Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 761 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 617.827 acte

Directiva 2000/60/CE/23-oct-2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei

...introducerii poluanţilor în apă, o unei cerinţe de autorizare prealabilă sau de înregistrare pe baza unor norme generale obligatorii, dacă legislaţia comunitară nu prevede o astfel de cerinţă. Controalele trebuie revizuite periodic şi, dacă este necesar, actualizate;i)pentru orice alt impact negativ semnificativ asupra stării apelor identificate în temeiul articolului 5 şi al anexei II, în......scop pot lua forma unei cerinţe de autorizare prealabilă sau a unei înregistrări pe baza unor norme generale obligatorii, dacă legislaţia comunitară nu prevede o astfel de cerinţă. Controalele trebuie revizuite periodic şi, dacă este necesar, actualizate;j)interzicerea evacuărilor directe...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Acord din 27-iun-2014 între Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Georgia, pe de altă parte

...alte domenii de politică; şic)identificarea resurselor umane şi financiare necesare.(2)Planul naţional de acţiune pentru mediu se actualizează periodic şi se adoptă în conformitate cu legislaţia georgiană.Art. 305Aspectele care intră sub incidenţa prezentului capitol vor face în mod regulat obiectul dialogului.Art. 306Georgia......Art. 418:Apropierea dinamicăÎn conformitate cu obiectivul privind realizarea de către Georgia a apropierii treptate a legislaţiei sale de legislaţia UE, Consiliul de asociere revizuieşte şi actualizează periodic anexele la prezentul acord, inclusiv pentru a ţine seama de evoluţia legislaţiei...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 30 august 2014 in Jurnalul Oficial 261L

Regulamentul 1175/16-nov-2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1466/97 al Consiliului privind consolidarea supravegherii poziţiilor bugetare şi supravegherea şi coordonarea politicilor economice

...fi o încălcare a valorii de referinţă în măsura în care este integral compensată de majorări ale veniturilor, impuse prin legislaţie.Rata de referinţă pe termen mediu a creşterii potenţiale a PIB-ului se determină pe baza unor previziuni orientate spre viitor şi a unor estimări orientate spre trecut. Previziunile sunt actualizate periodic. Comisia face publică metoda de calculare a proiecţiilor respective şi rata de referinţă pe termen mediu a creşterii potenţiale......fi o încălcare a valorii de referinţă în măsura în care este integral compensată de majorări ale veniturilor, impuse prin legislaţie.Rata de referinţă pe termen mediu a creşterii potenţiale a PIB-ului se determină pe baza unor previziuni orientate spre...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 23 noiembrie 2011 in Jurnalul Oficial 306L

Rezolutie din 10-mai-2011 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2009, Secţiunea I - Parlamentul European

...conform căreia, în 16 cazuri din 30, informaţiile de care dispuneau serviciile Parlamentului pentru a asigura efectuarea în conformitate cu legislaţia comunitară şi naţională aplicabilă a plăţii către personal a alocaţiilor prevăzute de Statutul funcţionarilor nu erau actualizate; este de acord cu Curtea de Conturi că există, prin urmare, riscul efectuării de plăţi incorecte sau necuvenite dacă situaţia......a gestionării cunoştinţelor specifice, în special în cadrul activităţilor comisiilor, şi asupra necesităţii de a dispune de cunoştinţe permanente şi actualizate în domeniile lor de activitate; reaminteşte numărul ridicat de deputaţi nou-aleşi în cursul ultimelor legislaturi; invită Biroul să ia...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 27 septembrie 2011 in Jurnalul Oficial 250L

Decizia 1386/2013/UE/20-nov-2013 privind un Program general al Uniunii de acţune pentru mediu până în 2020 ''O viaţă bună, în limitele planetei noastre''

...de nanomateriale şi de materialele cu proprietăţi similare vor fi soluţionate în mod eficace în cadrul unei abordări coerente în legislaţie;(g)se vor înregistra progrese semnificative în privinţa adaptării la impactul schimbărilor climatice. În acest scop, este necesar, în special:(i)să se implementeze politica Uniunii în domeniul calităţii aerului, actualizată în conformitate cu cele mai recente date ştiinţifice, precum şi dezvoltarea şi luarea unor măsuri de combatere a cauzelor poluării......punerea în aplicare a legislaţiei Uniunii privind produsele biocide şi produsele de protecţie a plantelor şi să se reexamineze respectiva legislaţie, după caz, pentru ca aceasta să fie actualizată permanent în funcţie de cele mai recente evoluţii ştiinţifice;(vi)să se...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 28 decembrie 2013 in Jurnalul Oficial 354L

