Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 7578 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 757.467 acte

Decizia 511/2013 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 125 alin. 3 din Codul penal

...şi în cazul în care sediul materiei prescripţiei este situat în codul penal al statului respectiv, soluţia adoptată de legiuitorul român prin textul de lege criticat fiind identică cu cea din legislaţiile invocate.Toate aceste reglementări consacră, la nivel de lege, teoria "retroactivităţii neautentice", aşa cum a fost aceasta definită în jurisprudenţa Curţii Constituţionale Federale a Germaniei, dispoziţiile de modificare a termenelor de prescripţie producând efecte juridice numai pentru situaţii actuale, încă......soluţionare a conflictelor de legi în timp, în materie penală, impune aplicarea normelor mai puţin severe şi că, dincolo de jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, care din această perspectivă este mai restrictivă, Constituţia României dispune în art. 20 alin. (2...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 30 ianuarie 2014 in M.Of. 75 din 30-ian-2014

Decizia 12/2013 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (4), art. 10 alin. (2), art. 15 alin. (5), art. 17 alin. (1) lit. d) şi e), art. 88 alin. (1), art. 91 şi ale art. 93^1 din Legea audiovizualului nr. 504/2002

...acest context, autorul precizează că în sfera dreptului Uniunii Europene prezumţia de nevinovăţie a fost extinsă, spre deosebire de dreptul român, de la domeniul dreptului penal la orice sancţiune aplicabilă persoanelor, jurisprudenţa europeană fiind constantă în a o aplica şi în materie contravenţională, administrativă şi chiar fiscală. Este nesocotit totodată şi dreptul......în sintagmă, adică persoana care este acuzată de săvârşirea unei fapte penale.Curtea Constituţională a preluat considerentele de principiu din jurisprudenţa în această materie a Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a arătat, de pildă, prin Decizia nr. 133 din 8...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 28 februarie 2013 in M.Of. 114 din 28-feb-2013

Decizia 1085/2012 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1, 2, 7, 8 şi 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

...indiferent de modul cum s-a acţionat în serviciul ori funcţia deţinută.În fine, autorul arată că, în raport cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, nici contextul istoric şi nici experienţa României nu justifică necesitatea unei ingerinţe de genul celor promovate prin reglementările criticate.În susţinerea neconstituţionalităţii prevederilor de lege criticate, sunt......care reglementează activitatea de deconspirare a Securităţii şi se justifică prin interesul general pe care, în actualul context istoric, societatea românească îl manifestă faţă de consemnarea publică a celor care au fost lucrători sau colaboratori ai Securităţii. De altfel, în jurisprudenţa...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 31 ianuarie 2013 in M.Of. 68 din 31-ian-2013

Decizia 1540/2011 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2, art. 13 alin. (2), art. 14 alin. (1) lit. t) şi alin. (2), art. 35 alin. (1) şi (2), art. 36, art. 38 alin. (1), art. 46 alin. (2), art. 55 alin. (3), art. 88 alin. (1) lit. b) şi d) şi alin. (2) şi (3), art. 89, art. 91, art. 92 şi art. 95 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit centru consumatori

...se încalcă prevederile Directivei 48/2008/CE, ceea ce poate constitui un motiv de declanşare a procedurii de infringement împotriva României, contrar scopului ordonanţei de urgenţă. Menţionând jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie referitoare la condiţiile ce justifică adoptarea unei ordonanţe de urgenţă, autorul excepţiei de neconstituţionalitate consideră că......instrument de natură să protejeze veniturile per familie ale populaţiei.Pe lângă aspectele legate de criza economică şi care în jurisprudenţa Curţii Constituţionale au fost considerate motive importante, dar nu suficiente pentru a justifica existenţa situaţiei extraordinare [de exemplu. Decizia nr...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 7 martie 2012 in M.Of. 151 din 07-mar-2012

Decizia 711/2011 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 alin. (1) şi (2) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

...se află persoanele care au făcut demersurile necesare obţinerii unei asemenea atestări.Or, aşa cum a statuat Curtea Constituţională în jurisprudenţa sa (ase vedea, spre exemplu, Decizia nr. 168 din 10 decembrie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 77 din 24 februarie 1999, Decizia nr. 231 din 25 mai 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 24 iunie 2004), este admisibilă diferenţa de tratament juridic pentru situaţii diferite, când aceasta se...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 22 august 2011 in M.Of. 590 din 22-aug-2011

