Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 59404 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 741.973 acte

Hotarirea 170/2022 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind răspunderea pentru produsele cu defecte - COM(2022) 495 final

...SENATULUI,
ALINA-ŞTEFANIA GORGHIU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1206 din data de 15 decembrie 2022
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 15 decembrie 2022 in M.Of. 1206 din 15-dec-2022

Hotarirea 8/2023 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind cerinţele orizontale în materie de securitate cibernetică pentru produsele cu elemente digitale şi de modificare a Regulamentului (UE) 2019/1.020 - COM (2022) 454 final

...SENATULUI,
ALINA-ŞTEFANIA GORGHIU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 235 din data de 22 martie 2023
......
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 22 martie 2023 in M.Of. 235 din 22-mar-2023

Hotarirea 6/2023 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind măsurile referitoare la importul, exportul şi tranzitul de arme de foc, de componente esenţiale ale acestora şi de muniţii aferente şi de punere în aplicare a articolului 10 din Protocolul Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva fabricării şi traficului ilegale de arme de foc, piese şi componente ale acestora, precum şi de muniţii, adiţional la Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate (''Protocolul ONU privind armele de foc'') (reformare) - COM (2022) 480 final

...SENATULUI,
ALINA-ŞTEFANIA GORGHIU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 235 din data de 22 martie 2023
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 22 martie 2023 in M.Of. 235 din 22-mar-2023

Ordonanta 20/2023 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2019/1.020 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2019 privind supravegherea pieţei şi conformitatea produselor şi de modificare a Directivei 2004/42/CE şi a Regulamentelor (CE) nr. 765/2008 şi (UE) nr. 305/2011, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

...Diaconu,
secretar de stat
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 86 din data de 31 ianuarie 2023
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 31 ianuarie 2023 in M.Of. 86 din 31-ian-2023

Hotarirea 36/2023 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European şi Consiliu privind actualizarea Strategiei Uniunii Europene în materie de securitate maritimă şi a planului de acţiune al acesteia - ''O strategie îmbunătăţită a UE în materie de securitate maritimă pentru ameninţări maritime aflate în continuă evoluţie'' JOIN (2023) 8

...DEPUTAŢILOR,
VASILE-DANIEL SUCIU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 535 din data de 15 iunie 2023
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 15 iunie 2023 in M.Of. 535 din 15-iun-2023

Hotarirea 29/2023 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi a Consiliului privind colectarea şi transferul de informaţii prealabile referitoare la pasageri (API) în vederea îmbunătăţirii şi facilitării controalelor la frontierele externe, de modificare a Regulamentului (UE) 2019/817 şi a Regulamentului (UE) 2018/1.726 şi de abrogare a Directivei 2004/82/CE a Consiliului - COM (2022) 729

...SENATULUI,
ALINA-ŞTEFANIA GORGHIU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 301 din data de 10 aprilie 2023
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 10 aprilie 2023 in M.Of. 301 din 10-apr-2023

Hotarirea 16/2023 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu, precum şi către statele membre privind acordul dintre statele membre, Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice referitor la interpretarea Tratatului privind Carta energiei - COM (2022) 523 final

...SENATULUI,
ALINA-ŞTEFANIA GORGHIU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 238 din data de 23 martie 2023
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 23 martie 2023 in M.Of. 238 din 23-mar-2023

Hotarirea 14/2023 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426, (UE) 2019/1.009 şi (UE) nr. 305/2011 în ceea ce priveşte procedurile de urgenţă pentru evaluarea conformităţii, adoptarea specificaţiilor comune şi supravegherea pieţei ca urmare a unei urgenţe a pieţei unice - COM (2022) 461 final

...SENATULUI,
ALINA-ŞTEFANIA GORGHIU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 238 din data de 23 martie 2023
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 23 martie 2023 in M.Of. 238 din 23-mar-2023

Hotarirea 31/2023 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind structurile de acţiuni cu drepturi de vot multiple din societăţile care solicită admiterea acţiunilor lor la tranzacţionare pe o piaţă de creştere pentru IMM-uri - COM (2022) 761 final

...SENATULUI,
ALINA-ŞTEFANIA GORGHIU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 301 din data de 10 aprilie 2023
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 10 aprilie 2023 in M.Of. 301 din 10-apr-2023

Hotarirea 37/2023 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2000/60/CE de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, a Directivei 2006/118/CE privind protecţia apelor subterane împotriva poluării şi a deteriorării şi a Directivei 2008/105/CE privind standardele de calitate a mediului în domeniul apei - COM (2022) 540 final

...SENATULUI,
ALINA-ŞTEFANIA GORGHIU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 301 din data de 10 aprilie 2023
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 10 aprilie 2023 in M.Of. 301 din 10-apr-2023