Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 53673 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 685.186 acte

Hotarirea 67/2020 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2016/797 şi a Directivei (UE) 2016/798 în ceea ce priveşte prelungirea perioadei lor de transpunere - COM (2020) 179 final

...SENATULUI,
ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 662 din data de 27 iulie 2020
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 iulie 2020 in M.Of. 662 din 27-iul-2020

Hotarirea 23/2020 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013, a Regulamentului (UE) nr. 1.301/2013 şi a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 în ceea ce priveşte anumite măsuri specifice menite să mobilizeze investiţii în sistemele de sănătate ale statelor membre şi în alte sectoare ale economiilor acestora ca răspuns la epidemia de COVID-19 [Iniţiativa pentru investiţii în răspunsul la coronavirus] - COM (2020) 113 final

...SENATULUI,
ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 400 din data de 15 mai 2020
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 mai 2020 in M.Of. 400 din 15-mai-2020

Hotarirea 22/2020 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 95/93 privind normele comune de alocare a sloturilor aeriene pe aeroporturile comunitare - COM (2020) 111 final

...SENATULUI,
ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 400 din data de 15 mai 2020
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 mai 2020 in M.Of. 400 din 15-mai-2020

Hotarirea 68/2020 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 în ceea ce priveşte resursele destinate alocării specifice pentru Iniţiativa privind ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor - COM (2020) 206 final

...SENATULUI,
ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 662 din data de 27 iulie 2020
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 iulie 2020 in M.Of. 662 din 27-iul-2020

Acord din 1993 interimar privind comertul si aspectele legate de comertul dintre Romania si Comunitatea Economica Europeana si Comunitatea Europeana a Carbunelui si Otelului

...acestei practici, in concordanta cu acordul referitor la aplicarea Art. VI al Acordului general pentru tarife vamale si comert, cu legislatia interna in materie si cu conditiile si procedurile prevazute de Art. 28.Art. 25:Articolul 31 din Acordul europeanIn cazul in care un produs a fost importat in cantitati atit de mari si in asemenea conditii incit cauzeaza......se vor aplica prevederile Protocolului nr. 7.ANEXA:*) Protocoalele nr. 1-7 si anexele nr. I-XVI.
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 martie 1993 in M.Of. 66 din 30-mar-1993

Legea 31/1994 pentru aderarea Romaniei la Acordul european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase (A.D.R.), incheiat la Geneva la 30 septembrie 1957

...9 mai 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORADRIAN NASTASEANEXA:ACORD EUROPEAN referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase (A.D.R.)
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 31 mai 1994 in M.Of. 136 din 31-mai-1994

Hotarirea 55/2017 privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Planul de acţiune european în domeniul apărării-COM (2016) 950 final

...SENATULUI,
IULIAN-CLAUDIU MANDA
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 357 din data de 15 mai 2017
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 mai 2017 in M.Of. 357 din 15-mai-2017

Hotarirea 63/2017 privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii - Analiza anuală a creşterii pentru 2017 - COM (2017) 725 final

...SENATULUI,
IULIAN-CLAUDIU MANDA
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 390 din data de 24 mai 2017
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 mai 2017 in M.Of. 390 din 24-mai-2017

Hotarirea 109/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu şi Banca Europeană de Investiţii privind stabilirea unui nou cadru de parteneriat cu ţările terţe bazat pe Agenda Europeană privind Migraţia COM (2016) 385

...CAMEREI DEPUTAŢILOR
FLORIN IORDACHE
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 835 din data de 21 octombrie 2016
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 octombrie 2016 in M.Of. 835 din 21-oct-2016

Hotarirea 26/2016 privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor ''Către finalizarea Uniunii Bancare'' COM (2015) 587 final

...PREŞEDINTELE SENATULUI,
IOAN CHELARU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 213 din data de 23 martie 2016
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 martie 2016 in M.Of. 213 din 23-mar-2016