Ghid din 2020 general aplicabil etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului

...nr. 863/2002 este prezentată în continuare.Tabel 3 - Actualizarea legislaţiei menţionată în O.M. nr. 863/2002
Nr. crt.
Legislaţia/ghiduri prezentată în cadrul O.M. nr. 863/2002
Observaţii
Legislaţia/ghiduri actualizată/legislaţie necesar a fi luată în considerare
1.
Hotărârea Guvernului nr. 918/2002 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 martie 2020 in M.Of. 211 bis din 16-mar-2020

Ordinul 1/2019 pentru aprobarea documentului ''Propunerea tuturor operatorilor de transport şi de sistem privind cerinţele organizaţionale cheie, rolurile şi responsabilităţile (KORRR) pentru schimbul de date în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (6) din Regulamentul (UE) 2017/1.485 al Comisiei din 2 august 2017 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice''

...1) din SO GL, şi orice versiune în altă limbă, OTS relevante furnizează autorităţilor naţionale de reglementare relevante o traducere actualizată a KORRR în conformitate cu legislaţia naţională.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 47 din data de 18 ianuarie 2019
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 ianuarie 2019 in M.Of. 47 din 18-ian-2019

Regulamentul 618/15-apr-2019 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 474/2006 în ceea ce priveşte lista transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicţii de exploatare sau sunt supuşi unor restricţii operaţionale pe teritoriul Uniunii

...sisteme a identificat unele deficienţe care necesită îmbunătăţiri. Manualul de management al siguranţei al Fly Pro ar trebui să fie actualizat în conformitate cu legislaţia din Moldova şi cu standardele internaţionale de siguranţă. În ceea ce priveşte sistemul de management al calităţii, transportatorul aerian nu......baza operaţională în aeroportul internaţional din Sharjah, EAU. Manualul de management al siguranţei al Terra Avia ar trebui să fie actualizat în conformitate cu legislaţia din Moldova şi cu standardele internaţionale de siguranţă. În plus, Terra Avia nu desfăşoară toate activităţile...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 17 aprilie 2019 in Jurnalul Oficial 106L

Decizia 1303/18-sept-2018 privind poziţia care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului de asociere reunit în configuraţia ''Comerţ'' instituit prin Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Georgia, pe de altă parte, privind actualizarea anexei III (Apropierea) privind normele aplicabile standardizării, acreditării, evaluării conformităţii, reglementării tehnice şi metrologiei şi a anexei XVI (Achiziţii publice) la acord

...ului Uniunii specificat în anexa respectivă.(5)Din motive de claritate, anexa III-A la acord ar trebui să fie actualizată în întregime şi înlocuită.(6)Este necesar să se acorde o perioadă Georgiei în vederea punerii în aplicare a noilor acte ale Uniunii în legislaţia internă. Prin urmare, pentru actele Uniunii enumerate în anexa III-A ar trebui să se indice noi termene pentru apropiere......de asociere, prin Decizia sa nr. 3/2014, a delegat Comitetului de asociere reunit în configuraţia "Comerţ" competenţa de a actualiza sau de a modifica anumite anexe care se referă la comerţ.(4)- Articolul 146 din acord prevede că Georgia trebuie...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 28 septembrie 2018 in Jurnalul Oficial 244L

Ordinul 47/2017 pentru aprobarea documentului ''Propunerea tuturor operatorilor de transport şi de sistem (OTS) referitor la Termenul pentru fermitatea din ziua următoare (TFZU) conform articolului 69 din Regulamentul (UE) 2015/1.222 al Comisiei din 24 iulie 2015, care stabileşte liniile directoare privind alocarea capacităţilor şi gestionarea congestiilor''

...conformitate cu articolul 9(14) din Regulamentul ACGC, şi orice versiune în altă limbă, OTS-urile relevante, în conformitate cu legislaţia naţională, vor furniza autorităţilor naţionale de reglementare relevante o traducere actualizată a Propunerii TFZU.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 457 din data de 19 iunie 2017
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 iunie 2017 in M.Of. 457 din 19-iun-2017