Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 801 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 747.701 acte

Legea 257/2010 privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 16 iunie 2010, actualizată prin Scrisoarea suplimentară de intenţie, semnată la Bucureşti la 29 iunie 2010, aprobate prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 2 iulie 2010, şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea de intenţie transmisă de autorităţile române, semnată la Bucureşti la 24 aprilie 2009, şi prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 4 mai 2009, precum şi a Scrisorii suplimentare de intenţie, semnată de autorităţile române la data de 8 septembrie 2009 şi aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 21 septembrie 2009

...2010
Îndeplinit
2. Ţintă indicativă a soldului operaţional al ÎS cu cele mai mari pierderi
Martie 2010
Îndeplinit
Interval de consultare pe inflaţie
Interval interior
Martie 2010
Îndeplinit
Interval exterior
Martie 2010
Îndeplinit
Criterii structurale de referinţă
1. Aprobarea Legii responsabilităţii fiscale
31 martie 2010
Îndeplinit
2. Aprobarea amendamentelor la legislaţia bancară şi la legislaţia de lichidare pentru a consolida cadrul de închidere a băncilor
31 martie 2010
Îndeplinit
3. Aprobarea
......2010
Îndeplinit
2. Ţintă indicativă a soldului operaţional al ÎS cu cele mai mari pierderi
Martie 2010
Îndeplinit
Interval de consultare pe inflaţie
Interval interior
Martie 2010
Îndeplinit
Interval exterior
Martie 2010
Îndeplinit
Criterii structurale de referinţă
1. Aprobarea Legii responsabilităţii
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 14 ianuarie 2011 in M.Of. 35 din 14-ian-2011

Acord din 27-iun-2014 între Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Georgia, pe de altă parte

...ilegale, a traficului de migranţi şi a traficului de persoane.(2)Cooperarea se bazează pe evaluarea cerinţelor specifice, efectuată prin consultare reciprocă între părţi, şi este pusă în aplicare în conformitate cu legislaţia relevantă a acestora aflată în vigoare. Aceasta se axează, în special, pe:a)cauzele şi consecinţele migraţiei;b)elaborarea şi......anexa IX la prezentul acord. O parte poate să modifice această frecvenţă, în limitele competenţelor sale şi în conformitate cu legislaţia sa internă, ca urmare a progreselor realizate în conformitate cu articolele 55, 57 şi 60 din prezentul acord sau ca...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: sâmbătă, 30 august 2014 in Jurnalul Oficial 261L

Conventia 150/1978 a ORGANIZAŢIEI INTERNAŢIONALE A MUNCII privind administraţia muncii: rol, funcţii şi organizare

...convenţie va trebui să asigure mecanismele corespunzătoare condiţiilor naţionale în vederea asigurării, în cadrul sistemului de administraţie a muncii, a consultărilor, cooperării şi negocierilor dintre autorităţile publice şi organizaţiile angajatorilor şi lucrătorilor cele mai reprezentative sau, acolo unde este cazul, reprezentanţii angajatorilor şi lucrătorilor.2.În măsura compatibilităţii cu legislaţia, reglementările şi practicile naţionale, aceste mecanisme se vor realiza la nivel naţional, regional şi local, precum şi la nivelul diferitelor......mijloacele pentru depăşirea acestora;c)să îşi ofere serviciile angajatorilor şi lucrătorilor, precum şi organizaţiilor acestora, în condiţiile permise de legislaţia, reglementările sau practicile naţionale, în vederea promovării - la nivel naţional, regional şi local, precum şi la nivelul diferitelor sectoare de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 30 iulie 2008 in M.Of. 576 din 30-iul-2008

Hotarirea 599/2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 519/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale ''Administraţia Canalelor Navigabile'' - S.A. Constanţa

...în porturi;e) elaborarea programelor anuale de întreţinere şi reparaţie, de semnalizare şi de dragaj pentru asigurarea adâncimilor minime, cu consultarea operatorilor portuari;f) coordonarea activităţilor care se desfăşoară în porturi;g) acordarea de avize sau autorizaţii pentru activităţile de transport naval, în conformitate cu legislaţia în vigoare;h) aprobarea desfăşurării de activităţi în porturi, altele decât cele supuse autorizării, eliberând permisele de lucru;i) asigurarea......în porturi;e)elaborarea programelor anuale de întreţinere şi reparaţie, de semnalizare şi de dragaj pentru asigurarea adâncimilor minime, cu consultarea operatorilor portuari;f)coordonarea activităţilor care se desfăşoară în porturi;g)acordarea de avize sau autorizaţii pentru activităţile de transport...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 5 iunie 2009 in M.Of. 382 din 05-iun-2009

