Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 234 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 750.871 acte

Metodologie-Cadru din 2015 PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2016-2017

...unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă), de pe certificatele de grade didactice şi de pe actele doveditoare privind schimbarea numelui.6.Aprecierea/aprecierile sintetică a conducerii/conducerilor unităţii/unităţilor de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă), din care să rezulte calificativul......unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă), de pe certificatele de grade didactice şi de pe actele doveditoare privind schimbarea numelui.6.Aprecierea/aprecierile sintetică a conducerii/conducerilor unităţii/unităţilor de învăţământ la care funcţionez ca titular...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 16 noiembrie 2015 in M.Of. 848 bis din 16-noi-2015

Decizia 14/2020 [A] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: ''dacă, în condiţiile art. 335 alin. (3) din Codul penal, acţiunea de încredinţare a unui vehicul pentru a fi condus pe drumurile publice unei persoane despre care ştia că se află sub influenţa alcoolului trebuie să vizeze o persoană care să aibă o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge sau este suficient ca aceasta să aibă o îmbibaţie alcoolică, indiferent de gradul de alcoolemie''

...mai reţinut că, potrivit art. 47 alin. (5) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, "La coduri şi la legi de mare întindere, articolele vor fi prevăzute cu denumiri marginale, exprimând sintetic obiectul lor; acestea nu au semnificaţie proprie în conţinutul reglementării". Cu alte cuvinte, denumirea marginală a unui articol este folosită......de către legiuitor în scopul unei mai bune sistematizări a actului normativ respectiv, aceasta neproducând efecte juridice.Astfel, Curtea a constatat că nu se poate face o eventuală corelaţie între sintagma...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 10 februarie 2021 in M.Of. 135 din 10-feb-2021

Decizia 6238/2019 [A] referitoare la recursul împotriva Sentinţei civile nr. 2.226 din 27 iunie 2016 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a de contencios administrativ şi fiscal şi anularea secţiunii 1 a Ordinului nr. 1.733/2015 privind aprobarea procedurii de stabilire şi plată a alocaţiei lunare de plasament emis de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

...a ordinului este nelegală şi raportat la dispoziţiile art. 41 alin. (1) din Legea nr. 24/2000, potrivit cărora: "titlul actului normativ cuprinde denumirea generică a actului, în funcţie de categoria sa juridică şi de autoritatea emitentă, precum şi obiectul reglementării exprimat sintetic".Se mai menţionează că, în mod eronat, instanţa de fond reţine că îi lipseşte interesul în promovarea prezentei acţiuni. În...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 28 aprilie 2020 in M.Of. 341 din 28-apr-2020

Decizia 71/2018 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile privind modul de interpretare a dispoziţiilor art. 12 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 165/2013) prin raportare la dispoziţiile art. 13 şi următoarele din Normele de aplicare a Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 401/2013, cu completările ulterioare (Normele de aplicare a Legii nr. 165/2013), în sensul de a şti dacă acestea permit restituirea pe un alt amplasament a terenurilor agricole şi foştilor proprietari, persoane juridice, sau succesorilor acestora, după validarea dreptului lor de proprietate de către comisiile judeţene, respectiv Comisia de fond funciar a municipiului Bucureşti

...de proprietate în condiţiile prevăzute de prezenta lege. (...)".53. În acelaşi sens, referitor la interpretarea dispoziţiilor legale care fac obiectul actului de sesizare, se impune a sublinia faptul că obiectul de reglementare al Legii nr. 165/2013 este exprimat sintetic în titlul actului normativ, care vizează măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate abuziv în perioada...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 6 noiembrie 2018 in M.Of. 936 din 06-noi-2018

Decizia 619/2018 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României

...la obiectul legii criticate, diferă în mod esenţial.Totodată, potrivit art. 41 alin. (1) din Legea nr. 24/2000: "Titlul actului normativ cuprinde denumirea generică a actului, în funcţie de categoria sa juridică şi de autoritatea emitentă, precum şi obiectul reglementării exprimat sintetic". În jurisprudenţa sa, Curtea Constituţională a reţinut că "în lipsa unor dispoziţii generale ale legii care să orienteze reglementarea, obiectul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 28 noiembrie 2018 in M.Of. 1006 din 28-noi-2018

