Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 4579 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 588.528 acte

Decizia 42/2004 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1662 teza a doua din Codul civil

...DECIZIE nr. 42 din 3 februarie 2004 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1662 teza a doua din Codul civil
Nicolae Popa
- preşedinte
Costică Bulai
- judecător
Nicolae Cochinescu
- judecător
Constantin Doldur
- judecător
Kozsokar Gabor
- judecător
Petre Ninosu
- judecător
Şerban Viorel
......Senia Costinescu
- magistrat-asistent
Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1662 teza a doua din Codul civil, excepţie ridicată de Eugenia Milovici în Dosarul nr. 8.466/2001 al Judecătoriei Piteşti.La apelul nominal lipsesc părţile...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 martie 2004 in M.Of. 182 din 03-mar-2004

Decizia 248/2001 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notariala, aprobata si modificata prin Legea nr. 122/1998

...prin Legea nr. 122/1998, încalcă art. 41 din Constituţie, care garantează dreptul de proprietate, precum şi unele dispoziţii din Codul civil şi principiile fundamentale ale dreptului civil român. Se apreciază, de asemenea, că prevederile criticate "conferă incertitudine" în raporturile juridice şi comerciale şi creează grave nedreptăţi, întrucât...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 decembrie 2001 in M.Of. 837 din 27-dec-2001

Ordinul 2757/2013 privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii nr. 1.045/2.084/793/2012 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a ''Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate''

...asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent
Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
29
Contribuţia individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent
Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
30
Contribuţia individuală de
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 ianuarie 2014 in M.Of. 57 din 23-ian-2014

Decizia 220/2000 privind exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 970 alin. 2 din Codul civil

...DECIZIA nr. 220 din 14 noiembrie 2000 privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 970 alin. 2 din Codul civil
Lucian Mihai
- preşedinte
Costică Bulai
- judecător
Constantin Doldur
- judecător
Kozsokár Gábor
- judecător
Lucian Stângu
- judecător
Ioan Muraru
- judecător
Nicolae Popa
......Claudia Miu
- magistrat-asistent şef
Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 970 alin. 2 din Codul civil, ridicată de Societatea Comercială "Şantierul Naval" - S.A. din Brăila în Dosarul nr. 2.409/R/2000 al Tribunalului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 martie 2001 in M.Of. 147 din 23-mar-2001

Ordinul 1913/2012 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

...plătit:a)venituri din drepturi de proprietate intelectuală;b)venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/ convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent;c)venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;d)venituri......venituri din arendare;r)venituri din alte surse.Căsuţa "Venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent" [lit. b)] se bifează numai în cazul în care, potrivit Codului fiscal, plătitorul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 decembrie 2012 in M.Of. 850 din 17-dec-2012

Ordinul 1235/2012 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic

...modificările şi completările ulterioare" şi 4 "Impozit pe veniturile rezultate din activităţi profesionale desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor încheiate potrivit Codului civil" se abrogă.2.Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin......cu modificările şi completările ulterioare, şi impozit pe veniturile rezultate din activităţi profesionale desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor încheiate potrivit Codului civil, care nu au fost achitate de contribuabili până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, se vor achita...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 august 2012 in M.Of. 619 din 29-aug-2012

Decizia 6/2001 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1402 din Codul civil

...DECIZIA Nr. 6 din 16 ianuarie 2001 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1402 din Codul civil
Lucian Mihai
- preşedinte
Costică Bulai
- judecător
Constantin Doldur
- judecător
Kozsokár Gábor
- judecător
Ioan Muraru
- judecător
Nicolae Popa
- judecător
Lucian Stângu
......Gabriela Ghiţă
- procuror
Gabriela Dragomirescu
- magistrat-asistent
Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1402 din Codul civil, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Vox Univers" - S.R.L. din Bucureşti în Dosarul nr. 1.441/2000 al...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 martie 2001 in M.Of. 154 din 29-mar-2001

Decizia 353/2001 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

...de judecată, dispoziţiile criticate "exprimă dorinţa de aplicare retroactivă a unei legi noi, care încalcă nu numai art. 1 din Codul civil, dar şi texte din Constituţie - art. 15 alin. (2) şi art. 78. În sfârşit, se susţine că art. 8 alin......alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20, art. 21 alin. (2) şi art. 78 din Constituţie, art. 1 din Codul civil, precum şi principiului separaţiei puterilor în stat.Textele constituţionale invocate ca fiind încălcate prevăd:- Art. 15 alin. (2): "Legea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 februarie 2002 in M.Of. 122 din 15-feb-2002

Decizia 44/2002 [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 lit. f1) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile ulterioare, si ale art. 998-999 din Codul civil

...f1) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările ulterioare, şi ale art. 998-999 din Codul civil
Costică Bulai
- preşedinte
Nicolae Cochinescu
- judecător
Constantin Doldur
- judecător
Kozsokár Gábor
- judecător
Petre Ninosu
- judecător
Şerban Viorel Stănoiu
- judecător
Lucian
......f1) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările ulterioare, şi ale art. 998-999 din Codul civil, excepţie ridicată de Ion Cristoiu în Dosarul nr. 2.647/2000 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a V-a civilă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 aprilie 2002 in M.Of. 263 din 18-apr-2002

Decizia 263/2002 [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 975 din Codul civil

...DECIZIA nr. 263 din 15 octombrie 2002 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 975 din Codul civil
Nicolae Popa
- preşedinte
Costică Bulai
- judecător
Nicolae Cochinescu
- judecător
Constantin Doldur
- judecător
Kozsokár Gábor
- judecător
Petre Ninosu
- judecător
Şerban Viorel
......Gabriela Ghiţă
- procuror
Doina Suliman
- magistrat-asistent
Pe rol se află soluţionarea excepţiilor de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 975 din Codul civil, excepţii ridicate de Stancu Baranga în Dosarul nr. 737/2001 al Judecătoriei Bolintin-Vale, precum şi de Maria Todorov...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 octombrie 2002 in M.Of. 773 din 24-oct-2002