Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 175 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 747.521 acte

Ordinul 3.677/2023 privind modificarea Ordinului ministrului educaţiei nr. 3.497/2022 pentru aprobarea standardelor de echipare a unităţilor de învăţământ preuniversitar cu echipamente tehnologice

...2)NOTE:1.Echipamentele prevăzute la pct. 1-7 sunt echipamente cu caracter obligatoriu.2.Specificaţiile/Caracteristicile tehnice menţionate în dreptul fiecărui echipament reprezintă cerinţe tehnice minimale.ANEXA nr. 2:(- Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 3.497/2022)I.Standarde pentru echiparea unui laborator inteligent (partea de trunchi comun pentru toate filierele liceelor)(1)_1.Display interactiv (tablă interactivă)Diagonala: minimum 65", unghi de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 17 februarie 2023 in M.Of. 139 din 17-feb-2023

Regulament din 2005 al SENATULUI - REPUBLICARE*)

...pentru transporturi şi infrastructură;XVI.Comisia pentru energie, infrastructură energetică şi resurse minerale;XVII.Comisia pentru comunicaţii, tehnologia informaţiei şi inteligenţă artificială;XVIII.Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi;XIX.Comisia pentru românii de pretutindeni;XX.Comisia pentru mediu;XXI.Comisia pentru...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 19 octombrie 2023 in M.Of. 948 din 19-oct-2023

Legea 179/2022 privind datele deschise şi reutilizarea informaţiilor din sectorul public

...ar trebui să completeze, dar nu să înlocuiască mobilitatea în scopul învăţării, domeniile din sport în care sunt utilizate antrenamentele inteligente;d)date statistice anuale privind integritatea sportului, dopajul, meciurile aranjate şi violenţa, precum şi toate formele de intoleranţă şi discriminare, consolidarea dimensiunii economice a sportului, drepturile de difuzare şi libera circulaţie a jucătorilor, drepturile de proprietate intelectuală legate de sport;e)date privind harta terenurilor sportive...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 14 iunie 2022 in M.Of. 577 din 14-iun-2022

Ordonanta urgenta 134/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene

...1) va următorul cuprins:"Art. 1(1) Se instituie Programul naţional de racordare a populaţiei şi clienţilor noncasnici la sistemul inteligent de distribuţie a gazelor naturale, denumit în continuare program naţional, care are drept obiectiv general reducerea emisiilor de noxe în atmosferă ca urmare a utilizării combustibilului solid pentru asigurarea încălzirii clădirilor de locuit...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 18 august 2020 in M.Of. 752 din 18-aug-2020

Decizia 121/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 90 lit. c) din Codul de procedură penală

...ale speţei. Gradul de informare cerut de Constituţie pentru a se considera că inculpatul a renunţat la avocat în mod "inteligent" variază de la caz la caz, în funcţie de circumstanţele concrete ale cauzei. Ca regulă generală, o renunţare la un drept este făcută la un nivel de informare permisibil din punct de vedere constituţional dacă acuzatul înţelege natura dreptului respectiv şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 13 iulie 2022 in M.Of. 703 din 13-iul-2022

Hotarirea 830/2022 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002

...solicitare în baza Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi formular pentru contestarea deciziei - format .pdf,.pdf inteligent, .doc, .docx, .odt şi alte formate text;- buget, situaţia plăţilor, situaţia drepturilor salariale, plan de achiziţii, plan de investiţii, centralizatorul contractelor de achiziţie, situaţia anuală a finanţărilor nerambursabile acordate persoanelor fizice sau...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 28 iunie 2022 in M.Of. 639 din 28-iun-2022

Regulamentul 652/15-mai-2014 de stabilire a unor dispoziţii pentru gestionarea cheltuielilor privind lanţul alimentar, sănătatea şi bunăstarea animalelor, precum şi sănătatea plantelor şi materialul de reproducere a plantelor, de modificare a Directivelor 98/56/CE, 2000/29/CE şi 2008/90/CE ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 178/2002, (CE) nr. 882/2004 şi (CE) nr. 396/2005 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a Directivei 2009/128/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Deciziilor 66/399/CEE, 76/894/CEE şi 2009/470/CE ale Consiliului

...Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor din 8 octombrie 2010 intitulată "Reglementarea inteligentă în Uniunea Europeană".(12)Dreptul Uniunii solicită statelor membre să pună în aplicare anumite măsuri atunci când anumite boli ale animalelor sau zoonoze apar sau...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 27 iunie 2014 in Jurnalul Oficial 189L

Regulamentul 1300/17-dec-2013 privind Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1084/2006

...Uniunii.(12)Pentru a răspunde nevoilor specifice din cadrul Fondului de coeziune, în conformitate cu Strategia Uniunii pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, este necesar să se stabilească, în cadrul fiecărui obiectiv tematic prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, acţiunile specifice Fondului de coeziune drept "priorităţi de investiţie". Aceste priorităţi de investiţie ar trebui să prevadă obiective detaliate şi care să nu se excludă reciproc...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 20 decembrie 2013 in Jurnalul Oficial 347L

Regulamentul 390/14-apr-2014 de instituire a programului ''Europa pentru cetăţeni'' pentru perioada 2014-2020

...cu societatea civilă.(2)Prin Comunicarea Comisiei din 3 martie 2010 intitulată "Europa 2020: O strategie europeană pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii", Uniunea şi statele membre urmăresc să stimuleze creşterea, ocuparea forţei de muncă, productivitatea şi coeziunea socială în deceniul care urmează.(3)Deşi cetăţenia Uniunii, cu drepturi consacrate, constituie în mod obiectiv o valoare adăugată, Uniunea nu subliniază întotdeauna în mod eficient legătura dintre soluţia pentru o...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: joi, 17 aprilie 2014 in Jurnalul Oficial 115L

Directiva 2014/52/UE/16-apr-2014 de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului

...modificată pentru a consolida calitatea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru a alinia procedura respectivă la principiile reglementării inteligente şi pentru a îmbunătăţi coerenţa şi sinergiile cu alte dispoziţii juridice din dreptul Uniunii şi cu alte politici ale Uniunii, precum şi cu strategiile şi politicile elaborate de statele membre în domenii de...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 25 aprilie 2014 in Jurnalul Oficial 124L