Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 7576 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 756.933 acte

Decizia 153/2011 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 48 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 şi ale art. 5 din Legea nr. 312/2005 privind dobândirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de către cetăţenii străini şi apatrizi, precum şi de către persoanele juridice străine

...constituţionale şi cu motivări similare.Astfel, cu privire la prevederile art. 48 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, în jurisprudenţa sa, de exemplu Decizia nr. 879/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 17 august 2010, Curtea a reţinut că prevederile Legii nr. 18/1991 au ca scop......2005, sub aspectul condiţionării dobândirii dreptului de proprietate numai după împlinirea unui termen de 7 ani de la data aderării României la Uniunea Europeană, în jurisprudenţa sa, instanţa de contencios constituţional a statuat că "exercitarea unui drept de către titularul său...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 4 aprilie 2011 in M.Of. 232 din 04-apr-2011

Decizia 655/2011 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 452 alin. 2 lit. c) teza finală din Codul de procedură civilă

...conţinutul şi limitele dreptului de proprietate privată sunt stabilite prin lege.În aceste condiţii, Curtea Constituţională a reţinut constant în jurisprudenţa sa, de exemplu prin Decizia nr. 59 din 17 februarie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 9 martie 2004, că "legiuitorul ordinar este aşadar competent să stabilească cadrul juridic pentru exercitarea......internaţionale invocate în motivarea excepţiei, Curtea constată că aceasta nu poate fi reţinută. Instanţa de contencios constituţional a reţinut în jurisprudenţa sa, de exemplu, prin Decizia nr. 1.221 din 12 noiembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 22 iulie 2011 in M.Of. 517 din 22-iul-2011

Decizia 1563/2011 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 998 şi art. 999 din Codul civil din 1864, precum şi ale art. 1 alin. (2) lit. a) şi lit. e) pct. (i) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

...civil din 1864 continuă să îşi producă efectele juridice în cauza dedusă judecăţii instanţei de fond, astfel încât, în lumina jurisprudenţei sale, reprezentată prin Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, Curtea urmează a examina excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 998 şi......art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 807 din 3 decembrie 2010, stabilesc că "Sesizările trebuie făcute în formă scrisă şi motivate".Pe de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 1 februarie 2012 in M.Of. 81 din 01-feb-2012

Decizia 712/2012 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 şi art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar

...art. 1 din Legea nr. 118/2010 continuă să îşi producă efectele juridice în prezenta cauză, astfel încât, în lumina jurisprudenţei sale recente (a se vedea Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011), Curtea a analizat constituţionalitatea prevederilor art. 1 din Legea nr. 118/2010......pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale nu implică un drept la dobândirea proprietăţii. În acest sens este şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale, spre exemplu, Decizia nr. 939 din 7 iulie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 21 august 2012 in M.Of. 599 din 21-aug-2012

Decizia 1033/2012 [R/R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 lit. a) şi b) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, ale art. 196 lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi ale art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

...de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate, apreciind că se impune păstrarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale în materie şi făcând referire la Decizia din 15 mai 2012 prin care a fost soluţionată Cererea nr. 63.627/11 introdusă de Constantin Abăluţă şi alţii împotriva României.
CURTEA,
având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:Prin încheierile din 21 iunie 2012, pronunţate în dosarele nr......acordat unor angajaţi ai statului, dar îi integrează pe cvasimajoritatea acestora într-un sistem unic de pensii publice.Totodată, conform jurisprudenţei Curţii, de exemplu Decizia nr. 872 şi Decizia nr. 874 din 25 iunie 2010, publicate în Monitorul Oficial al României...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 18 ianuarie 2013 in M.Of. 41 din 18-ian-2013

Decizia 1076/2012 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 lit. a), art. 7, 8, 9 şi 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

...indiferent de modul cum s-a acţionat în serviciul ori funcţia deţinută. În fine, se susţine că, în raport de jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, nici conţinutul, nici contextul istoric şi nici experienţa României nu justifică necesitatea unei ingerinţe de genul celor promovate în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 şi în......care reglementează activitatea de deconspirare a Securităţii şi se justifică prin interesul general pe care, în actualul context istoric, societatea românească îl manifestă faţă de consemnarea publică a celor care au fost lucrători sau colaboratori ai Securităţii. De altfel, în jurisprudenţa...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 31 ianuarie 2013 in M.Of. 67 din 31-ian-2013