Decizia 6/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 169 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

...art. 44 alin. (2) din Constituţie, Curtea reţine că aceasta nu poate fi primită, deoarece, aşa cum a stabilit în jurisprudenţa sa constantă, de exemplu, prin Decizia nr. 977 din 12 iulie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 10 octombrie 2011, "cuantumurile viitoare ale pensiilor aflate în plată nu pot fi subsumate unui......priveşte invocarea dispoziţiilor constituţionale ale art. 47 privind nivelul de trai, aşa cum s-a reţinut în mod constant în jurisprudenţa Curţii Constituţionale, de exemplu, prin Decizia nr. 725/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 590 din...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 26 februarie 2014 in M.Of. 141 din 26-feb-2014

Decizia 962/2012 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 293/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, precum şi ale art. 1, 7, 8 şi 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

...indiferent de modul cum s-a acţionat în serviciul ori funcţia deţinută.În fine, autorii susţin că, în raport cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, nici contextul istoric şi nici experienţa României nu justifică necesitatea unei ingerinţe de genul celor promovate prin reglementările criticate.În susţinerea neconstituţionalităţii Ordonanţei de urgenţă a Guvernului......care reglementează activitatea de deconspirare a Securităţii şi se justifică prin interesul general pe care, în actualul context istoric, societatea românească îl manifestă faţă de consemnarea publică a celor care au fost lucrători sau colaboratori ai Securităţii. De altfel, în jurisprudenţa...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 30 ianuarie 2013 in M.Of. 64 din 30-ian-2013

Decizia 300/2013 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

...precum şi a documentelor cu privire la reprimarea de către Securitate a acţiunilor în favoarea democraţiei sunt necesare într-o Românie europeană.Arată, totodată, că procedura instituită prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 răspunde, în ansamblul său, cerinţelor constituţionale, dar şi celor din jurisprudenţa în materie a Curţii Europene a Drepturilor Omului, revenind instanţei judecătoreşti rolul de a aprecia cu privire la existenţa sau......care reglementează activitatea de deconspirare a Securităţii şi se justifică prin interesul general pe care, în actualul context istoric, societatea românească îl manifestă faţă de consemnarea publică a celor care au fost lucrători sau colaboratori ai Securităţii. De altfel, în jurisprudenţa...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 19 iulie 2013 in M.Of. 443 din 19-iul-2013

Decizia 153/2011 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 48 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 şi ale art. 5 din Legea nr. 312/2005 privind dobândirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de către cetăţenii străini şi apatrizi, precum şi de către persoanele juridice străine

...constituţionale şi cu motivări similare.Astfel, cu privire la prevederile art. 48 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, în jurisprudenţa sa, de exemplu Decizia nr. 879/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 17 august 2010, Curtea a reţinut că prevederile Legii nr. 18/1991 au ca scop......2005, sub aspectul condiţionării dobândirii dreptului de proprietate numai după împlinirea unui termen de 7 ani de la data aderării României la Uniunea Europeană, în jurisprudenţa sa, instanţa de contencios constituţional a statuat că "exercitarea unui drept de către titularul său...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 4 aprilie 2011 in M.Of. 232 din 04-apr-2011

Decizia 655/2011 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 452 alin. 2 lit. c) teza finală din Codul de procedură civilă

...conţinutul şi limitele dreptului de proprietate privată sunt stabilite prin lege.În aceste condiţii, Curtea Constituţională a reţinut constant în jurisprudenţa sa, de exemplu prin Decizia nr. 59 din 17 februarie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 9 martie 2004, că "legiuitorul ordinar este aşadar competent să stabilească cadrul juridic pentru exercitarea......internaţionale invocate în motivarea excepţiei, Curtea constată că aceasta nu poate fi reţinută. Instanţa de contencios constituţional a reţinut în jurisprudenţa sa, de exemplu, prin Decizia nr. 1.221 din 12 noiembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 22 iulie 2011 in M.Of. 517 din 22-iul-2011