Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 4428 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 576.566 acte

Decizia 432/2008 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1073 din Codul civil şi a art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

...DECIZIE nr. 432 din 15 aprilie 2008 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1073 din Codul civil şi a art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale
Ioan Vida
- preşedinte
......Simona Ricu
- procuror
Maria Bratu
- magistrat-asistent
Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1073 din Codul civil, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Muntenia" - S.R.L. din comuna Ioneşti, judeţul Vâlcea, în Dosarul nr. 54/288...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 6 iunie 2008 in M.Of. 425 din 06-iun-2008

Regulamentul 156/22-feb-2012 de modificare a anexelor I-IV la Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială

...articolul 246 alineatele (2) şi (3) din Legea privind administraţia justiţiei (Lov om rettens pleje);- în Germania, articolul 23 din Codul de procedură civilă (Zivilprozefiordnung);- în Estonia, articolul 86 din Codul de procedură civilă (tsiviilkohtumenetluse seadustik);- în Grecia, articolul 40 din Codul de procedură civilă ();- în Franţa, articolele 14 şi 15 din Codul civil (Code civil);- în Irlanda, dispoziţiile privind competenţa întemeiată...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 23 februarie 2012 in Jurnalul Oficial 50L

Hotarirea 645/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române

...cu modificări prin Legea nr. 149/2012, şi ale art. 5 şi 62 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă......2Autoritatea Aeronautică Civilă Română este organismul tehnic specializat care are ca obiect de activitate exercitarea, în condiţiile prevăzute de Codul aerian civil, a funcţiei de supervizare a siguranţei zborului în aviaţia civilă la nivel naţional şi a competenţelor delegate de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 august 2013 in M.Of. 553 din 30-aug-2013

Ordinul 59/1998 pentru aplicarea normelor metodologice privind privatizarea societatilor comerciale si vanzarea de active

...comercială.Proprietatea se transmite de drept cumpărătorului în momentul semnării contractului, în conformitate cu art. 1.295 alin. 1 din Codul civil 5).CAPITOLUL III:Preţul şi modalităţile de platăArt. 2Valoarea contractului este de ................................... $/lei (inclusiv garanţia de participare)6......care această îndeplinire este împiedicată sau întârziată de cazul de forţă majoră, conform art. 1.082 şi 1.083 din Codul civil.În cazul în care cumpărătorul nu îşi execută obligaţiile contractuale, contractul poate fi reziliat de plin drept cu daune-...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 aprilie 1998 in M.Of. 151 din 15-apr-1998

Precizari din 1997 privind constituirea, inregistrarea si functionarea asociatiilor de proprietari

...Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, sunt aplicabile în cea mai mare parte a teritoriului ţării dispoziţiile Codului civil şi ale Codului de procedură civilă cu privire la transcrierea actelor de dobândire a dreptului de proprietate imobiliară, iar în Transilvania, Banat şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 2 decembrie 1997 in M.Of. 338 bis din 02-dec-1997

Decizia 345/2003 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a art. 15 alin. (1) din Legea fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996

...ridicată de Eugen Huţanu.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul invocă definiţia dreptului de proprietate prevăzută de art. 480 din Codul civil, potrivit căreia proprietatea este dreptul ce are cineva de a se bucura şi de a dispune de un lucru în......a dispoziţiilor art. 15 alin. (1) din Legea nr. 103/1996 este neîntemeiată.În raport cu prevederile art. 480 din Codul civil, excepţia este inadmisibilă, deoarece, potrivit art. 2 alin. (3) teza a doua din Legea nr. 47/1992, republicată, Curtea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 octombrie 2003 in M.Of. 746 din 24-oct-2003

Decizia 335/2001 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1-3, art. 7, art. 9-13 si art. 14 din Legea nr. 333/2001 privind unele masuri pentru diminuarea consecintelor incetarii rascumpararii de unitati de fond de catre Fondul National de Investitii

...prevăzute şi de art. 10 alin. 1 al Ordonanţei Guvernului nr. 24/1993, art. 475, 480, 481, 969, 970 din Codul civil", solicitându-se Curţii constatarea neconstituţionalităţii acestora. De asemenea, se solicită Curţii "să constate că, începând cu art. 9, cap. IV......şi a societăţilor de investiţii ca instituţii de intermediere financiară, precum şi art. 475, 480, 481, 969 şi 970 din Codul civil;- Art. 9-13 ale legii criticate contravin atât prevederilor din Constituţie invocate în susţinerea neconstituţionalităţii art. 1-3 din...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 ianuarie 2002 in M.Of. 67 din 30-ian-2002

Decizia 683/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 şi art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora şi ale art. 1000 alin. 3 din Codul civil

...de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora şi ale art. 1000 alin. 3 din Codul civil
Ioan Vida
- preşedinte
Nicolae Cochinescu
- judecător
Aspazia Cojocaru
- judecător
Acsinte Gaspar
- judecător
Petre Ninosu
- judecător
Ion Predescu
- judecător
Puskas Valentin
......de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora şi ale art. 1000 alin. 3 din Codul civil, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Comat" - S.A. din Târgu Mureş în Dosarul nr. 704/2006 al Judecătoriei Beclean...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 octombrie 2007 in M.Of. 712 din 22-oct-2007

Decizia 42/2004 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1662 teza a doua din Codul civil

...DECIZIE nr. 42 din 3 februarie 2004 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1662 teza a doua din Codul civil
Nicolae Popa
- preşedinte
Costică Bulai
- judecător
Nicolae Cochinescu
- judecător
Constantin Doldur
- judecător
Kozsokar Gabor
- judecător
Petre Ninosu
- judecător
Şerban Viorel
......Senia Costinescu
- magistrat-asistent
Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1662 teza a doua din Codul civil, excepţie ridicată de Eugenia Milovici în Dosarul nr. 8.466/2001 al Judecătoriei Piteşti.La apelul nominal lipsesc părţile...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 martie 2004 in M.Of. 182 din 03-mar-2004

Decizia 248/2001 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notariala, aprobata si modificata prin Legea nr. 122/1998

...prin Legea nr. 122/1998, încalcă art. 41 din Constituţie, care garantează dreptul de proprietate, precum şi unele dispoziţii din Codul civil şi principiile fundamentale ale dreptului civil român. Se apreciază, de asemenea, că prevederile criticate "conferă incertitudine" în raporturile juridice şi comerciale şi creează grave nedreptăţi, întrucât...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 decembrie 2001 in M.Of. 837 din 27-dec-2001