Decizia 1059/2012 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2, art. 13 alin. (2), art. 14 alin. (1) lit. t) şi alin. (2), art. 35 alin. (1) şi (2), art. 36, art. 38 alin. (1), art. 46 alin. (2), art. 55 alin. (3), art. 88 alin. (1) lit. b) şi alin. (3), art. 89, art. 91, art. 92 şi art. 95 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori

...a Directivei 87/102/CEE a Consiliului, ceea ce poate constitui un motiv de declanşare a procedurii de infringement împotriva României, contrar scopului ordonanţei de urgenţă. Menţionând jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie referitoare la condiţiile ce justifică adoptarea unei ordonanţe de urgenţă, autorul excepţiei de neconstituţionalitate consideră că......instrument de natură să protejeze veniturile per familie ale populaţiei.Pe lângă aspectele legate de criza economică, şi care în jurisprudenţa Curţii Constituţionale au fost considerate motive importante, dar nu suficiente pentru a justifica existenţa situaţiei extraordinare (de exemplu, Decizia nr...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 4 februarie 2013 in M.Of. 73 din 04-feb-2013

Decizia 2/2013 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 125, art. 126, art. 127 şi art. 150 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, art. I pct. 25 din Legea nr. 163/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, ale Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, precum şi ale Legii nr. 174/2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

...lege criticate cu Legea fundamentală prin comparaţia dintre aceste articole.În acest context, aşa cum a statuat Curtea Constituţională în jurisprudenţa sa (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 16 din 17 ianuarie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 7 martie 2012), examinarea constituţionalităţii unui text de lege are în vedere compatibilitatea acestuia cu......îngreunează sarcina fiscală şi deci nu îi sunt afectate îndatoririle prevăzute de Constituţie.Curtea Constituţională a precizat, de altfel, în jurisprudenţa sa (a se vedea Decizia nr. 1.189 din 6 noiembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 25 februarie 2013 in M.Of. 110 din 25-feb-2013

Decizia 123/2013 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 143/2007 pentru modificarea alin. (2) şi (4) ale art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice ''Electrica Moldova'' - S.A. şi ''Electrica Oltenia'' - S.A., a Legii nr. 147/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 143/2007, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2008 pentru modificarea alin. (2) şi (4) ale art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005, a art. II din Legea nr. 166/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2008, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2010 pentru modificarea alin. (2) şi (4) ale art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005, a Legii nr. 79/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2010, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2011 pentru aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de acţiuni deţinute de Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice ''Electrica'' - S.A. şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale ''Distrigaz Sud'' - S.A. Bucureşti şi a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale ''Distrigaz Nord'' - S.A. Târgu Mureş, precum şi a societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, a art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2011 privind prorogarea unor termene şi a Legii nr. 91/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2011

...ordonanţelor de urgenţă emise de Guvern nu poate fi acoperită de aprobarea lor prin lege, sens în care se invocă jurisprudenţa Curţii Constituţionale.2. Critici de neconstituţionalitate intrinsecă2.1. Încălcarea dreptului de proprietateSe invocă ingerinţa statului, fără o justificare rezonabilă, asupra unui drept de creanţă suficient de stabilit conform legilor din România pentru a fi calificat drept de proprietate.Se arată în acest sens că reclamanta E.ON a participat în calitate......privatizare iniţiată de statul român şi nu poate afecta drepturile unei importante categorii de salariaţi, avută în vedere de legiuitorul român.Întrucât, astfel cum s-a demonstrat, speranţa reclamantei de a dobândi proprietatea asupra acţiunilor destinate salariaţilor privilegiaţi nu poate fi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 16 aprilie 2013 in M.Of. 214 din 16-apr-2013

Decizia 390/2013 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii şi a Legii nr. 293/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

...2009.Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, sens în care face referire la jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului, spre exemplu, Hotărârea din 24 septembrie 2013, pronunţată în Cauza Antoaneta Tudor împotriva României.
CURTEA,
având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:Prin Încheierea din 6 februarie 2013, pronunţată în Dosarul nr......care reglementează activitatea de deconspirare a Securităţii şi se justifică prin interesul general pe care, în actualul context istoric, societatea românească îi manifestă faţă de consemnarea publică a celor care au fost lucrători sau colaboratori ai Securităţii. De altfel, în jurisprudenţa...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 19 noiembrie 2013 in M.Of. 709 din 19-noi-2013