Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 77231 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 614.310 acte

Legea 262/2011 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Agenţia Spaţială Europeană (ESA) privind aderarea României la Convenţia pentru înfiinţarea Agenţiei Spaţiale Europene şi termenii şi condiţiile aferente, semnat la Bucureşti la 20 ianuarie 2011, pentru aderarea României la Convenţia pentru înfiinţarea Agenţiei Spaţiale Europene, semnată la Paris la 30 mai 1975, pentru aderarea României la Acordul dintre statele părţi la Convenţia pentru înfiinţarea Agenţiei Spaţiale Europene şi Agenţia Spaţială Europeană privind protecţia şi schimbul de informaţii clasificate, semnat la Paris la 19 august 2002

...schimbul de informaţii clasificatePublicat în Monitorul Oficial cu numărul 883 din data de 14 decembrie 2011
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 decembrie 2011 in M.Of. 883 din 14-dec-2011

Ordonanta urgenta 43/2010 pentru modificarea unor acte normative în vederea reducerii sau simplificării administrative a unor autorizaţii/avize/proceduri ca urmare a măsurilor asumate de Guvernul României în cadrul Planului de simplificare aferent Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009

...
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 mai 2010 in M.Of. 316 din 13-mai-2010

Hotarirea 290/1993 privind acordarea unei indemnizatii lunare cadrelor didactice romane care predau limba, literatura si civilizatia romaneasca in strainatate

...la indeplinire prevederile prezentei hotarari, care se va aplica incapand cu data de 1 septembrie 1993. 愀
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 iulie 1993 in M.Of. 171 din 22-iul-1993

Legea 3/2004 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre România şi Comunitatea Europeană privind participarea României la Mecanismul comunitar de facilitare a întăririi cooperării în intervenţiile de asistenţă în domeniul protecţiei civile, semnat la Bruxelles la 28 noiembrie 2002

...domeniul protecţiei civilePublicat în Monitorul Oficial cu numărul 160 din data de 24 februarie 2004 䜀
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 februarie 2004 in M.Of. 160 din 24-feb-2004

Regulamentul 6/2008 privind modificările în situaţia instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe

...Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 886 din 9 decembrie 2002.-****-
Presedintele Consiliului de administratie al Bancii Nationale a României,
Mugur Constantin Isarescu
Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 296 din data de 16 aprilie 2008
......
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 aprilie 2008 in M.Of. 296 din 16-apr-2008

Ordonanta 44/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finantare PHARE dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana privind participarea Romaniei la programele comunitare 'Leonardo da Vinci II', 'Socrates II', 'Youth for Europe' si la Al cincilea program-cadru in domeniul cercetarii si dezvoltarii tehnologice - RO0001, semnat la Bucuresti la 27 iulie 2000

...la 27 iulie 2000Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 525 din data de 31 august 2001
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 31 august 2001 in M.Of. 525 din 31-aug-2001

Hotarirea 1112/2004 privind asimilarea personalului Societăţii Române de Televiziune care desfăşoară activitate în cadrul proiectului ''Corespondenţii Televiziunii Române în străinătate'' cu personalul trimis în misiune permanentă în străinătate

...Manolescu,
secretar de stat
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 662 din data de 22 iulie 2004
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 iulie 2004 in M.Of. 662 din 22-iul-2004

Conventie din 1990 dintre Guvernul Roman si Guvernul R.F.G. privind trimiterea de personal roman din intreprinderi cu sediul in Romania pentru a activa pe baza de contracte de lucrari

...acesti angajati se socotesc in cifrele convenite.Facuta la Bucuresti, la 31 iulie 1990, in doua originale, fiecare in limba romana si in limba germana, fiecare text avind aceeasi valoare obligatorie.
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 martie 1991 in M.Of. 61 din 23-mar-1991

Ordinul 977/2004 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-11 ''Elaborarea şi emiterea reglementărilor aeronautice civile române şi a procedurilor de aplicare a acestora''

...Ileana Tureanu,
secretar de stat
_____*) - Anexa se pune la dispoziţie celor interesaţi de către Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română".Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 565 din data de 25 iunie 2004 㸀
......
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 iunie 2004 in M.Of. 565 din 25-iun-2004

Ordinul 1250/2003 privind procedura transmiterii de către bănci - persoane juridice române şi sucursalele din România ale băncilor - persoane juridice străine a informaţiilor referitoare la conturile deschise şi/sau închise de titularii acestora

...completate la prima raportare.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 32 din data de 15 ianuarie 2004
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 ianuarie 2004 in M.Of. 32 din 15-ian-2004