Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 234 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 750.871 acte

Ordinul 142/2017 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

...remisiv (de Ibnd) al AP este obligatoriu în toate formele active ale bolii. Nomenclatura utilizată în acest protocol respectă recomandările actuale EULAR: terapii remisive sau modificatoare de boală (disease-modifying antirheumatic drugs - DMARDs), care se clasifică în: remisive sintetice convenţionale (csDMARDs) şi remisive biologice (bDMARDs), care pot fi originale (boDMARDs) sau biosimilare (bsDMARDs).Conform recomandărilor EULAR, revizia 2015, tratamentul......remisiv (de fond) al PR este obligatoriu în toate formele active ale bolii. Nomenclatura utilizată în acest protocol respectă recomandările actuale EULAR: terapii remisive sau modificatoare de boală (disease-Modifying Antirheumatic Drugs - DMARDs), care se clasifică în:- remisive sintetice (sDMARDs), cu...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 28 februarie 2017 in M.Of. 152 bis din 28-feb-2017

Regulamentul 558/31-mar-2021 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 cu privire la ajustări ale cadrului de securitizare în vederea sprijinirii redresării economice ca răspuns la criza provocată de COVID-19

...de model mai scăzute ale unei securitizări STS înscrise în bilanţ în comparaţie cu cele ale unei securitizări non-STS sintetice, ar trebui să se introducă o calibrare sensibilă la risc adecvată a cerinţelor de fonduri proprii pentru securitizările STS înscrise în bilanţ, conform consideraţiilor din raportul respectiv, ţinând cont de actualul tratament de reglementare preferenţial aplicat tranşelor de rang superior din portofoliile IMM-urilor. ABE ar trebui mandatată să monitorizeze funcţionarea...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: marți, 6 aprilie 2021 in Jurnalul Oficial 116L

Ordinul 405/2017 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

...remisiv (de fond) al AP este obligatoriu în toate formele active ale bolii. Nomenclatura utilizată în acest protocol respectă recomandările actuale EULAR: terapii remisive sau modificatoare de boală (disease-modifying antirheumatic drugs - DMARDs), care se clasifică în: remisive sintetice convenţionale (csDMARDs) şi remisive biologice (bDMARDs), care pot fi originale (boDMARDs) sau biosimilare (bsDMARDs).Conform recomandărilor EULAR, revizia 2015, tratamentul......remisiv (de fond) al PR este obligatoriu în toate formele active ale bolii. Nomenclatura utilizată în acest protocol respectă recomandările actuale EULAR: terapii remisive sau modificatoare de boală (disease-Modifying Antirheumatic Drugs - DMARDs), care se clasifică în:- remisive sintetice (sDMARDs), cu...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 31 mai 2017 in M.Of. 409 bis din 31-mai-2017

Regulamentul 2552/12-dec-2022 de stabilire a specificaţiilor tehnice ale cerinţelor în materie de date pentru subiectul detaliat ''statistici privind producţia industrială'' şi de stabilire a defalcării clasificării produselor industriale, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2019/2152 al Parlamentului European şi al Consiliului, şi de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei în ceea ce priveşte acoperirea clasificării produselor

...Cauciuc sintetic în forme primare
20.17.10.50
Latex de cauciuc sintetic
kg
T
20.17.10.90
Cauciuc sintetic (cu excepţia latexului)
kg
T
NACE: 20.20
Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice
CPA: 20.20.11
Insecticide
20.20.11.10 *
Insecticide [exclusiv carbofuran (ISO) şi triclorfon (ISO)]
kg act. Subst.
S
CPA: 20.20.12
Erbicide
20.20.12.20
Erbicide pe bază de fenoxi-fitohormoni, prezentate sub formă
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: joi, 29 decembrie 2022 in Jurnalul Oficial 336L

Decizia 1767/04-mai-2022 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Observatorului European pentru Droguri şi Toxicomanie (OEDT) aferent exerciţiului financiar 2020

