Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 5343 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 652.564 acte

Decizia 474/2005 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1718 din Codul civil, art. 376, art. 488 şi art. 494 din Codul de procedură civilă şi ale art. 79 alin. 2 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară

...DECIZIE nr. 474 din 22 septembrie 2005 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1718 din Codul civil, art. 376, art. 488 şi art. 494 din Codul de procedură civilă şi ale art. 79 alin. 2 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară
Ioan Vida
- preşedinte
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 8 noiembrie 2005 in M.Of. 990 din 08-noi-2005

Decizia 549/2004 [R] referitoare la excepţia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1441 din Codul civil

...DECIZIE nr. 549 din 16 decembrie 2004 referitoare la excepţia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1441 din Codul civil
Ioan Vida
- preşedinte
Nicolae Cochinescu
- judecător
Aspazia Cojocaru
- judecător
Constantin Doldur
- judecător
Acsinte Gaspar
- judecător
Kozsokár Gábor
- judecător
Petre Ninosu
......Dana Titian
- procuror
Maria Bratu
- magistrat-asistent
Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1441 din Codul civil, excepţie ridicată de Societatea Comercială STEPHANIE CO IMPEX - S.R.L. în Dosarul nr. 811/2004 al Tribunalului Bucureşti...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 24 ianuarie 2005 in M.Of. 77 din 24-ian-2005

Decizia 85/2005 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1201, art. 1303 şi art. 1714 din Codul civil, art. 67 alin. 1, art. 137 alin. 2, art. 180-184, art. 322 pct. 4, art. 376, art. 404^2 din Codul de procedură civilă, art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar, art. 66 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995 şi art. 215 din Codul penal

...85 din 10 februarie 2005 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1201, art. 1303 şi art. 1714 din Codul civil, art. 67 alin. 1, art. 137 alin. 2, art. 180-184, art. 322 pct. 4, art. 376, art. 4042 din Codul de procedură civilă, art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar, art. 66 din Legea notarilor publici...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 28 aprilie 2005 in M.Of. 363 din 28-apr-2005

Ordinul 1294/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001, şi a Procedurii privind declararea lunară de către angajatori a evidenţei nominale a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 405/2004

...decât cele salariale, realizate din drepturi de autor şi drepturi conexe, precum şi asupra veniturilor din contracte/convenţii încheiate potrivit Codului civil, se datorează contribuţia individuală de asigurări sociale. Obligaţia declarării, calculării, reţinerii şi plăţii contribuţiei individuale de asigurări sociale, corespunzătoare acestor......de autor şi drepturi conexe, definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 131 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi din activităţi profesionale desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor încheiate potrivit Codului civil...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 13 septembrie 2010 in M.Of. 639 din 13-sep-2010

Ordinul 791/2010 privind împuternicirea inspectorilor aeronautici pentru supervizarea siguranţei zborului

...4 lit. b), e) şi f), art. 5 alin. (1) şi art. 97 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 pct. 4.1-4.4 din anexa la Hotărârea Guvernului nr......supervizarea siguranţei zborului, nominalizaţi şi împuterniciţi în condiţiile prezentului ordin, activităţi specifice de inspecţie şi/sau audit la agenţii aeronautici civili care desfăşoară activităţi aeronautice civile pe teritoriul României.(2)Termenii utilizaţi în prezentul ordin au sensul stabilit în Ordonanţa Guvernului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 12 octombrie 2010 in M.Of. 687 din 12-oct-2010

Ordinul 2024/2011 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.225/994/2009 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea programului ''Prima casă'' şi a Convenţiei de garantare şi pentru reglementarea unor măsuri necesare pentru aplicarea prevederilor art. 10 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului ''Prima casă''

...prin înscrierea în cartea funciară a privilegiului special al creditorului procurator de fonduri, prevăzut de art. 1737 pct. 2 din Codul civil, fără plata tarifelor de înscriere. Privilegiul înscris în favoarea Finanţatorului se consideră de rang egal cu ipoteca legală instituită în......şi în contul statului, Finanţatorul are dreptul să înscrie în cartea funciară privilegiul prevăzut de art. 1737 pct. 2 din Codul civil, concomitent cu radierea din cartea funciară a ipotecii legale instituite în favoarea statului român. Radierea dreptului de ipotecă legală...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 26 mai 2011 in M.Of. 370 din 26-mai-2011

Ordinul 1043/2011 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.225/994/2009 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea programului ''Prima casă'' şi a Convenţiei de garantare şi pentru reglementarea unor măsuri necesare pentru aplicarea prevederilor art. 10 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului ''Prima casă''

...prin înscrierea în cartea funciară a privilegiului special al creditorului procurator de fonduri, prevăzut de art. 1737 pct. 2 din Codul civil, fără plata tarifelor de înscriere. Privilegiul înscris în favoarea Finanţatorului se consideră de rang egal cu ipoteca legală instituită în......şi în contul statului, Finanţatorul are dreptul să înscrie în cartea funciară privilegiul prevăzut de art. 1737 pct. 2 din Codul civil, concomitent cu radierea din cartea funciară a ipotecii legale instituite în favoarea statului român. Radierea dreptului de ipotecă legală...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 26 mai 2011 in M.Of. 370 din 26-mai-2011

Ordinul 1977/2013 privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii nr. 1.045/2.084/793/2012 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a ''Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate''

...asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent
Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
29
Contribuţia individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent
Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
30
Contribuţia individuală de
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 23 ianuarie 2014 in M.Of. 57 din 23-ian-2014

Ordinul 1580/2013 privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii nr. 1.045/2.084/793/2012 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a ''Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate''

...asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent
Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
29
Contribuţia individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent
Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
30
Contribuţia individuală de
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 23 ianuarie 2014 in M.Of. 57 din 23-ian-2014

Ordinul 1808/C/2014 pentru aprobarea formularelor de avize de înscriere privind înregistrările efectuate în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare şi a instrucţiunilor de completare a acestor formulare

...completări prin Legea nr. 298/2002, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând seama de prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale Legii nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare,În temeiul art. 33 din Regulamentul pentru organizarea şi funcţionarea Arhivei Electronice de Garanţii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 11 iunie 2014 in M.Of. 428 din 11-iun-2014