Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 740 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 600.764 acte

Decizia 1386/2013/UE/20-nov-2013 privind un Program general al Uniunii de acţune pentru mediu până în 2020 ''O viaţă bună, în limitele planetei noastre''

...de nanomateriale şi de materialele cu proprietăţi similare vor fi soluţionate în mod eficace în cadrul unei abordări coerente în legislaţie;(g)se vor înregistra progrese semnificative în privinţa adaptării la impactul schimbărilor climatice. În acest scop, este necesar, în special:(i)să se implementeze politica Uniunii în domeniul calităţii aerului, actualizată în conformitate cu cele mai recente date ştiinţifice, precum şi dezvoltarea şi luarea unor măsuri de combatere a cauzelor poluării......punerea în aplicare a legislaţiei Uniunii privind produsele biocide şi produsele de protecţie a plantelor şi să se reexamineze respectiva legislaţie, după caz, pentru ca aceasta să fie actualizată permanent în funcţie de cele mai recente evoluţii ştiinţifice;(vi)să se...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 28 decembrie 2013 in Jurnalul Oficial 354L

Ordinul 1/2019 pentru aprobarea documentului ''Propunerea tuturor operatorilor de transport şi de sistem privind cerinţele organizaţionale cheie, rolurile şi responsabilităţile (KORRR) pentru schimbul de date în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (6) din Regulamentul (UE) 2017/1.485 al Comisiei din 2 august 2017 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice''

...1) din SO GL, şi orice versiune în altă limbă, OTS relevante furnizează autorităţilor naţionale de reglementare relevante o traducere actualizată a KORRR în conformitate cu legislaţia naţională.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 47 din data de 18 ianuarie 2019
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 ianuarie 2019 in M.Of. 47 din 18-ian-2019

Regulamentul 618/15-apr-2019 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 474/2006 în ceea ce priveşte lista transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicţii de exploatare sau sunt supuşi unor restricţii operaţionale pe teritoriul Uniunii

...sisteme a identificat unele deficienţe care necesită îmbunătăţiri. Manualul de management al siguranţei al Fly Pro ar trebui să fie actualizat în conformitate cu legislaţia din Moldova şi cu standardele internaţionale de siguranţă. În ceea ce priveşte sistemul de management al calităţii, transportatorul aerian nu......baza operaţională în aeroportul internaţional din Sharjah, EAU. Manualul de management al siguranţei al Terra Avia ar trebui să fie actualizat în conformitate cu legislaţia din Moldova şi cu standardele internaţionale de siguranţă. În plus, Terra Avia nu desfăşoară toate activităţile...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 17 aprilie 2019 in Jurnalul Oficial 106L

Decizia 1303/18-sept-2018 privind poziţia care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului de asociere reunit în configuraţia ''Comerţ'' instituit prin Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Georgia, pe de altă parte, privind actualizarea anexei III (Apropierea) privind normele aplicabile standardizării, acreditării, evaluării conformităţii, reglementării tehnice şi metrologiei şi a anexei XVI (Achiziţii publice) la acord

...ului Uniunii specificat în anexa respectivă.(5)Din motive de claritate, anexa III-A la acord ar trebui să fie actualizată în întregime şi înlocuită.(6)Este necesar să se acorde o perioadă Georgiei în vederea punerii în aplicare a noilor acte ale Uniunii în legislaţia internă. Prin urmare, pentru actele Uniunii enumerate în anexa III-A ar trebui să se indice noi termene pentru apropiere......de asociere, prin Decizia sa nr. 3/2014, a delegat Comitetului de asociere reunit în configuraţia "Comerţ" competenţa de a actualiza sau de a modifica anumite anexe care se referă la comerţ.(4)- Articolul 146 din acord prevede că Georgia trebuie...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 28 septembrie 2018 in Jurnalul Oficial 244L

Ordinul 47/2017 pentru aprobarea documentului ''Propunerea tuturor operatorilor de transport şi de sistem (OTS) referitor la Termenul pentru fermitatea din ziua următoare (TFZU) conform articolului 69 din Regulamentul (UE) 2015/1.222 al Comisiei din 24 iulie 2015, care stabileşte liniile directoare privind alocarea capacităţilor şi gestionarea congestiilor''

...conformitate cu articolul 9(14) din Regulamentul ACGC, şi orice versiune în altă limbă, OTS-urile relevante, în conformitate cu legislaţia naţională, vor furniza autorităţilor naţionale de reglementare relevante o traducere actualizată a Propunerii TFZU.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 457 din data de 19 iunie 2017
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 iunie 2017 in M.Of. 457 din 19-iun-2017

Legea 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritatii judecatoresti

...în celelalte unităţi din sistemul justiţiei, pot fi utilizate, în raport cu specificul unor activităţi, funcţiile şi salariile prevăzute de legislaţia aplicabilă personalului din sectorul bugetar, majorate potrivit art. 19.Art. 56Drepturile de salarizare prevăzute de prezenta lege sunt brute şi impozabile. Acestea vor fi actualizate ţinând seama de indexările acordate în conformitate cu prevederile hotărârilor Guvernului adoptate după data de 1 ianuarie 1996.Art. 57...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 iunie 1996 in M.Of. 130 din 24-iun-1996

Ordonanta urgenta 196/2005 privind Fondul pentru mediu

...de 25 a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea, diferenţa dintre obiectivul calculat utilizând procentajul stabilit prin legislaţia în vigoare ca obiectiv de valorificare anual şi obiectivul efectiv realizat.(4)Nivelul contribuţiilor şi taxelor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a)-j) se actualizează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.(5)Baza de calcul la care se aplică...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 decembrie 2005 in M.Of. 1193 din 30-dec-2005

Legea 103/1996 a fondului cinegetic si a protectiei vanatului - Republicare

...la data intrării în vigoare a prezentei legi actualele regulamente, instrucţiuni şi norme tehnice privind vânatul şi vânătoarea se vor actualiza."Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 328 din data de 17 mai 2002
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 mai 2002 in M.Of. 328 din 17-mai-2002

Ordonanta 60/2000 privind reglementarea activitatilor din sectorul gazelor naturale

...000.000 lei şi se aplică persoanei care se face vinovată de săvârşirea lor.(4)Nivelul acestor amenzi se va actualiza prin hotărâre a Guvernului, în raport cu rata inflaţiei.(5)Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac de către agenţii constatatori, în conformitate cu legislaţia în vigoare.(6)Dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările ulterioare, sunt aplicabile contravenţiilor prevăzute...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 31 ianuarie 2000 in M.Of. 46 din 31-ian-2000

Decretul-Lege 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri - REPUBLICARE

...in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 187 din 18 septembrie 1991, dandu-se articolelor o noua numerotare si actualizandu-se denumirea unor ministere.Decretul-lege nr. 118/1990 este publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 50 din 9 aprilie 1990.
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 septembrie 1991 in M.Of. 198 din 28-sep-1991