ale regulamentului de ordine interioară.Art. 45Învăţătorul/dirigintele are următoarele atribuţii:a)coordonează activitatea consiliului clasei;b)nume te, prin consultarea elevilor, liderul elevilor clasei; repartizează sarcini şi organizează împreună cu acesta colectivul de elevi al clasei;c)colaborează cu toţi......pe grupe individuale sau în plen;p)propune consiliului de administraţie acordarea de alocaţii şi burse elevilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare;q)aplică, pe baza consultării cu directorul, sancţiunile prevăzute în prezentul regulament şi propune spre aprobare consiliului profesoral...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 19 februarie 2002 in M.Of. 131 din 19-feb-2002

Conventia 138/1973 privind virsta minima de incadrare in munca

...fie sub 18 ani.2.Functiile sau muncile prevazute la paragraful 1 de mai sus vor fi determinate de catre legislatia nationala sau autoritatea competenta, dupa consultarea organizatiilor celor care angajeaza si a organizatiilor lucratorilor, interesate, daca astfel de organizatii exista.3.Fara a mai tine seama de dispozitiile paragrafului 1 de mai sus, legislatia nationala sau autoritatea competenta poate, dupa consultarea organizatiilor celor care angajeaza si a organizatiilor lucratorilor, interesate, daca ele exista, sa...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: sâmbătă, 2 august 1975 in B.Of. 86 din 02-aug-1975

Hotarirea 45/2012 pentru acordarea încrederii Guvernului

...care uneşte cetăţenii români în cadrul statului. De asemenea, din procesul de regândire a arhitecturii instituţionale nu poate să lipsească legislaţia electorală. Armonizarea actelor normative în materie şi integrarea lor în cadrul unui Cod electoral, expresie a unei abordări consensuale la nivelul clasei politice şi a consultării cu societatea civilă reprezintă unul dintre obiectivele majore ale guvernării. Este important ca legea electorală să genereze predictibilitate cu privire......învăţământul în limbile minorităţilor naţionale, precum şi programele de învăţare a limbii şi literaturii materne, Guvernul va adopta, în urma consultării cu reprezentanţii minorităţilor naţionale din Parlamentul României, legislaţia subsecventă Legii educaţiei naţionale. Guvernul va susţine minorităţile naţionale în scopul menţinerii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 21 decembrie 2012 in M.Of. 877 din 21-dec-2012

Conventia 131/1970 privind fixarea salariilor minime, in special in ce priveste tarile in curs de dezvoltare

...b)persoane carora le este recunoscuta competenta de a reprezenta interesele generale ale tarii si care vor fi numite dupa consultarea deplina a organizatiilor reprezentative interesate ale celor care angajeaza si ale lucratorilor, acolo unde aceste organizatii exista si unde o astfel de consultare este conforma cu legislatia sau practica nationala.Art. 5Pentru a asigura aplicarea efectiva a tuturor dispozitiilor relative la salariile minime, se vor lua...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: sâmbătă, 2 august 1975 in B.Of. 86 din 02-aug-1975