Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 6302 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 717.499 acte

Decizia 59/2008 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24, ale art. 27 pct. 7, ale art. 405^3 din Codul de procedură civilă si ale art. 480 din Codul civil

...2008 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24, ale art. 27 pct. 7, ale art. 4053 din Codul de procedură civilă si ale art. 480 din Codul civil
Ioan Vida
- preşedinte
Nicolae Cochinescu
- judecător
Acsinte Gaspar
- judecător
Petre Ninosu
- judecător
Ion Predescu
- judecător
Puskas Valentin Zoltan
- judecător
Tudorel
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 27 februarie 2008 in M.Of. 149 din 27-feb-2008

Decizia 116/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 480 din Codul civil

...DECIZIE nr. 116 din 19 februarie 2008 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 480 din Codul civil
Ioan Vida
- preşedinte
Nicolae Cochinescu
- judecător
Acsinte Gaspar
- judecător
Ion Predescu
- judecător
Puskas Valentin Zoltan
- judecător
Tudorel Toader
- judecător
Augustin
......Ricu
- procuror
Cristina Cătălina Turcu
- magistrat-asistent
Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 480 din Codul civil, excepţie ridicată de Ionela Buşu şi alţii în Dosarul nr. 3.916/318/2006 al Tribunalului Gorj - Secţia civilă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 7 aprilie 2008 in M.Of. 271 din 07-apr-2008

Decizia 273/2008 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligaţii băneşti, aprobată prin Legea nr. 356/2002, şi a art. 1 din Legea nr. 313/1879 pentru anularea clauzei penale din oarecari contracte şi pentru adaosul unui alineat la articolul 1089 din Codul civil

...Legea nr. 313/1879 pentru anularea clauzei penale din oarecari contracte şi pentru adaosul unui alineat la articolul 1089 din Codul civil
Ioan Vida
- preşedinte
Nicolae Cochinescu
- judecător
Aspazia Cojocaru
- judecător
Acsinte Gaspar
- judecător
Petre Ninosu
- judecător
Ion Predescu
- judecător
Puskas Valentin
......Legea nr. 313/1879 pentru anularea clauzei penale din oarecari contracte şi pentru adaosul unui alineat la articolul 1089 din Codul civil, excepţie ridicată de Cristian Daniel Toth în Dosarul nr. 75/308/2007 al Judecătoriei Sighişoara.La apelul nominal lipsesc...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 25 aprilie 2008 in M.Of. 332 din 25-apr-2008

Decizia 441/2008 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1.323 din Codul civil şi art. 87 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

...DECIZIE nr. 441 din 15 aprilie 2008 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1.323 din Codul civil şi art. 87 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei
Ioan Vida
- preşedinte
Nicolae Cochinescu
- judecător
Acsinte Gaspar
- judecător
......Ricu
- procuror
Mihaela Ionescu
- magistrat-asistent
Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1.323 din Codul civil şi ale art. 87 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Cargo Steel...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 6 mai 2008 in M.Of. 347 din 06-mai-2008

Decizia 359/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 79 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

...neîntemeiată. Consideră că textul de lege criticat nu este contrar art. 15 alin. (2) din Constituţie şi, de altfel, potrivit Codului civil, anularea unui act fraudulos poate fi cerută oricând, iar stabilirea caracterului fraudulos al acestuia este de competenţa judecătorului.
CURTEA,
având......3 zile de la data publicării sau la o dată ulterioară prevăzută în textul ei precum şi art. 1 din Codul civil şi "art. 23 şi art. 5 Titlul X din Legea nr. 247/2005" privind reforma în domeniile proprietăţii şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 12 mai 2008 in M.Of. 363 din 12-mai-2008

Ordinul 1294/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001, şi a Procedurii privind declararea lunară de către angajatori a evidenţei nominale a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 405/2004

...decât cele salariale, realizate din drepturi de autor şi drepturi conexe, precum şi asupra veniturilor din contracte/convenţii încheiate potrivit Codului civil, se datorează contribuţia individuală de asigurări sociale. Obligaţia declarării, calculării, reţinerii şi plăţii contribuţiei individuale de asigurări sociale, corespunzătoare acestor......de autor şi drepturi conexe, definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 131 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi din activităţi profesionale desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor încheiate potrivit Codului civil...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 13 septembrie 2010 in M.Of. 639 din 13-sep-2010

Ordinul 791/2010 privind împuternicirea inspectorilor aeronautici pentru supervizarea siguranţei zborului

...4 lit. b), e) şi f), art. 5 alin. (1) şi art. 97 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 pct. 4.1-4.4 din anexa la Hotărârea Guvernului nr......supervizarea siguranţei zborului, nominalizaţi şi împuterniciţi în condiţiile prezentului ordin, activităţi specifice de inspecţie şi/sau audit la agenţii aeronautici civili care desfăşoară activităţi aeronautice civile pe teritoriul României.(2)Termenii utilizaţi în prezentul ordin au sensul stabilit în Ordonanţa Guvernului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 12 octombrie 2010 in M.Of. 687 din 12-oct-2010

Ordinul 2024/2011 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.225/994/2009 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea programului ''Prima casă'' şi a Convenţiei de garantare şi pentru reglementarea unor măsuri necesare pentru aplicarea prevederilor art. 10 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului ''Prima casă''

...prin înscrierea în cartea funciară a privilegiului special al creditorului procurator de fonduri, prevăzut de art. 1737 pct. 2 din Codul civil, fără plata tarifelor de înscriere. Privilegiul înscris în favoarea Finanţatorului se consideră de rang egal cu ipoteca legală instituită în......şi în contul statului, Finanţatorul are dreptul să înscrie în cartea funciară privilegiul prevăzut de art. 1737 pct. 2 din Codul civil, concomitent cu radierea din cartea funciară a ipotecii legale instituite în favoarea statului român. Radierea dreptului de ipotecă legală...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 26 mai 2011 in M.Of. 370 din 26-mai-2011

Ordinul 1043/2011 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.225/994/2009 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea programului ''Prima casă'' şi a Convenţiei de garantare şi pentru reglementarea unor măsuri necesare pentru aplicarea prevederilor art. 10 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului ''Prima casă''

...prin înscrierea în cartea funciară a privilegiului special al creditorului procurator de fonduri, prevăzut de art. 1737 pct. 2 din Codul civil, fără plata tarifelor de înscriere. Privilegiul înscris în favoarea Finanţatorului se consideră de rang egal cu ipoteca legală instituită în......şi în contul statului, Finanţatorul are dreptul să înscrie în cartea funciară privilegiul prevăzut de art. 1737 pct. 2 din Codul civil, concomitent cu radierea din cartea funciară a ipotecii legale instituite în favoarea statului român. Radierea dreptului de ipotecă legală...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 26 mai 2011 in M.Of. 370 din 26-mai-2011

Ordinul 11/2011 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/10/2011 referitor la plasamentele prevăzute de art. 831 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil

...a Valorilor Mobiliare nr. 15/10/2011 referitor la plasamentele prevăzute de art. 831 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civilAvând în vedere dispoziţiile art. 794, 798, 831, 832 şi 833 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, şi ale art. 216 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 30 septembrie 2011 in M.Of. 694 din 30-sep-2011