Hotarirea 1579/2007 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

...de reglementări contabile din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor. Solicitările, însoţite de avizul acestei direcţii, vor fi transmise Direcţiei de legislaţie în domeniul TVA din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor în vederea consultării Comitetului TVA, conform prevederilor Directivei 112. Facturile simplificate se pot emite numai după consultarea Comitetului şi transmiterea unui răspuns pozitiv către solicitanţi."47.Punctul 79 se modifică şi va avea următorul cuprins:"79. _...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 28 decembrie 2007 in M.Of. 894 din 28-dec-2007

Acord din 1994 dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Populare Chineze privind promovarea si protejarea reciproca a investitiilor, semnat la Bucuresti

...Guvernul Republicii Populare Chineze privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 10 februarie 1983.Art. 12:Consultări1.Reprezentanţii celor două părţi contractante se vor întâlni periodic, în scopul:a)examinării modului de punere în aplicare a prezentului acord;b)schimbului de informaţii privind legislaţia şi posibilităţile de investiţii;c)soluţionării diferendelor rezultând din investiţii;d)avansării de propuneri pentru promovarea investiţiilor;e)studierii altor......aspecte referitoare la investiţii.2.Dacă oricare parte contractantă solicită consultări privind orice aspect menţionat la paragraful 1 al acestui articol, cealaltă parte contractantă va răspunde cu promptitudine şi consultările vor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 17 ianuarie 1995 in M.Of. 7 din 17-ian-1995

Conventie din 2008 EUROPEANĂ REVIZUITĂ în materia adopţiei de copii, adoptată la Strasbourg la 27 noiembrie 2008

...urmare a naşterii.(6)În sensul prezentei convenţii, se înţelege prin tată şi prin mamă persoanele care, în conformitate cu legislaţia, sunt părinţii copilului.Art. 6:Consultarea copiluluiÎn cazul în care, în temeiul art. 5 alin. (1) şi (3), consimţământul copilului nu este necesar, acesta este......şi dorinţele sale sunt luate în considerare ţinându-se seama de gradul său de maturitate. Se poate renunţa la această consultare dacă este în mod vădit contrară interesului superior al copilului.Art. 7:Condiţii pentru adopţie(1)Legislaţia permite adopţia unui...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 21 iulie 2011 in M.Of. 515 din 21-iul-2011

Acord din 1997 intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Ungare privind protectia reciproca a schimbului de informatii militare secrete de stat

...responsabile cu aplicarea prezentului acord sunt urmatoarele:- in Romania: Ministerul Apararii Nationale;- in Republica Ungara: Ministerul Apararii Patriei.Art. 11:Consultari(1)Partile se vor informa reciproc cu privire la modificarile intervenite in propria legislatie in domeniul care face obiectul prezentului acord.(2)Autoritatile competente ale partilor pot organiza consultari, la initiativa oricareia dintre parti, in scopul realizarii unei stranse colaborari pe timpul aplicarii prezentului acord.Art. 12:Rezolvarea disputelor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 8 iulie 1997 in M.Of. 143 din 08-iul-1997

Hotarirea 1620/2009 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

...se constată că nu există motive obiective pentru solicitare, aceste informaţii se comunică solicitantului. Solicitările avizate favorabil de Direcţia de legislaţie în domeniul TVA se transmit în vederea consultării Comitetului TVA, conform prevederilor Directivei 112. Facturile simplificate se pot emite numai după consultarea Comitetului TVA şi după transmiterea unui răspuns pozitiv către solicitanţi."58.Punctul 79 se modifică şi va avea următorul cuprins...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 31 decembrie 2009 in M.Of. 927 din 31-dec-2009

Acord-Cadru din 18-mar-1999 privind munca pe durată determinată (CES-UNICE-CEEP)( Acord-cadru)

...aplică în cazul lucrătorilor pe durată determinată care au un contract de muncă sau un raport de muncă, definite în legislaţia, convenţiile colective sau practicile în vigoare în fiecare stat membru.(2)Statele membre, după consultarea partenerilor sociali, şi partenerii sociali pot prevedea ca acest acord să nu se aplice:a)relaţiilor de formare profesională iniţială......a preveni abuzurile care rezultă din folosirea contractelor sau a raporturilor de muncă pe durată determinată succesive, statele membre, după consultarea partenerilor sociali, în conformitate cu legislaţia, convenţiile colective şi practicile naţionale, şi partenerii sociali introduc, acolo unde nu există măsuri...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: luni, 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial