Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 657 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 682.545 acte

Hotarirea 11/2011 privind procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, în temeiul prevederilor Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor naţionale

...acte ale Camerei Deputaţilor, după cum urmează:a)aviz motivat, în cazul identificării nerespectării principiului subsidiarităţii de către o propunere legislativă a Uniunii Europene;b)opinie, în cazul examinării fondului propunerilor legislative şi a documentelor de consultare, care exprimă punctul de vedere al Camerei Deputaţilor;c)raport de informare asupra documentelor examinate, la iniţiativa Comisiei pentru afaceri europene a Camerei Deputaţilor, pentru care aceasta desemnează un raportor sau un...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 aprilie 2011 in M.Of. 292 din 27-apr-2011

Buget din 17-dec-2009 ADOPTAREA DEFINITIVĂ a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2010

...bibliotecă, centrul de documentare şi mediatecă;- cheltuielile, inclusiv cu materialul, aferente publicaţiilor interne (broşuri, studii etc.) şi comunicărilor (scrisori de informare, imagini video, CD-ROM etc.);- achiziţionarea şi înlocuirea dicţionarelor şi a glosarelor, pe orice suport, inclusiv pentru noile secţiuni lingvistice, şi a altor lucrări destinate serviciilor lingvistice şi unităţilor pentru calitate legislativă.3222 Cheltuieli pentru fondul de arhivă
Credite 2010
Credite 2009
Execuţie 2008
1 858 200
1 830 000
1 782
......înscris la capitolul 10 0.ComentariiAcest credit este destinat să acopere cheltuielile pentru publicaţiile informative, inclusiv electronice, activităţile de informare, relaţiile publice, participarea la manifestări publice, la târguri şi expoziţii în statele membre şi în ţările aderente, precum şi actualizarea...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 12 martie 2010 in Jurnalul Oficial 64L

Metodologie din 2011 de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic

...preuniversitar;c)cunoaşterea şi aplicarea legilor, hotărârilor de guvern, ordonanţelor de urgenţă ale guvernului, metodologiilor, regulamentelor şi a celorlalte documente legislative şi de management educaţional;d)aprecierea ofertelor de recrutare, angajare, formare managerială şi dezvoltare instituţională;e)soluţionarea contestaţiilor şi sesizărilor;f)consultanţă de specialitate;g)informarea, monitorizarea informaţiei şi a acţiunilor la nivelul inspectoratului şcolar şi la nivelul unităţilor de învăţământ, în vederea asigurării calităţii managementului......învăţământ preuniversitar;c)cunoaşterea şi aplicarea legilor, hotărârilor Guvernului, ordonanţelor de urgenţă ale Guvernului, metodologiilor, regulamentelor şi a celorlalte documente legislative şi de management educaţional;d)aprecierea ofertelor de recrutare, angajare, formare managerială şi dezvoltare instituţională;e)soluţionarea contestaţiilor şi sesizărilor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 octombrie 2011 in M.Of. 753 din 26-oct-2011

Ordinul 3169/2015 privind modificarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.557/2011

...toate aspectele;b)cunoaşterea şi aplicarea legilor, hotărârilor Guvernului, ordonanţelor de urgenţă ale Guvernului, metodologiilor, regulamentelor şi a celorlalte documente legislative şi de management educaţional;c)aprecierea ofertelor de recrutare, angajare, formare managerială şi dezvoltare instituţională;d)soluţionarea contestaţiilor şi sesizărilor;e)consultanţă de specialitate;f)informarea, monitorizarea informaţiei şi a acţiunilor la nivelul inspectoratului şcolar şi la nivelul unităţilor de învăţământ, în vederea asigurării calităţii managementului......învăţământ preuniversitar;c)cunoaşterea şi aplicarea legilor, hotărârilor Guvernului, ordonanţelor de urgenţă ale Guvernului, metodologiilor, regulamentelor şi a celorlalte documente legislative şi de management educaţional;d)aprecierea ofertelor de recrutare, angajare, formare managerială şi dezvoltare instituţională;e)soluţionarea contestaţiilor şi sesizărilor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 6 februarie 2015 in M.Of. 99 din 06-feb-2015

Legea 69/2010 a responsabilităţii fiscal-bugetare

...României, preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, preşedintelui Curţii de Conturi, guvernatorului Băncii Naţionale a României şi comisiilor parlamentare;g)informarea comisiilor de buget-finanţe ale Parlamentului României sau a Guvernului cu privire la eventuale iniţiative legislative care să promoveze menţinerea disciplinei fiscale şi a transparenţei procesului bugetar.(3)Opiniile, prognozele, analizele şi recomandările Consiliului fiscal vor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 20 aprilie 2010 in M.Of. 252 din 20-apr-2010