...pentru perioada 2021-2025, precum şi rolul pe care Observatorul îl va juca în punerea sa în aplicare;6.ia act de faptul că modelul de măsurare a performanţei al Observatorului identifică un număr limitat (10) de indicatori-cheie de performanţă sintetici (ICP), care sunt utilizaţi pentru a măsura eficacitatea obţinerii realizărilor dorite şi eficienţa utilizării resurselor alocate şi care sunt completaţi...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: miercuri, 5 octombrie 2022 in Jurnalul Oficial 258L

Proces Verbal din 19-nov-2020 AL DECIZIEI

...spaniolă şi suedeză. În cazul unor divergenţe de interpretare între diferitele versiuni lingvistice, textul în limba engleză prevalează.2.Ia act de declaraţia comună care urmează a fi semnată de reprezentanţii părţilor cu privire la autentificarea versiunii în limba croată a anexei 4.3.Anexa 4 (Echipamente de pregătire sintetică pentru zbor) la acord intră în vigoare la data ultimei semnături dintre cele de mai jos.-****-Pentru Consiliul bilateral de
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: miercuri, 20 aprilie 2022 in Jurnalul Oficial 118L

Statut din 2015 al profesiei de mediator

...1)Sancţiunile disciplinare se aplică în raport cu gravitatea abaterii şi constau în:________*) N.n. - În versiunea oficială a actului, acest alineat poartă numărul celui anterior, respectiv tot alin. (2). Până la o eventuală rectificare, datorită dificultăţilor de natură tehnică în crearea actului sintetic, am renumerotat acest articol, el devenind alin. (21).a)observaţie scrisă;b)amendă de la 50 de lei (RON...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 30 iulie 2015 in M.Of. 570 bis din 30-iul-2015

Hotarirea 32/1978 privind modul de determinare a normelor de stoc si a normativelor mijloacelor circulante

...si a normativelor mijloacelor circulante prin calcule analitice se foloseste in urmatoarele cazuri:a)cu ocazia recalcularilor periodice dispuse prin acte normative sau de catre organele superioare;b)la determinarea necesarului mijloacelor circulante pentru unitatile economice noi.74.In perioadele dintre doua recalcularii consecutive, unitatile economice determina normativele mijloacelor circulante prin calcule sintetice, folosind viteza de rotatie planificata a acestora din anul de baza.Fac exceptie elementele de normativ care au variatii mari...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 9 martie 1978 in B.Of. 18 din 09-mar-1978

Decizia 1898/10-mai-2023 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Observatorului European pentru Droguri şi Toxicomanie (OEDT) aferent exerciţiului financiar 2021

...de execuţie a creditelor de plată reportate din 2020 în 2021 a fost de 98,80 %;
II.Performanţa
2.
ia act de faptul că modelul de măsurare a performanţei al observatorului identifică un număr limitat (10) de indicatori-cheie de performanţă sintetici (ICP), care sunt utilizaţi pentru a măsura eficacitatea obţinerii realizărilor dorite şi eficienţa utilizării resurselor alocate şi care sunt completaţi
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 29 septembrie 2023 in Jurnalul Oficial 242L

Decizia 456/2018 [A/R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului unic pct. 2 [cu referire la art. 87 alin. (3) teza a doua], pct. 3 [cu referire la art. 88 alin. (3)], pct. 4 [cu referire la art. 91 alin. (1^1)] şi pct. 5 (cu referire la art. 116^1) din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

...fie pe deplin acoperitoare se vor lua în considerare diferitele ipoteze ce se pot ivi în activitatea de aplicare a actului normativ, folosindu-se fie enumerarea situaţiilor avute în vedere, fie formulări sintetice sau formulări-cadru de principiu, aplicabile oricăror situaţii posibile". Doar în acest mod soluţia legislativă adoptată acoperă întreaga problematică a......fie pe deplin acoperitoare, se vor lua în considerare diferitele ipoteze ce se pot ivi în activitatea de aplicare a actului normativ, folosindu-se fie enumerarea situaţiilor avute în vedere, fie formulări sintetice sau formulări-cadru de principiu, aplicabile oricăror situaţii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 16 noiembrie 2018 in M.Of. 971 din 16-noi-2018