Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 175 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 747.521 acte

Hotarirea 919/2021 privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii ''Hub de servicii MMPS - SII MMPS''

...este statusul specific al cererii (dacă a mai beneficiat în trecut, dacă există suprapuneri cu alte beneficii, condiţionalităţi legate de drepturile legale etc.). Acest obiectiv specific va conduce la îmbunătăţirea continuă a politicilor publice pe baza datelor colectate prin intermediul formularelor electronice inteligente şi prin obţinerea de date statistice din surse administrative locale pentru toate domeniile de activitate specifice MMPS şi instituţiilor aflate...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 1 septembrie 2021 in M.Of. 836 din 01-sep-2021

Hotarirea 42/2021 pentru acordarea încrederii Guvernului

...care România are acces în următorii ani este fără precedent. Este motivul fundamental pentru care aceste resurse vor fi investite inteligent pentru ca proiectele şi entităţile finanţate să poată produce beneficii consistente şi în perioada de după finalizarea finanţării.Această viziune se bazează pe un set de priorităţi şi măsuri subsecvente care au drept scop îmbunătăţirea impactului utilizării fondurilor europene în viaţa cetăţenilor, materializânduse printr-o contribuţie a intervenţiilor publice şi private asupra creşterii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 25 noiembrie 2021 in M.Of. 1122 din 25-noi-2021

Actul din 2020 SCHEMĂ DE AJUTOARE DE STAT ŞI DE MINIMIS privind unele măsuri pentru pregătirea portofoliului de proiecte destinat finanţării din fonduri externe nerambursabile, pentru perioada de programare 2021-2027, în domeniul specializării inteligente

...financiar - actul juridic semnat între administratorul schemei/ADR-uri şi beneficiarul ajutorului de stat/de minimis prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile corelative ale părţilor în vederea implementării măsurilor finanţate prin prezenta schemă;8.documentaţie tehnico-economică - documentaţie în domeniul specializare inteligentă de tipul: studiu de fezabilitate sau documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii, după caz, proiect pentru autorizarea/desfiinţarea executării...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 24 august 2020 in M.Of. 769 din 24-aug-2020

Caiet de sarcini din 2021 cadru al serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane

...acestui serviciu în condiţii de eficienţă şi siguranţă.Art. 7Prezentul caiet de sarcini-cadru este elaborat spre a servi drept documentaţie şi de referinţă în vederea stabilirii condiţiilor specifice de desfăşurare a serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane, indiferent de modul de gestiune adoptat.Art. 8Caietul de sarcini face parte integrantă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 21 ianuarie 2021 in M.Of. 66 din 21-ian-2021

Strategie din 2020 naţională de renovare pe termen lung pentru sprijinirea renovării parcului naţional de clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale, atât publice, cât şi private, şi transformarea sa treptată într-un parc imobiliar cu un nivel ridicat de eficienţă energetică şi decarbonat până în 2050

...deşi implementarea acestora va fi probabil o provocare. Alte oraşe, precum Alba Iulia, sunt mai avansate şi ar trebui luate drept model pentru cele mai bune practici (a se vedea caseta 8).23Singura măsură în curs de implementare constă în introducerea contorizării inteligente a energiei electrice (iniţial prevăzută pentru 2020, ţinta actuală este 2028. Puţine proiecte-pilot au fost implementate, acestea acoperă mai
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 17 decembrie 2020 in M.Of. 1247 bis din 17-dec-2020

Program din 2020 de guvernare 2020-2024: Partidul Naţional Liberal - Alianţa USR PLUS - Uniunea Democrată Maghiară din România

...care România are acces în următorii ani este fără precedent. Este motivul fundamental pentru care aceste resurse vor fi investite inteligent pentru ca proiectele şi entităţile finanţate să poată produce beneficii consistente şi în perioada de după finalizarea finanţării.Această viziune se bazează pe un set de priorităţi şi măsuri subsecvente care au drept scop îmbunătăţirea impactului utilizării fondurilor europene în viaţa cetăţenilor, materializându-se printr-o contribuţie a intervenţiilor publice şi private asupra...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 23 decembrie 2020 in M.Of. 1284 din 23-dec-2020

Hotarirea 385/2021 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2021-2022

...informaţionale cadastrale şi management imobiliar*
Alba Iulia
română
IF
120
50
3
Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale
Sisteme electronice inteligente avansate
Alba Iulia
română
IF
120
30
4
Ingineria mediului
Evaluarea, monitorizarea şi auditul mediului
Alba Iulia
română
IF
120
50
5
Drept
Ştiinţe penale şi criminalistică*
Alba Iulia
română
IF
60
120
Instituţii de drept privat*
Alba Iulia
română
IF
60
6
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 12 aprilie 2021 in M.Of. 374 bis din 12-apr-2021

Ordonanta urgenta 143/2021 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, precum şi pentru modificarea unor acte normative

...propriile date înregistrate de contoare sau să le poată transmite unei alte părţi, fără costuri suplimentare şi în conformitate cu dreptul lor la portabilitatea datelor în temeiul normelor Uniunii Europene în materie de protecţie a datelor.(8) Clienţilor finali li se oferă consiliere şi informaţii corespunzătoare înainte de instalarea sistemelor de măsurare inteligente sau în momentul instalării acestora, în special în privinţa întregului lor potenţial de gestionare a citirilor şi de monitorizare a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 31 decembrie 2021 in M.Of. 1259 din 31-dec-2021

Regulament din 2005 Regulamentul Senatului - Republicare

...pentru transporturi şi infrastructură;XVI.Comisia pentru energie, infrastructură energetică şi resurse minerale;XVII.Comisia pentru comunicaţii, tehnologia informaţiei şi inteligenţă artificială;XVIII.Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi;XIX.Comisia pentru românii de pretutindeni;XX.Comisia pentru mediu;XXI.Comisia pentru...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 8 decembrie 2022 in M.Of. 1176 din 08-dec-2022

Plan National din 2022 de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare - 2022-2027

...modelelor demonstrative (funcţionale, experimentale) pentru produse, tehnologii, metode, sisteme sau servicii noi sau cu îmbunătăţiri semnificative din domenii de specializare inteligentă naţionale sau care adresează provocări din Agenda Strategică de Cercetare.2.Proiectul poate fi propus de o organizaţie de cercetare (de drept public sau privat), împreună cu o întreprindere care derulează activităţi de cercetare - dezvoltare. Proiectele pornesc de la un nivel de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 5 octombrie 2022 in M.Of. 969 bis din 05-oct-2022