Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 657 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 682.848 acte

Acordul 2003/C 321/01/16-dec-2003 ACORDUL INTERINSTITUŢIONAL privind o mai bună legiferare

...cadrul Parlamentului European, grup de lucru şi Comitetul Reprezentanţilor Permanenţi în cadrul Consiliului.(2)În sensul prezentului acord, expresia "autoritate legislativă" se referă numai la Parlamentul European şi la Consiliu.(6)Cele trei instituţii se vor informa reciproc în permanenţă cu privire la lucrările lor, pe toată durata procesului legislativ. Această informare utilizează proceduri adecvate, în special dialogul dintre comisiile şi şedinţa plenară a Parlamentul European şi preşedinţia Consiliului şi Comisie.(7...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Decizia 1/1996 cu privire la constitutionalitatea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/1991

...alt motiv de neconstitutionalitate invocat se intemeiaza pe prevederile art. 110 alin. (1) din Constitutie, potrivit carora este obligatorie solicitarea informarii Guvernului in cazul in care o initiativa legislativa implica modificarea prevederilor bugetului de stat si ale bugetului asigurarilor sociale de stat. Desi nu se arata expres, aceasta critica presupune ca nu s-a solicitat Guvernului informarea necesara.In concluzie, Guvernul apreciaza ca "Difernetele de salarizare operate prin Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/1991...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 31 ianuarie 1996 in M.Of. 23 din 31-ian-1996

Decizia 6/1996 cu privire la constitutionalitatea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/1991 privind indemnizatiile si celelalte drepturi ale senatorilor si deputatilor, precum si salarizarea personalului din aparatul Parlamentului Romaniei, republicata

...alt motiv de neconstituţionalitate invocat se întemeiază pe prevederile art. 110 alin. (1) din Constituţie, potrivit cărora este obligatorie solicitarea informării Guvernului în cazul în care o iniţiativă legislativă implică modificarea prevederilor bugetului de stat şi ale bugetului asigurărilor sociale de stat. Deşi nu se arată expres, această critică presupune că nu s-a solicitat Guvernului informarea necesară.În concluzie, Guvernul apreciază că "Diferenţele de salarizare operate prin Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/1991...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 31 ianuarie 1996 in M.Of. 23 din 31-ian-1996

Hotarirea 32/2002 privind aprobarea Planului de actiuni pe anii 2002 si 2003 al Programului de guvernare

...publice cu externalităţi pozitive.
6.1. Dezvoltarea rolului şi competenţei autorităţilor statului în domeniul sănătăţii publice, cu prioritate în domeniul informării, educării şi promovării comportamentelor favorabile sănătăţii.
Trimestrul î 2003
Preluată din Planul de acţiune al programului de guvernare 2001-2004.
7. Priorităţi legislative.
7.1. Amendarea Legii 145/1997 a Asigurărilor Sociale de Sănătate, a Legii 74/1995 privind Exercitarea Profesiei de Medic
......şi organismele responsabile cu formularea şi implementarea politicilor CDT ale UE;
2002-2003
Planul de acţiune 2001-2004.
- asigurarea suportului legislativ, financiar şi organizaţional pentru asigurarea participării la PCVI:
2002-2003
- asigurarea reprezentării în structurile de management şi implementare ale programelor
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 ianuarie 2002 in M.Of. 61 bis din 29-ian-2002

Document din 2000 privind desfasurarea sedintei Camerei Deputatilor din ziua de 8 iunie 2000

...lui Mihai Eminescu"
2.
Aprobarea ordinii de zi şi a programului de lucru pentru perioada 12-16 iunie 2000
3.
Informare cu privire la proiectele de lege şi propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaţilor şi care urmează să fie avizate de comisiile permanente
4.
Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaţilor, în vederea exercitării de către deputaţi a dreptului de a sesiza Curtea
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 iunie 2000 in M.Of. 83 din 19-iun-2000

Buget din 18-dec-2008 ADOPTAREA DEFINITIVĂ 2009/165/CE, Euratom a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2009