Decizia 564/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 196 alin. (1) din Codul penal

...Curtea reţine că, potrivit art. 47 alin. (5) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, "La coduri şi la legi de mare întindere, articolele vor fi prevăzute cu denumiri marginale, exprimând sintetic obiectul lor; acestea nu au semnificaţie proprie în conţinutul reglementării". Cu alte cuvinte, denumirea marginală a unui articol este folosită......de către legiuitor în scopul unei mai bune sistematizări a actului normativ respectiv, aceasta neproducând efecte juridice.18. Astfel, Curtea constată că nu se poate face o eventuală corelaţie între sintagma...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 28 ianuarie 2019 in M.Of. 66 din 28-ian-2019

Ordinul 618/2017 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

...remisiv (de fond) al AP este obligatoriu în toate formele active ale bolii. Nomenclatura utilizată în acest protocol respectă recomandările actuale EULAR: terapii remisive sau modificatoare de boală (disease-modifying antirheumatic drugs - DMARDs), care se clasifică în: remisive sintetice convenţionale (csDMARDs) şi remisive biologice (bDMARDs), care pot fi originale (boDMARDs) sau biosimilare (bsDMARDs).Conform recomandărilor EULAR, revizia 2015, tratamentul......remisiv (de fond) al PR este obligatoriu în toate formele active ale bolii. Nomenclatura utilizată în acest protocol respectă recomandările actuale EULAR: terapii remisive sau modificatoare de boală (disease-Modifying Antirheumatic Drugs - DMARDs), care se clasifică în:- remisive sintetice (sDMARDs), cu...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 31 mai 2017 in M.Of. 409 bis din 31-mai-2017

Regulamentul 1199/20-iul-2021 de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte hidrocarburile aromatice policiclice (HAP) în granule sau mulci utilizate ca material de umplere în terenuri din gazon sintetic sau în vrac pe terenuri de joacă sau în aplicaţii sportive

...evaluarea sa, agenţia a recomandat reducerea limitei de concentraţie a celor opt HAP în granule utilizate în terenurile cu gazon sintetic printr-o restricţie în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, deoarece limitele actuale de concentraţie au fost considerate prea mari pentru a asigura o protecţie adecvată a sănătăţii umane.(4)https://www.echa...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: miercuri, 21 iulie 2021 in Jurnalul Oficial 259L

Rezolutia 1684/29-apr-2021 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului celui de al optulea, al nouălea, al zecelea şi al unsprezecelea Fond european de dezvoltare aferent exerciţiului financiar 2019

...o evaluare specifică a obiectivelor de dezvoltare ale ţării şi ale obstacolelor care trebuie depăşite pentru a le atinge; ia act de răspunsul Comisiei şi al SEAE potrivit căruia cuantumul finanţării a fost stabilit pe baza unor indicatori sintetici care au evaluat Kenya din numeroase perspective ale necesităţilor şi performanţei; constată că Curtea a emis o recomandare prin care
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 24 septembrie 2021 in Jurnalul Oficial 340L

Ordinul 192/2017 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

...remisiv (de Ibnd) al AP este obligatoriu în toate formele active ale bolii. Nomenclatura utilizată în acest protocol respectă recomandările actuale EULAR: terapii remisive sau modificatoare de boală (disease-modifying antirheumatic drugs - DMARDs), care se clasifică în: remisive sintetice convenţionale (csDMARDs) şi remisive biologice (bDMARDs), care pot fi originale (boDMARDs) sau biosimilare (bsDMARDs).Conform recomandărilor EULAR, revizia 2015, tratamentul......remisiv (de fond) al PR este obligatoriu în toate formele active ale bolii. Nomenclatura utilizată în acest protocol respectă recomandările actuale EULAR: terapii remisive sau modificatoare de boală (disease-Modifying Antirheumatic Drugs - DMARDs), care se clasifică în:- remisive sintetice (sDMARDs), cu...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 28 februarie 2017 in M.Of. 152 bis din 28-feb-2017