Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 182 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 747.701 acte

Regulamentul 1904/06-oct-2022 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 833/2014 privind măsuri restrictive având în vedere acţiunile Rusiei de destabilizare a situaţiei în Ucraina

...priveşte instalarea de echipamente informatice (cu alte cuvinte, de echipamente fizice) şi de reţele informatice şi servicii de implementare de software, inclusiv toate serviciile care implică servicii de consultanţă privind dezvoltarea şi implementarea de software. "Serviciile de consultanţă juridică" includ furnizarea de consultanţă juridică clienţilor în proceduri necontencioase, inclusiv în tranzacţii comerciale, care implică aplicarea sau interpretarea legii; participarea...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: joi, 6 octombrie 2022 in Jurnalul Oficial 259Lbis

Decizia 1031/24-iun-2021 de modificare a Deciziei 2012/642/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Belarus

...2b(1) Se interzice vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Belarus, sau pentru utilizarea în Belarus, de echipamente, de tehnologii sau de produse software destinate în principal pentru monitorizarea sau interceptarea, de către autorităţile din Belarus sau în numele acestora, a internetului sau a......financiară şi tehnică aferentă, menţionate la alineatul (1), dacă au motive întemeiate pentru a stabili că echipamentele, tehnologiile sau produsele software nu vor fi utilizate în scopul represiunii de către guvernul, organismele publice, întreprinderile publice sau agenţiile publice din Belarus ori...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: joi, 24 iunie 2021 in Jurnalul Oficial 224Lbis

Recomandarea 1700/15-sept-2021 privind programele interne de asigurare a conformităţii pentru controalele cercetării care implică produse cu dublă utilizare în temeiul Regulamentului (UE) 2021/821 al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unui regim al Uniunii pentru controlul exporturilor, serviciilor de intermediere, asistenţei tehnice, tranzitului şi transferului de produse cu dublă utilizare

...destinaţie din afara teritoriului vamal al Uniunii; este inclusă punerea la dispoziţie în format electronic a unor astfel de produse software şi tehnologii pentru persoane fizice sau juridice, sau pentru parteneriate din afara teritoriului vamal al Uniunii; este inclusă, de asemenea, transmisia orală de tehnologie atunci când tehnologia
......alt mijloc electronic către o destinaţie din afara teritoriului vamal al Uniunii, sau punerea la dispoziţia unor persoane fizice sau juridice, sau unor parteneriate din afara teritoriului vamal al Uniunii, sub formă electronică, astfel de produse software şi tehnologii.
Atunci când
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: joi, 23 septembrie 2021 in Jurnalul Oficial 338L

Acord din 30-oct-2016 ECONOMIC ŞI COMERCIAL CUPRINZĂTOR (CETA) între Canada, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de altă parte

...a)creditarea de toate tipurile;(b)acceptarea garanţiilor şi a angajamentelor din partea instituţiilor de credit străine de către instituţiile juridice naţionale şi proprietarii unici;(c)furnizarea şi transferul de informaţii financiare, prelucrarea datelor financiare şi software-ul aferent, astfel cum se descrie la punctul (xi) din definiţia serviciilor bancare şi a altor servicii financiare (cu excepţia asigurărilor...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: sâmbătă, 14 ianuarie 2017 in Jurnalul Oficial 11L

Regulamentul 1197/30-iul-2020 de stabilire a specificaţiilor tehnice şi a modalităţilor în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere şi de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere

...62.09, 63.11, 63.12, 95.11, Revânzare [trebui să includă toate revânzările (cu ridicata şi cu amănuntul) a software-ului care nu este dezvoltat de întreprindere, precum şi revânzarea de hardware care nu este produs de întreprindere], Alte produse n.a.p.
CPA pentru grupa 69.1 din NACE (servicii juridice): Total, 69.10.11, 69.10.12, 69.10.13, 69.10.14, 69.10.15, 69.10.16, 69
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: marți, 18 august 2020 in Jurnalul Oficial 271L

Acord din 17-iul-2018 între Uniunea Europeană şi Japonia pentru un parteneriat economic

...i)creditarea de toate tipurile;(ii)acceptarea garanţiilor şi a angajamentelor din partea instituţiilor de credit străine de către instituţiile juridice naţionale şi proprietarii unici;(iii)furnizarea şi transferul de informaţii financiare, precum şi prelucrarea datelor financiare şi furnizarea software- ului aferent de către furnizorii de alte servicii financiare; şi(iv)serviciile de consultanţă şi alte servicii financiare auxiliare legate de...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: joi, 27 decembrie 2018 in Jurnalul Oficial 330L

Recomandarea 214/10-ian-2024 privind orientările de stabilire a metodologiei de colectare şi prelucrare a datelor pentru pregătirea raportului anual privind controlul exporturilor, serviciilor de intermediere, asistenţei tehnice, tranzitului şi transferului de produse cu dublă utilizare în temeiul Regulamentului (UE) 2021/821 al Parlamentului European şi al Consiliului

...destinaţie din afara teritoriului vamal al Uniunii; ea include punerea la dispoziţie în format electronic a unor astfel de produse software şi tehnologii pentru persoane fizice sau juridice sau pentru parteneriate din afara teritoriului vamal al Uniunii; ea include, de asemenea, transmisia orală a unei tehnologii atunci când
......mijloc electronic către o destinaţie din afara teritoriului vamal al Uniunii, sau să pună la dispoziţia unor persoane fizice sau juridice, sau unor parteneriate din afara teritoriului vamal al Uniunii, sub formă electronică, astfel de produse software şi tehnologii. Atunci când
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: miercuri, 17 ianuarie 2024 in Jurnalul Oficial seria L din 17-ian-2024

Regulamentul 702/25-iun-2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale ca fiind compatibile cu piaţa internă, în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene

...6)Ajutoarele acoperă următoarele costuri eligibile: costurile aferente închirierii unor spaţii corespunzătoare, achiziţionarea de echipamente de birou, inclusiv hardware şi software, costurile cu personalul administrativ, cheltuielile de regie şi taxele juridice şi administrative.În cazul în care spaţiile sunt achiziţionate, costurile eligibile pentru spaţii se limitează la costurile de închiriere la...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: marți, 1 iulie 2014 in Jurnalul Oficial 193L

Decizia 2010/179/PESC/11-mar-2010 de sprijinire a activităţilor SEESAC de control al armelor în Balcanii de Vest, în cadrul Strategiei UE de combatere a acumulării ilicite şi a traficului ilicit de SALW şi muniţie aferentă

...ţinere a evidenţelor. Sistemele de înregistrare vor include operaţiuni legate de monitorizarea armelor de foc deţinute de persoane fizice sau juridice şi de volumul de muniţie pe care acestea sunt autorizate să le posede. Sprijinul acordat pentru ţinerea evidenţelor va include elaborarea unui produs (unor produse) software care să identifice nu doar armele aflate în posesia civililor, ci şi operaţiunile legate de gestionarea armelor, a muniţiei şi...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 26 martie 2010 in Jurnalul Oficial 80L

Hotarirea 592/2005 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumei aferente sprijinirii activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, prevăzute în bugetul Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2005

...limbii şi culturii române, posturilor de radio şi televiziune şi sediilor organizaţiilor românilor de pretutindeni;- servicii de contabilitate, traduceri, asistenţă juridică, servicii şi asistenţă IT;- achiziţia de software;- publicitate în mijloacele de informare în masă;- realizarea de sondaje şi studii;- achiziţia de material didactic, mobilier şcolar, echipament sportiv...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 1 iulie 2005 in M.Of. 569 din 01-iul-2005