...bibliotecă, centrul de documentare şi mediatecă;- cheltuielile, inclusiv cu materialul, aferente publicaţiilor interne (broşuri, studii etc.) şi comunicărilor (scrisori de informare, imagini video, CD-ROM etc.);- achiziţionarea şi înlocuirea dicţionarelor şi a glosarelor, pe orice suport, inclusiv pentru noile secţiuni lingvistice, şi a altor lucrări destinate serviciilor lingvistice şi unităţilor pentru calitate legislativă.3 2 2 2 Cheltuieli pentru fondul de arhivă
Credite 2009
Credite 2008
Execuţie 2007
1 830 000
1 782
......înscris la capitolul 10 0.
ComentariiAcest credit este destinat să acopere cheltuielile pentru publicaţiile informative, inclusiv electronice, activităţile de informare, relaţiile publice, participarea la manifestări publice, la târguri şi expoziţii în statele membre şi în ţările aderente, precum şi actualizarea...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 13 martie 2009 in Jurnalul Oficial 69L

Regulamente interne din 11-apr-2018 REGULAMENT DE PROCEDURĂ Legislatura a 9-a iulie 2019

...38
Programarea anuală
26
Articolul 39
Respectarea drepturilor fundamentale
26
Articolul 40
Verificarea temeiului juridic
27
Articolul 41
Delegarea competenţelor legislative şi conferirea competenţelor de executare
27
Articolul 42
Verificarea compatibilităţii financiare
27
Articolul 43
Examinarea respectării principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii
28
Articolul 44
Informarea şi accesul Parlamentului la documente
28
Articolul 45
Reprezentarea Parlamentului la reuniunile Consiliului
28
Articolul 46
Dreptul Parlamentului de a
......articolul 3 din Protocolul nr. 1, avizul respectiv se trimite comisiei competente pentru subiectul în cauză şi se transmite spre informare comisiei competente pentru respectarea principiului subsidiarităţii.
(5)
În cazul în care avizele motivate privind nerespectarea de către o propunere de...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 22 noiembrie 2019 in Jurnalul Oficial 302

Decizia 6/2020 privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune extraordinară

...dezbate sub rezerva primirii raportului comun suplimentar.42.Iniţiative legislative aflate pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor43.Iniţiative legislative aflate în dezbatere la Camera Deputaţilor44.Iniţiative legislative adoptate de Senat în calitate de primă Cameră sesizată45.Iniţiative legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaţilor46.Informare cu privire la proiectele de legi privind aprobarea unor ordonanţe de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 iulie 2020 in M.Of. 618 din 14-iul-2020

Decizia 8/2020 pentru modificarea anexei la Decizia Senatului nr. 4/2020 privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară

...pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului;15. Iniţiative legislative aflate în dezbatere la Senat;16. Iniţiative legislative adoptate de Camera Deputaţilor în calitate de primă Cameră sesizată;17. Iniţiative legislative înregistrate la Biroul permanent al Senatului;18. Informare cu privire la proiectele de legi privind aprobarea unor ordonanţe de urgenţă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 iulie 2020 in M.Of. 622 din 15-iul-2020

Buget din 25-nov-2015 ADOPTAREA DEFINITIVĂ (UE, Euratom) 2016/150 a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2016

...parlamentelor menţionate mai sus şi, în general, a activităţilor de consolidare a capacităţilor lor parlamentare.Aceste operaţiuni includ vizite de informare la Parlamentul European la Bruxelles, Luxemburg şi Strasbourg; creditele acoperă, integral sau parţial, cheltuielile participanţilor, în special cheltuielile de deplasare şi cazare şi diurna;- acţiunile de cooperare, în special cele privind activitatea legislativă, precum şi acţiunile vizând activitatea de documentare, de analiză şi de......informare şi securizarea domeniului www.ipex.eu, inclusiv acţiunile desfăşurate în cadrul CECDP.Acest credit vizează finanţarea cooperării dintre Parlamentul European...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 24 februarie 2016 in Jurnalul Oficial 48L