Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 6531 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 747.701 acte

Ordinul 170/2008 privind completarea Clasificării ocupaţiilor din România

...cale metrou
codul 712922
77.
Şef echipă lucrări artă metrou
codul 712923
78.
Mecanic de locomotivă şi ramă electrică metrou
codul 831105
79.
Mecanic ajutor locomotivă şi ramă electrică metrou
codul 831106
80.
Constructor structuri monolite
codul 712304
81.
Instrumentist (studii medii)
codul 347307
82.
Specialist în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
codul 241220
83.
Inspector
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 21 martie 2008 in M.Of. 219 din 21-mar-2008

Ordinul 179/2008 privind completarea Clasificării ocupaţiilor din România

...cale metrou
codul 712922
77.
Şef echipă lucrări artă metrou
codul 712923
78.
Mecanic de locomotivă şi ramă electrică metrou
codul 831105
79.
Mecanic ajutor locomotivă şi ramă electrică metrou
codul 831106
80.
Constructor structuri monolite
codul 712304
81.
Instrumentist (studii medii)
codul 347307
82.
Specialist în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
codul 241220
83.
Inspector
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 21 martie 2008 in M.Of. 219 din 21-mar-2008

Norme Metodologice din 2007 de aplicare a prevederilor Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor

...1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.ANEXA Nr. 1:CONVENŢIE Nr. ...................../...........................Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului ........................ / Municipiului Bucureşti, reprezentată prin ..........................., având funcţia de ......................., denumită în continuare agenţia, şi persoana juridică (fizică) .........................., codul de identificare fiscală .............................., reprezentată prin ..................., având funcţia de ...................., denumită în continuare angajatorul, convin următoarele:Art. 1(1)Angajatorul încadrează în muncă, în condiţiile Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor, denumită în continuare Legea nr...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 17 iulie 2007 in M.Of. 477 din 17-iul-2007

Decizia 1016/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuţă din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

...iulie 2009 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuţă din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Acsinte Gaspar
- preşedinte
Nicolae Cochinescu
- judecător
Aspazia Cojocaru
- judecător
Petre Lăzăroiu
- judecător
Puskas Valentin Zoltan
- judecător
Augustin Zegrean
- judecător
Simona
......rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuţă din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Petrom" - S.A. din Bucureşti în dosarele nr. 1.552/95/2009, nr. 1...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 14 august 2009 in M.Of. 567 din 14-aug-2009

Decizia 319/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 268 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

...din 29 martie 2007 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 268 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Ion Predescu
- preşedinte
Nicolae Cochinescu
- judecător
Aspazia Cojocaru
- judecător
Kozsokar Gabor
- judecător
Acsinte Gaspar
- judecător
Petre Ninosu
- judecător
Şerban Viorel
......asistent
Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 268 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, excepţie ridicată de Societatea Română de Radiodifuziune în Dosarul nr. 9.831/3/LM/2006 al Tribunalului Bucureşti - Secţia...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 3 mai 2007 in M.Of. 292 din 03-mai-2007

Ordinul 648/2005 privind modificarea şi completarea Procedurii de primire şi de soluţionare a cererilor de loc de muncă sau indemnizaţie de şomaj, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 85/2002, cu modificările şi completările ulterioare

...Art. IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.-****-
Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă,
Silviu Bian,
secretar de stat
ANEXA Nr. 1:- Anexa nr. 2 la procedurăAgenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului ............/Municipiului BucureştiDISPOZIŢIA DE REPARTIZARENr. .......... data ...................Doamna/Domnul .................. , cod numeric personal ............... , cu domiciliul/reşedinţa în ............... , Carnetul de evidenţă nr. ........... , având meseria/specialitatea ................... , se repartizează la unitatea ................. , codul fiscal ........... , din...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 26 ianuarie 2006 in M.Of. 72 din 26-ian-2006

Ordinul 98/2006 pentru aprobarea procedurilor de predare/primire a carnetelor de muncă la casele teritoriale de pensii,

...Date referitoare la activitatea în muncă" al carnetului de muncă şi va cuprinde menţionarea perioadei pentru care inspectoratul teritorial de muncă deţine documentele care atestă vechimea în muncă a acestor salariaţi.3.Carnetele de muncă vor fi însoţite de copii ale actelor de identitate ale titularilor, din care să rezulte codul numeric personal. Copiile actelor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 28 februarie 2006 in M.Of. 190 din 28-feb-2006

Ordinul 233/2006 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical şi a instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizaţii asiguraţilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate

...Z
Z
L
L
A
A
Semnătura şi ştampila
...............................
Semnătura şi ştampila
...............................
Nume şi prenume medic expert al asigurărilor sociale
Cod parafă
Cod parafă
Semnătura de primire asigurat ............................ Data primirii ............................COD DE INDEMNIZAŢIE DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE
01
Boală obişnuită
............ 75%
02*
Accident în timpul deplasării la/de la locul
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 21 martie 2006 in M.Of. 254 din 21-mar-2006

Ordinul 125/2006 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical şi a instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizaţii asiguraţilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate

...Z
Z
L
L
A
A
Semnătura şi ştampila
...............................
Semnătura şi ştampila
...............................
Nume şi prenume medic expert al asigurărilor sociale
Cod parafă
Cod parafă
Semnătura de primire asigurat ............................ Data primirii ............................COD DE INDEMNIZAŢIE DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE
01
Boală obişnuită
............ 75%
02*
Accident în timpul deplasării la/de la locul
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 21 martie 2006 in M.Of. 254 din 21-mar-2006

Decizia 511/2006 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă şi ale art. 238 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

...excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă şi ale art. 238 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Ioan Vida
- preşedinte
Nicolae Cochinescu
- judecător
Aspazia Cojocaru
- judecător
Kozsokar Gabor
- judecător
Acsinte Gaspar
- judecător
Petre Ninosu
- judecător
Ion Predescu
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 13 iulie 2006 in M.Of. 609 din 13-iul-2006