Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 2945 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 726.607 acte

Hotarirea 234/1995 cu privire la indicatorii specifici pe baza carora se va calcula cresterea productivitati muncii, respectiv a eficientei economice in anul 1995 fata de anul 1994, in functie de care se determina cresterea justificata a salariului mediu in anul 1995 fata de cel aferent lunii noiembrie 1994

...considera că nivelul realizat al profitului, în anul 1994, este 1,0.Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 74 din data de 25 aprilie 1995
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 25 aprilie 1995 in M.Of. 74 din 25-apr-1995

Ordinul 1631/2004 pentru aprobarea Ghidului privind dosarul de bază al studiului clinic şi arhivarea acestuia

...cu privire la momentul în care înregistrările studiilor pot fi distruse.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 79 bis din data de 24 ianuarie 2005
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 24 ianuarie 2005 in M.Of. 79 bis din 24-ian-2005

Metodologie din 2011 privind criteriile în baza cărora Ministerul Sănătăţii alocă prin transfer sume pentru cheltuieli de investiţii de la bugetul de stat şi din venituri proprii (accize) către autorităţile administraţiei publice locale pentru spitalele publice din reţeaua acestora

...spitalelor publice beneficiare de sume, care va fi supusă aprobării ministrului sănătăţii.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 113 din data de 14 februarie 2011
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 14 februarie 2011 in M.Of. 113 din 14-feb-2011

Criterii din 2001 pe baza carora se efectueaza selectia proiectelor in domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap

...TOTAL:
TOTALGENERAL:
Data ..............
.............
(numele şi funcţia solicitantului)
................
(semnătura preşedintelui şi ştampila organizaţiei)
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 786 din data de 12 decembrie 2001
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 12 decembrie 2001 in M.Of. 786 din 12-dec-2001

Ordinul 4520/2004 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă pe baza cărora se face evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici pentru anul 2004

...ales pentru acele lucrări pentru care se pot stabili norme de timp.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1205 din data de 16 decembrie 2004
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 16 decembrie 2004 in M.Of. 1205 din 16-dec-2004

Ordinul 4094/2005 privind aprobarea Criteriilor de performanţă pe baza cărora se face evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici pentru anul 2005

...ales pentru acele lucrări pentru care se pot stabili norme de timp.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 867 din data de 27 septembrie 2005
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 27 septembrie 2005 in M.Of. 867 din 27-sep-2005

Ordinul 1530/2005 privind Procedura de restituire a accizelor pe baza deconturilor de scutire de accize, depuse de beneficiarii produselor supuse accizelor armonizate, pentru care se acordă scutire indirectă, potrivit pct. 21, 22 şi 23 din Normele metodologice de aplicare a titlului VII ''Accize'' din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare

...aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioarePublicat în Monitorul Oficial cu numărul 951 din data de 26 octombrie 2005
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 26 octombrie 2005 in M.Of. 951 din 26-oct-2005

Ordinul 140/2007 pentru aprobarea Metodologiei în baza căreia se realizează colaborarea dintre spitale şi instituţiile de învăţământ superior medical, respectiv unităţile de învăţământ medical

...spitale şi instituţiile de învăţământ superior medical, respectiv unităţile de învăţământ medicalPublicat în Monitorul Oficial cu numărul 645 din data de 21 septembrie 2007
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 21 septembrie 2007 in M.Of. 645 din 21-sep-2007

Ordinul 1515/2007 pentru aprobarea Metodologiei în baza căreia se realizează colaborarea dintre spitale şi instituţiile de învăţământ superior medical, respectiv unităţile de învăţământ medical

...spitale şi instituţiile de învăţământ superior medical, respectiv unităţile de învăţământ medicalPublicat în Monitorul Oficial cu numărul 645 din data de 21 septembrie 2007
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 21 septembrie 2007 in M.Of. 645 din 21-sep-2007

Hotarirea 1813/2005 pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, de către Societatea Comercială ''Termica'' Vaslui - S.A.

...sociale şi familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1195 din data de 30 decembrie 2005
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 30 decembrie 2005 in M.Of. 1195 din 30-dec-2005