Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 7256 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 727.038 acte

Decizia 27/2023 [R] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la prevederile art. 1 alin. (2) lit. b) din Decretul-lege nr. 118/1990

...conducă la concluzia că legiuitorul a avut în vedere o astfel de ipoteză.V. Jurisprudenţa instanţelor naţionale în materieA. Jurisprudenţa comunicată de curţile de apel25. Într-o orientare jurisprudenţială, s-a apreciat că dispoziţiile art. 1 alin. (2) lit. b) din Decretul-lege nr. 118/1990 au în vedere doar ostaşii români care au fost luaţi prizonieri, ostaşii armatei maghiare sau copiii acestora neputând fi avuţi în vedere la stabilirea drepturilor recunoscute...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 19 iunie 2023 in M.Of. 547 din 19-iun-2023

Decizia 8/2017 [R] cu privire la pronunţarea unei hotărâri prealabile referitoare la următoarea chestiune de drept: ''Dispoziţiile art. 5 alin. (1^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se interpretează sau nu în sensul că se aplică persoanelor care au dobândit titlul de doctor după intrarea în vigoare a Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fondurile publice, cu modificările şi completările ulterioare?''

...au dobândit titlul de doctor după intrarea în vigoare a Legii nr. 330/2009".1Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.002 din 13 decembrie 2016.B) Curţile de apel şi tribunalele14. La solicitarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, majoritatea curţilor de apel au comunicat jurisprudenţă şi/sau puncte de vedere cu privire la chestiunea de drept ce face obiectul sesizării.15. Din analiza jurisprudenţei şi......nr. 201 din 7 aprilie 20161, respingând, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate analizată.1Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 483 din 29 iunie 2016.XI. Jurisprudenţa C.E.D.O. şi a C.J.U.E...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 23 martie 2017 in M.Of. 202 din 23-mar-2017

Decizia 648/2022 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte măsuri financiar-fiscale, precum şi a dispoziţiilor art. I pct. 68 [cu referire la introducerea alin. (5^6)-(5^9) în art. 146 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal] şi ale art. I pct. 107 (cu referire la art. 457 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal) din Ordonanţa Guvernului nr. 16/2022

...activitatea de legiferare, care, potrivit Legii nr. 24/2000, se realizează cu respectarea principiilor generale de legiferare proprii sistemului dreptului românesc. Or, Curtea Constituţională a reţinut în jurisprudenţa sa că, deşi normele de tehnică legislativă nu au valoare constituţională, prin reglementarea acestora, legiuitorul a impus o serie de......urgenţă într-un anumit domeniu (a se vedea Decizia nr. 249 din 19 aprilie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 456 din 31 mai 2018, paragraful 48). Curtea Constituţională a statuat în mod constant în jurisprudenţa sa...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 19 decembrie 2022 in M.Of. 1219 din 19-dec-2022

Decizia 187/2023 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul pensiilor private, precum şi a dispoziţiilor art. I pct. 59 [cu referire la introducerea art. 1402 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat] şi ale art. II pct. 59 [cu referire la introducerea art. 1202 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative] din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 174/2022

...Curţii Constituţionale nr. 1.540 din 6 decembrie 2011, potrivit cărora "referitor la justificarea unei situaţii extraordinare prin faptul că România ar risca declanşarea procedurii de infringement atât timp cât Comisia Europeană nu a sesizat Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în cadrul acestei proceduri, nu există o situaţie extraordinară în sensul jurisprudenţei instanţei de contencios constituţional". De asemenea, se susţine că o împrejurare cu caracter de continuitate şi la a cărei apariţie......urgenţă într-un anumit domeniu (a se vedea Decizia nr. 249 din 19 aprilie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 456 din 31 mai 2018, paragraful 48). Curtea Constituţională a statuat în mod constant în jurisprudenţa sa...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 13 aprilie 2023 in M.Of. 318 din 13-apr-2023

Decizia 681/2018 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind Codul administrativ al României

...contravine art. 61 alin. (2) şi art. 75 din Constituţie, referitoare la principiul bicameralismului, astfel cum a fost dezvoltat în jurisprudenţa Curţii Constituţionale.60. Încălcarea art. 1 alin. (5) şi a art. 141 din Constituţie. Un ultim argument referitor la neconstituţionalitatea extrinsecă a Legii privind Codul administrativ al României vizează lipsa solicitării avizului Consiliului Economic şi Social, necesitate rezultată din prevederile art. 2 alin. (1) şi alin. (2) lit......în condiţiile în care Parlamentul a trimis legea spre promulgare în data de 12 iulie 2018, în aceeaşi zi Preşedintele României fiind informat, prin adresa Curţii Constituţionale, şi cu privire la declanşarea controlului a priori asupra respectivei legi, în baza sesizării...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 11 martie 2019 in M.Of. 190 din 11-mar-2019

