Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 4857 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 613.928 acte

Decizia 94/2003 [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1075 din Codul civil

...DECIZIA Nr. 94 din 6 martie 2003 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1075 din Codul civil
Nicolae Popa
- preşedinte
Costică Bulai
- judecător
Nicolae Cochinescu
- judecător
Constantin Doldur
- judecător
Kozsokár Gábor
- judecător
Şerban Viorel Stănoiu
- judecător
Lucian
......Popa
- procuror
Doina Suliman
- magistrat-asistent şef
Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1075 din Codul civil, excepţie ridicată de Petru Tarara în Dosarul nr. 78/2002 al Judecătoriei Tulcea.La apelul nominal lipsesc părţile, faţă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 31 martie 2003 in M.Of. 206 din 31-mar-2003

Decizia 121/2004 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 607 şi 610 din Codul civil

...DECIZIE nr. 121 din 16 martie 2004 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 607 şi 610 din Codul civil
Nicolae Popa
- preşedinte
Costică Bulai
- judecător
Nicolae Cochinescu
- judecător
Constantin Doldur
- judecător
Kozsokar Gabor
- judecător
Petre Ninosu
- judecător
Şerban Viorel
......Mihaela Senia Costinescu
- magistrat-asistent
Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 607 şi 610 din Codul civil, excepţie ridicată de Elisabeta Kopan şi Alexandru Kopan în Dosarul nr. 4.425/2001 al Judecătoriei Mediaş.La apelul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 aprilie 2004 in M.Of. 324 din 15-apr-2004

Decizia 211/2004 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2000 privind certificarea sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb şi materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere, precum şi condiţiile de comercializare şi utilizare a acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 671/2002

...se mai arată că nu este de competenţa Curţii Constituţionale soluţionarea eventualei încălcări, prin reglementarea criticată, a art. 480 din Codul civil.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:Prin încheierea din 17 noiembrie 2003, pronunţată în Dosarul nr......6), devenit art. 136 alin. (5). De asemenea, se mai susţine că au fost încălcate şi dispoziţiile art. 480 din Codul civil.În esenţă, autorul excepţiei de neconstituţionalitate susţine că "ordonanţa nu este «lege»", iar "prin ordonanţă nu se pot stabili...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 8 iunie 2004 in M.Of. 515 din 08-iun-2004

Decizia 297/2003 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 44 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

...prin aceste dispoziţii s-a creat "o variantă sui generis de acţiune pauliană", în cadrul căreia, conform art. 975 din Codul civil, creditorii pot să atace actele viclene făcute de debitor în prejudiciul drepturilor lor. Dispoziţiile criticate cauzează un grav prejudiciu circuitului civil, prin posibilitatea desfiinţării dreptului câştigat, în speţă a dreptului de proprietate (având în vedere că se cere anularea unui contract...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 august 2003 in M.Of. 575 din 11-aug-2003

Decizia 311/2003 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 şi 968 din Codul civil

...DECIZIE nr. 311 din 10 iulie 2003 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 şi 968 din Codul civil
Nicolae Popa
- preşedinte
Costică Bulai
- judecător
Nicolae Cochinescu
- judecător
Constantin Doldur
- judecător
Kozsokár Gábor
- judecător
Petre Ninosu
- judecător
Şerban Viorel
......procuror
Maria Bratu
- magistrat-asistent
Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 şi 968 din Codul civil, excepţie ridicată de Societatea Comercială "RODATA" - S.A. în Dosarul nr. 18.480/2002 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 august 2003 in M.Of. 577 din 12-aug-2003

Decizia 218/2005 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1298 teza a doua din Codul civil

...DECIZIE nr. 218 din 21 aprilie 2005 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1298 teza a doua din Codul civil
Ioan Vida
- preşedinte
Nicolae Cochinescu
- judecător
Constantin Doldur
- judecător
Acsinte Gaspar
- judecător
Kozsokar Gabor
- judecător
Petre Ninosu
- judecător
Ion Predescu
......Maria Bratu
- magistrat-asistent
Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1298 teza a doua din Codul civil, excepţie ridicată Gabriel Corin Ilderim Klein Kiriţescu în Dosarul nr. 1.413/2004 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 iunie 2005 in M.Of. 481 din 07-iun-2005

Decizia 261/2005 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 975 din Codul civil

...DECIZIE nr. 261 din 12 mai 2005 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 975 din Codul civil
Ioan Vida
- preşedinte
Nicolae Cochinescu
- judecător
Aspazia Cojocaru
- judecător
Constantin Doldur
- judecător
Acsinte Gaspar
- judecător
Kozsokar Gabor
- judecător
Petre Ninosu
......Ion Tiucă
- procuror
Maria Bratu
- magistrat-asistent
Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 975 din Codul civil, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Grand Orient Ltd" - S.R.L. din Iaşi în Dosarul nr. 18.986/2004...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 8 iunie 2005 in M.Of. 482 din 08-iun-2005

Ordinul 1322/2006 privind aprobarea normelor de stabilire a criteriilor şi metodologiei de preluare a activităţii unui praxis existent

...titlul III din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;b)schimbul;c)donaţia, legatul, făcute în condiţiile Codului civil (art. 800 şi următoarele);d)locaţiunea (art. 1410-1490 din Codul civil), comodatul (art. 1560-1575 din Codul civil), uzufructul (art. 517-564 din Codul civil);e)aportul la capitalul social...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 noiembrie 2006 in M.Of. 929 din 16-noi-2006

Decizia 549/2004 [R] referitoare la excepţia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1441 din Codul civil

...DECIZIE nr. 549 din 16 decembrie 2004 referitoare la excepţia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1441 din Codul civil
Ioan Vida
- preşedinte
Nicolae Cochinescu
- judecător
Aspazia Cojocaru
- judecător
Constantin Doldur
- judecător
Acsinte Gaspar
- judecător
Kozsokár Gábor
- judecător
Petre Ninosu
......Dana Titian
- procuror
Maria Bratu
- magistrat-asistent
Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1441 din Codul civil, excepţie ridicată de Societatea Comercială STEPHANIE CO IMPEX - S.R.L. în Dosarul nr. 811/2004 al Tribunalului Bucureşti...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 ianuarie 2005 in M.Of. 77 din 24-ian-2005

Decizia 85/2005 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1201, art. 1303 şi art. 1714 din Codul civil, art. 67 alin. 1, art. 137 alin. 2, art. 180-184, art. 322 pct. 4, art. 376, art. 404^2 din Codul de procedură civilă, art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar, art. 66 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995 şi art. 215 din Codul penal

...85 din 10 februarie 2005 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1201, art. 1303 şi art. 1714 din Codul civil, art. 67 alin. 1, art. 137 alin. 2, art. 180-184, art. 322 pct. 4, art. 376, art. 4042 din Codul de procedură civilă, art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar, art. 66 din Legea notarilor publici...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 aprilie 2005 in M.Of. 363 din 28-apr-2005