Hotarirea 30/2004 privind aprobarea Planului de acţiuni pe anul 2004 al Programului de guvernare

...Realizarea unor forme instituţionalizate prin care să se asigure consultarea şi un dialog permanent între reprezentanţii mişcării cooperatiste şi structurile legislative şi decizionale ale statului.
9.1. Acordarea de asistenţă tehnică în procesul de constituire a Comitetului Consultativ Cooperatist.
Decembrie
Reprogramată din anul 2003.
10. Educarea şi informarea populaţiei în scopul cunoaşterii principiilor şi valorilor cooperatiste.
10.1. Colaborare cu Ministerul Educaţie, Cercetării şi Tineretului în vederea introducerii
......de cercetare european:
- asigurarea reprezentării în structurile şi organismele responsabile cu formularea şi implementarea politicilor CDT ale UE;
- asigurarea suportului legislativ, financiar şi organizaţional pentru asigurarea participării la PCVI: asigurarea reprezentării în structurile de management şi implementare ale programelor specifice, asigurarea
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 ianuarie 2004 in M.Of. 83 bis din 30-ian-2004

Legea 307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă, precum si organizarea si funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali si Moaşelor din România

...vederea furnizării informaţiilor prevăzute la alin. (1), autorităţile competente române vor organiza la nivelul structurilor teritoriale şi centrale birouri de informare legislativă.CAPITOLUL III:Organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din RomâniaSECŢIUNEA 1:Dispoziţii generaleArt. 40(1)Ordinul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 iunie 2004 in M.Of. 578 din 30-iun-2004

Buget din 01-dec-2011 ADOPTAREA DEFINITIVĂ 2012/70/UE, Euratom a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2012

...bibliotecă, centrul de documentare şi mediatecă;- cheltuielile, inclusiv cu materialul, aferente publicaţiilor interne (broşuri, studii etc.) şi comunicărilor (scrisori de informare, imagini video, CD-ROM etc.);- achiziţionarea şi înlocuirea dicţionarelor şi a glosarelor, pe orice suport, inclusiv pentru noile secţiuni lingvistice, şi a altor lucrări destinate serviciilor lingvistice şi unităţilor pentru calitate legislativă.Credite în valoare de 10 000 EUR pot fi utilizate pentru a acoperi cheltuielile de deplasare, de şedere şi de......parlamentelor menţionate mai sus şi, în general, a activităţilor de consolidare a capacităţilor lor parlamentare.Aceste operaţiuni includ vizite de informare la Parlamentul European la Bruxelles, Luxemburg şi Strasbourg; creditele acoperă, integral sau parţial, cheltuielile participanţilor, în special cheltuielile de deplasare...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 29 februarie 2012 in Jurnalul Oficial 56L

Decretul 468/1971 privind unele masuri de imbunatatire a activitatii de aplicare si de popularizare a legislatiei

...populare si comitetele lor executive, unitatile socialiste de orice fel sint obligate sa-si asigure procurarea, prin abonamente, a publicatiilor legislative - Buletinul Oficial, colectiile legislative, repertoriile legislative, buletinele de informare legislativa si alte asemenea publicatii.Art. 18Consiliul de MInistri va indruma direct ministerle, celelalte organe centrale...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 decembrie 1971 in B.Of. 165 din 30-dec-1971

Buget din 12-dec-2012 ADOPTAREA DEFINITIVĂ 2013/102/UE, Euratom a bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2013

...bibliotecă, centrul de documentare şi mediatecă;- cheltuielile, inclusiv cu materialul, aferente publicaţiilor interne (broşuri, studii etc.) şi comunicărilor (scrisori de informare, imagini video, CD-ROM etc.);- achiziţionarea şi înlocuirea dicţionarelor şi a glosarelor, pe orice suport, inclusiv pentru noile secţiuni lingvistice, şi a altor lucrări destinate serviciilor lingvistice şi unităţilor pentru calitate legislativă.Credite în valoare de 10 000 EUR pot fi utilizate pentru a acoperi cheltuielile de deplasare, de şedere şi de......parlamentelor menţionate mai sus şi, în general, a activităţilor de consolidare a capacităţilor lor parlamentare.Aceste operaţiuni includ vizite de informare la Parlamentul European la Bruxelles, Luxemburg şi Strasbourg; creditele acoperă, integral sau parţial, cheltuielile participanţilor, în special cheltuielile de deplasare...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 8 martie 2013 in Jurnalul Oficial 66L