Decizia 75/2022 [A] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 154 alin. (1), (6) şi (6^1), art. 163 alin. (5), art. 164 alin. (4) şi art. 175 alin. (1) din Codul de procedură civilă

...a fost citat prin poşta clasică, a dispus amânarea cauzei şi citarea acestuia în modalitatea solicitată.39. De asemenea, invocă jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, respectiv hotărârile pronunţate în cauzele S.C. Raisa M. Shipping - S.R.L. împotriva României şi Timar şi alţii împotriva României.40. După comunicarea raportului întocmit de judecătorii-raportori, în condiţiile art. 520 alin. (10) din Codul de procedură civilă, nu...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 3 martie 2023 in M.Of. 182 din 03-mar-2023

Decizia 12/2022 [A] referitoare la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 1 alin. (5^1) şi art. 5 alin. (1^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 şi a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (2) şi art. 3^1 alin. (1)-(1^3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, raportat la prevederile art. 16 alin. (1) din capitolul VIII, anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 284/2010

...ce situaţii obiectiv diferite justifică şi chiar impun uneori un tratament diferenţiat. În acelaşi context Curtea a reamintit că, potrivit jurisprudenţei sale constante, principiul egalităţii în faţa legii, consacrat de art. 16 alin. (1) din Constituţia României, nu înseamnă uniformitate, astfel încât a constatat că soluţia legislativă în materia salarizării asistenţilor judiciari nu încalcă dispoziţiile constituţionale evocate......magistraţi sau membri ai personalului auxiliar, indiferent dacă ordonatorul de credite a emis sau nu ordine de salarizare corespunzătoare.65. Jurisprudenţa constituţională în materie de egalizare salarială la nivel maxim este ilustrată de Decizia nr. 794 din 15 decembrie 2016, publicată...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 20 septembrie 2022 in M.Of. 921 din 20-sep-2022

Decizia 651/2017 [A/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 434 alin. (2) lit. f) şi ale art. 439 alin. (4^1) teza a doua din Codul de procedură penală

...casaţie împotriva soluţiilor pronunţate ca urmare a aplicării procedurii privind recunoaşterea învinuirii poate constitui premisa unor viitoare condamnări ale statului român de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului, având în vedere jurisprudenţa acesteia în materia încălcării prevederilor art. 6 din Convenţie privind dreptul la un proces echitabil, drept consacrat şi de art......585 din 2 august 2016, paragraful 31, şi Decizia nr. 369 din 30 mai 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 20 iulie 2017, paragraful 19).20. Raportat la specificul cauzei de faţă, Curtea observă că...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 18 decembrie 2017 in M.Of. 1000 din 18-dec-2017

Decizia 513/2017 [A/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 37 alin. (1) şi (2) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi art. 349 alin. (1) din Codul penal

...ce intră în sfera ilicitului penal.20. Prin Decizia nr. 51 din 16 februarie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 14 martie 2016, paragrafele 39-42, Curtea a realizat o sinteză a jurisprudenţei sale în ceea ce priveşte acest principiu. Astfel, referitor la cerinţele de claritate, precizie şi previzibilitate ale legii procesual penale......instanţa de contencios constituţional a statuat, în mod repetat, în jurisprudenţa sa, obligaţia legiuitorului de a edicta norme clare, precise şi previzibile. Prin Decizia nr. 553 din 16 iulie 2015, publicată...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 19 iulie 2017 in M.Of. 578 din 19-iul-2017

Decizia 10/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 din Codul de procedură civilă, în interpretarea dată prin Decizia nr. 52 din 18 iunie 2018, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, a prevederilor art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu referire la sintagma ''precum şi în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv'', precum şi a prevederilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă

...excepţie ridicată de către instanţă, din oficiu, şi de Societatea First Bank - S.A. (denumită anterior Piraeus Bank - S.A. România), cu sediul în Bucureşti, şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 24D/2019.18. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, având în vedere jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie, respectiv Decizia nr. 369 din 30 mai 2017, prin care s-a admis excepţia de neconstituţionalitate......I, nr. 1.006 din 18 decembrie 2006; Decizia nr. 297 din 27 martie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 9 mai 2012; Decizia nr. 244 din 6 aprilie 2017, publicată în Monitorul Oficial al...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 21 august 2020 in M.Of. 764 din 21-aug-2020