Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 6526 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 747.521 acte

Decizia 1017/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuţă din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

...iulie 2009 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuţă din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Acsinte Gaspar
- preşedinte
Nicolae Cochinescu
- judecător
Aspazia Cojocaru
- judecător
Petre Lăzăroiu
- judecător
Puskas Valentin Zoltan
- judecător
Augustin Zegrean
- judecător
Simona
......Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuţă din Legea nr. 5372003 - Codul muncii, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Petrom" - S.A. în dosarele nr. 2.723/122/2008, nr. 4.377/87...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 14 august 2009 in M.Of. 567 din 14-aug-2009

Ordinul 31/2003 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobata si modificata prin Legea nr. 493/2002

...de identificare fiscală |_|_|_|_|_|_|_|AdresaJudeţ .................... Sector .......... Localitate ..........................Strada .............. Nr. .... Bloc ....... Scara ..... Etaj .... Ap. ......Cod poştal ......... Telefon .......... Fax .......... E-mail ..............Documentul care reglementează raportul de muncă Nr. ......... Data ....... / ........ / ...........Perioada de activitate: de la ........ / ......... / ................... la ........ / ........... / ...................B)DATE REFERITOARE LA PERSOANA FIZICĂ SAU JURIDICĂ LA CARE ÎŞI DESFĂŞOARĂ ACTIVITATEA CONTRIBUABILULNume, prenume/Denumire ........................ Cod de înregistrare fiscală |_| |_|_|_|_|_|_|_|Adresa sediuluiJudeţ .................... Sector .......... Localitate ..........................Strada .............. Nr. .... Bloc ....... Scara...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 23 ianuarie 2003 in M.Of. 37 din 23-ian-2003

Hotarirea 150/2011 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc

...a altor documente care justifică natura veniturilor.2. Numărul de salariaţi reprezintă numărul de persoane angajate cu contract individual de muncă, potrivit dispoziţiilor Codului muncii, indiferent de durata timpului de muncă, înscrise lunar în statele de plată şi/sau în registrul general de evidenţă a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 1 martie 2011 in M.Of. 150 din 01-mar-2011

Decizia 350/2005 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 77 alin. (2) din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă, precum şi a celor ale art. 64, art. 72 alin. (2) şi (3), art. 74 alin. (1) lit. c) şi d) şi art. 288 teza a doua din Codul muncii (Legea nr. 53/2003)

...referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 77 alin. (2) din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă, precum şi a celor ale art. 64, art. 72 alin. (2) şi (3), art. 74 alin. (1) lit. c) şi d) şi art. 288 teza a doua din Codul muncii (Legea nr. 53/2003)
Ioan Vida
- preşedinte
Nicolae Cochinescu
- judecător
Aspazia Cojocaru
- judecător
Constantin Doldur
- judecător
Acsinte Gaspar
- judecător
Kozsokar
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 26 august 2005 in M.Of. 779 din 26-aug-2005

Decizia 703/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 pct. 5 şi art. 328 alin. 1 din Codul de procedură civilă, precum şi ale art. 79 şi art. 80 din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă

...11 septembrie 2007 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 pct. 5 şi art. 328 alin. 1 din Codul de procedură civilă, precum şi ale art. 79 şi art. 80 din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă
Ioan Vida
- preşedinte
Nicolae Cochinescu
- judecător
Aspazia Cojocaru
- judecător
Acsinte Gaspar
- judecător
Petre Ninosu
- judecător
Ion Predescu
- judecător
Puskas Valentin
......Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 pct. 5 şi art. 328 alin. 1 din Codul de procedură civilă, precum şi ale art. 79 şi art. 80 din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 24 octombrie 2007 in M.Of. 720 din 24-oct-2007

Decizia 1005/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuţă din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

...iulie 2009 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuţă din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Ioan Vida
- preşedinte
Nicolae Cochinescu
- judecător
Aspazia Cojocaru
- judecător
Acsinte Gaspar
- judecător
Petre Lăzăroiu
- judecător
Tudorel Toader
- judecător
Puskas Valentin
......rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 298 alin. (2) ultima liniuţă din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Petrom" - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 7.813/107/2008 al Tribunalului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 18 august 2009 in M.Of. 575 din 18-aug-2009

Decizia 739/2008 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 12/2008 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului şi ale art. 195 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

...din Ordonanţa Guvernului nr. 12/2008 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului şi ale art. 195 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Ioan Vida
- preşedinte
Nicolae Cochinescu
- judecător
Aspazia Cojocaru
- judecător
Acsinte Gaspar
- judecător
Petre Ninosu
- judecător
Ion Predescu
- judecător
Puskas Valentin
......finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar şi ale art. 195 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, excepţie ridicată de Anda Mariela Gheorghiţă în Dosarul nr. 3.774/89/2007 al Tribunalului Vaslui.La apelul nominal...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 29 iulie 2008 in M.Of. 569 din 29-iul-2008

Decizia 545/2004 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 56 lit. h) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

...din 7 decembrie 2004 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 56 lit. h) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Ioan Vida
- preşedinte
Nicolae Cochinescu
- judecător
Aspazia Cojocaru
- judecător
Constantin Doldur
- judecător
Kozsokár Gábor
- judecător
Acsinte Gaspar
- judecător
Petre Ninosu
......asistent
Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 56 lit. h) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, excepţie ridicată de instanţă, din oficiu, în Dosarul nr. 1.799/2004 al Tribunalului Mureş.La apelul nominal lipsesc...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 25 ianuarie 2005 in M.Of. 85 din 25-ian-2005

Decizia 96/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 241 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

...februarie 2008 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 241 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Ioan Vida
- preşedinte
Nicolae Cochinescu
- judecător
Aspazia Cojocaru
- judecător
Acsinte Gaspar
- judecător
Ion Predescu
- judecător
Puskas Valentin Zoltan
- judecător
Tudorel
......rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 241 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Europa Guard" - SRL în Dosarul nr. 5.950/306/2007 al Judecătoriei Sibiu.La...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 28 februarie 2008 in M.Of. 154 din 28-feb-2008

Decizia 327/2004 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 94 alin. 3 din Codul familiei

...alin. 3 din Codul familiei, excepţie ridicată de Mihaela Carmen Ionică.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autoarea apreciază că dispoziţiile Codului familiei referitoare la obligaţia de întreţinere ar trebui să ţină seama de realităţile actuale, când veniturile unui părinte pot fi obţinute atât din raporturi de muncă, cât şi dintr-o mulţime de alte surse, precum chirii, dividende, exploatarea unor drepturi de proprietate intelectuală sau industrială etc......alte surse.Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti consideră că susţinerile autoarei excepţiei nu sunt întemeiate, deoarece art. 94 alin. 3 din Codul familiei constituie o normă cu caracter special, aplicabilă numai în ipoteza în care părintele nu realizează şi alte venituri, în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 22 septembrie 2004 in M.Of. 866 din 22-sep-2004